3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


RASISMUS: Co znamená být propalestinský?

1.10.2022

V loňském roce došlo v Spojených státech amerických, kde žije po Izraeli největší židovská komunita, k téměř 3 000 antisemitských útoků, což je o 34 % více než v roce 2020. V New Yorku se jejich počet zvýšil o 409 %. Mezitím americká kongresmanka palestinského původu Rashida Tlaib předložila v Kongresu rezoluci o „Nakbě“, která se snažila do amerických zákonů zakotvit, že vznik Izraele byl „katastrofou“.

Dramatickému vzestupu antisemitismu se v USA z velké míry nepodařilo zabránit, protože jej za svůj přijala progresivní probuzenecká levicová ideologie (“Woke“) v podobě palestinianismu. Tato nová forma staré nenávisti je vylhanou ideologií, založenou na delegimizaci a démonizaci Státu Izrael v kombinaci s úplným vymazáním starověké izraelitské identity Židů. Ačkoli staví na odvěkých antisemitských tématech o židovském ovládnutí světa, palestinianismus se propojil s dnešními nastupujícími myšlenkami Woke (tj. genderový fanatismus, LGBTQ aktivismus, green deal, kritická rasová teorie, teorie o utlačovaných skupin obyvatel a jejich utlačovatelích atd.). Přestože je palestinianismus stejně násilný a nebezpečný jako starší projevy antisemitismu, nejenže zůstává nepotlačen, ale nabývá na síle.

Jedině tak si lze vysvětlit, že dne 2. června 2022, kdy se na internetu objevila interaktivní mapa 483 židovských a dalších institucí v Massachusetts https://mapliberation.org/

- včetně židovské střední školy, židovské skupiny zdravotně postižených a synagogy, nedošlo k žádné výrazné odezvě ze strany jinak tak aktivních antirasistických bojovníků. Na webové stránce nazvané nevinně „Mapping Project“ se bez ostychu píše: „Židovské organizace jsou zastoupeny v rámci projektu Mapping Project: Naším cílem při realizaci tohoto kolektivního mapování bylo odhalit místní subjekty a sítě, které provádějí devastaci, abychom je mohli odstranit. Každá entita má svou adresu a každou síť lze narušit.“

Mapa, která se opírá o tisícileté antisemitské pomluvy o židovské manipulaci a politickém tahání za nitky (až děsivě podobná nacistickému mapování Židů, které mělo usnadnit jejich shromažďování), je v podstatě moderní verzí Protokolů sionských mudrců, vylhanému falzifikátu z roku 1903, který měl popisovat židovský plán o globální nadvládu a později pomohl zanítit brutální ruské pogromy a nacistický holocaust.

Podle projektu Mapping Project jsou Židé zodpovědní za všechno špatné na světě a nečestně jednají s ostatními skupinami obyvatelstva, aby spolupracovaly na jejich nekalých plánech.

Tuto mapu uveřejnili a spravují aktivisté mezinárodního antisemitského hnutí Bojkot, divestice a sankce (BDS), které usiluje o celoplošný bojkot a následné zničení Izraele. Dále tato mapa identifikuje „síť vazeb“ včetně jmen a adres židovských i nežidovských představitelů. Projekt se snaží ukázat, že „institucionální podpora kolonizace Palestiny je strukturálně spojena s policejní praxí a systémovou nadvládou bílé rasy zde, kde žijeme, a s americkými imperialistickými projekty v jiných zemích. Mapa má dle jejich autorů sloužit členům BDS jako „zdroj informací o aspektech [takzvaného] útlaku“, včetně „lékařského apartheidu“ a „krádeže půdy“.

Neměla by být mapa, která znázorňuje místa, kde žijí všichni tamější Židé, a označuje je za nepřátelské „utlačovatele“, které je třeba „zlikvidovat“, okamžitě všeobecně odsouzena a smazána? Ale kde že. Právě proto, že z pohledu neomarxistické levice patří Židé k bílé vrstvě „utlačovatelů“, je boj proti nim absolutně nutný za použití jakýchkoliv prostředků, což dokládají výroky dalších významných levicových a muslimských představitelů.

Nerdeen Kiswani ze skupiny Within Our Lifetime například nedávno prohlásila, že organizace židovských obcí „jsou sionistické organizace schovávající se za judaismus. Takže každá organizace na tomto seznamu je legitimním cílem“.

Zahra Billoo, výkonná ředitelka sanfranciské pobočky Rady pro americko-islámské vztahy, řekla: „Musíme věnovat pozornost sionistickým synagogám. Jsou to vaši nepřátelé.“ Newyorská skupina Decolonize This Place byla ještě explicitnější a na internetu zveřejnila příspěvek: „Najděte cíle v okolí, nalezněte, kde tito sionističtí blázni žijí a kde jsou jejich [sic] kanceláře, a jednejte!“.

Kampaň BDS s velkým úspěchem využívá intersekcionální palestinismus. BDS Boston na Twitteru píše: „Imperialismus, rasismus, militarismus a sionismus jsou v našich komunitách systémově propojeny.“ Mapovači hovořili o „vysoce militarizovaných silách, které sdílejí zdroje a informace, aby prosadily vzájemně se protínající systémy nadvlády bílé rasy a kapitalismu“.

Nyní, kdy Mapping project důkladně odhalil skutečnost, že antisionismus je do očí bijící antisemitismus, bude to na druhé straně znamenat bod obratu v zápase proti lidem, jejichž cílem je konečné rozdrcení Izraele? Bohužel ne. Mapa se stále vyskytuje na internetu a většina amerických mainstreamových médií se o ní ani neobtěžovala informovat.

Musíme si uvědomit, že projekt mapování je jen nejnovějším - i když obzvláště zjevným - projevem virulentního myšlenkového proudu, který souvisí s ohromujícím nárůstem skutečných antisemitských napadení.

Proto je naprosto nezbytné odsoudit a potlačit antisionismus a s ním související palestinianismus jako formu rasistické nenávisti.

Čestní novináři, profesoři a politici musí začít poukazovat na to, že země s názvem „Palestina“ nikdy neexistovala. Izrael není „osadnický a koloniální“ stát okupovaný „bílými Evropany“. Židé pocházejí z Judska a jsou původními obyvateli Izraelské země. Navzdory staletím pronásledování zůstali lidem, národem, etnikem – které není „bílé“, „evropské“ ani „privilegované“.

Pravdou je, že před rokem 1948 se výraz „Palestinec“ vztahoval vždy na Židy. Ve 2. století Římané potlačili židovské povstání, kolonizovali Jeruzalém a Judsko a zemi přejmenovali na „Sýrii-Palaestinu“ - název pravděpodobně převzatý od Filištínů, egejského národa historicky zcela nesouvisejícího s Arábií. Kvůli trvalé židovské přítomnosti a spojení se zemí se až do znovuzrození Státu Izrael Židům žijícím v této oblasti stále říkalo „Palestinci“. Až v padesátých letech minulého století sovětští agenti z KGB a smutně proslulý palestinský terorista narozený v Egyptě Jásir Arafat vykonstruovali „palestinský“ arabský národ jako nástroj k vyhlazení Izraele. O dvacet let později jej „akademicky“ formalizoval profesor arabistiky na Kolumbijské univerzitě Edward Said a tato smyšlenka se v levicových kruzích traduje dodnes.