23.9.2023 | Svátek má Berta


SPOR: Manželství pro všechny a ideologie EU

5.7.2023

Článek pana Filipa Vracovského „Jednoduchá otázka odpůrcům manželství pro všechny“ dokazuje vlastně jen jedno jediné. Společnost na Západě se změnila tak, že by šíři její proměny mohli závidět i komunisté.

Filip Vracovský sepsal „několik vět“ o tom, proč je naprosto nezbytné schválit manželství i homosexuálům. Je to vlastně velmi jednoduchý problém a kdo s manželstvím pro všechny nesouhlasí, je hlupák, co nemá na světě co pohledávat. Nebudu se s autorem článku rozhodně přít o „detaily“ jeho argumentace. Na každý jeho argument pro existuje i argument proti a jak to nakonec ve sněmovně dopadne , víme. Manželství „pro všechny“ sněmovna schválí, protože jsme pokroková západní společnost a když má tento zákon i „katolické“ Španělsko?

To, co však stojí za tvrdý odpor, je tvrzení, že se západní společnost řídí vědeckými názory. Obecná politika Západu je totiž založena na zelené ideologii boje za záchranu klimatu. Vědci – spíše se by se slušelo říci klimatologové – dnes s naprostou jistotou tvrdí, že je to lidstvo, které spalováním fosilních paliv zvyšuje teplotu na Zemi a hrozí nám tak nedozírné následky. Tvrdí se, že jakmile teplota na Zemi stoupne v průměru o 1,5 stupně Celsia, dostaneme se do „bodu zlomu“, z něhož není návratu. Právě proto se generální tajemník OSN ohání doslova poplašnými informacemi, že nám zbývá jenom „několik měsíců“, abychom tento proces zastavili. Mezitím ale již těch několik měsíců uběhlo a co bude dál se neví?

Vraťme se proto do období před rokem 1989, kdy se naše společnost řídila politikou marxismu-leninismu. I tehdy dominovala ideologie nad tím, čemu se obvykle říkává zdravý rozum. Existoval dokonce pojem „vědecký komunismus“. Tato věda (správně vlastně pavěda) vznikala v Sovětském svazu po vítězství bolševické revoluce. Pojem vědecký komunismus tak vznikl v dílně sovětského marxisticko-leninského filosofa Petra Nikolajeviče Fedosejeva. Na každé vysoké škole se vědecký komunismus vyučoval a byla z něj zkouška. Je proto občas nutné si tato fakta připomenout, abychom chápali, že pokud se politika a „věda“ propletou do vzájemně se podporujících rolí, je na celkovou politickou atmosféru doslova „zaděláno“.

Pádem bolševismu v roce 1989 včetně jeho bašty – v Sovětském svazu – se náhle objevila možnost vrátit se ke společnosti založené na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Komunismus zůstává stále na světě a je reprezentován zejména komunistickou Čínskou lidovou republikou. Ta ale povolila soukromé podnikání s tím, že i největší čínští boháči musejí respektovat politiku komunistické strany a pokud jí nerespektují, mohou zle dopadnout.

Zelená ideologie, v EU reprezentovaná politikou tak zvaného „zeleného údělu“, je podávána jako jediná správná cesta rozvoje společnosti. Tato politika však má své náklady. Německo ještě před válkou na Ukrajině rozhodlo o uzavření „špinavých“ jaderných elektráren s tím, že využije levný ruský plyn na výrobu elektrické energie. Po ruském přepadení Ukrajiny a protiruských sankcích ale nakonec o levný plyn přišlo, nové plynovody z Ruska byly cílem útoku a jsou nefunkční a Německo a s ním bohužel i celá EU zažila ohromný nárůst cen energií a následně vysokou inflaci. Německo nakonec všechny atomové elektrárny zavřelo stejně a jeho situace v zásobování elektřinou je podle všech objektivních zpráv stále „napjatá“. Česká ekonomika se s touto situací „svezla“ a patříme ke státům s nejvyšší inflací v EU.

Protože zelený úděl zásadním způsobem ovlivňuje ekonomickou situace v EU a spolu s válkou na Ukrajině se „zasloužil“ o výrazný pokles reálných příjmů v Česku, je „problém“ manželství pro všechny otázkou zcela podružnou. Zapadá však ale do politiky řízené ideologií záchrany světa a spravedlnosti pro všechny. V USA se stále omílají teze o odškodnění černochů, což by mělo vést k tomu, že každý potomek někdejších otroků dostane až několik milionů dolarů „odškodného“. Jen se zatím přesně neví, kdo to zaplatí.

Pokud jsem v roce 2003 hlasoval bez jakýchkoliv pochyb o členství v EU pro vstup Česka do EU, po dvaceti letech zkušeností s evropskou (bruselskou) politikou si nejsem už zdaleka tak jistý, že delegování řady pravomocí do Bruselu byl správný krok. Pokud by se nakonec prosadil názor, že o všem se bude hlasovat většinově a státy ztratí právo veta, byl by to další krok k ideologii evropského superstátu. Právě tady se hraje o naši budoucnost mnohem více než v žabomyších konfliktech „manželství pro všechny“.