28.11.2021 | Svátek má René


HISTORIE: Sto let rudé devastace

25.10.2021

Čeští komunisté letos slaví sté výročí od založení své partaje a zároveň se v letošních volbách nedostali do Poslanecké sněmovny. Jejich činnost se dá popsat jednoduše. Trvalá zrada českých zájmů a podlézání Moskvě.

Komunistická strana Československa a rovněž její nástupkyně Komunistická strana Čech a Moravy patřily a patří k nejhorším škůdcům v dějinách českým zemí. Rudí nehájili zájmy své vlasti, ale pokaždé kopali za cizí barvy. Jejich řídící orgány, tedy vedení sovětské komunistické strany, sídlily v SSSR a naši soudruzi dělali pokaždé to, co po nich chtěl Kreml. No, možná do roku 1929 se naši komunisté snažili být alespoň částečně nezávislí na Sovětském svazu. Tehdy však KSČ ovládli radikálové v čele s Klementem Gottwaldem, který bezvýhradnou podřízenost Moskvě a Stalinovi přiznal hned v prvním projevu v poslanecké sněmovně. „A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry,“ vyhrožoval už tenkrát.

Čeští a slovenští komunisté dělali to, co jim nařídili v Moskvě. Markantní to bylo například ve vztahu k Německu, kdy střídali názory jako ponožky a nejednou z toho byly těžké zločiny vůči vlastní zemi. Nejdříve se již v roce 1931 vytasili s proněmeckou kartou. Na 6. sjezdu KSČ tehdejší komunistický poslanec a pozdější ministr informací Václav Kopecký pronesl tuto i z hlediska tehdy platných zákonů vlastizrádnou řeč. „My čeští komunisté prohlašujeme, že budeme hájit a prosazovat právo na sebeurčení až do odtržení od českého imperialismu pro utlačované části německého národa“.... Čili Sudety měly být pod KSČ předány Německa.

Pak našim soudruhům Moskva dovolila zapojit se do protinacistické fronty a tak v září 1938 Gottwald horoval pro obranu čs. republiky proti nacistickému Německu.

Potom však opět nastal veletoč o sto osmdesát stupňů. Důvodem byl pakt Molotov – Ribbentrop v srpnu 1939, kterým si Sověti a Němci rozdělili vliv v Evropě a schválili okupace jiných zemí. Nyní tedy hitlerovské Německo bylo kamarádem a tak se tomu museli čeští soudruzi přizpůsobit. Rok a devět měsíců po nacistické okupaci vydal ilegální ÚV KSČ v prosinci usnesení, které bylo vrcholem pronacistické kolaborace. „Sovětsko-německé přátelské vztahy představují úhelný kámen mezinárodní situace, o nějž se již roztříštily imperialistické a protisovětské plány anglo-francouzského bloku a o nějž se nyní rozbíjejí zločinné záměry Spojených států amerických... SSSR na podkladě své mírové politiky získává stále větší sympatie u všech národů, zejména též u pracujícího lidu velikého národa německého.“ Další části textu jsou rovněž ukázkové. Tak se lidé mimo jiné dozvědí, že Beneš se s českou měšťáckou emigrací postavil do služeb anglického imperialismu.

Ilegální Rudé Právo nezůstalo pozadu a v roce 1940 psalo, že by Češi neměli na Západě bojovat proti německým dělníkům ve vojenských uniformách. K tomu se přidali i naši komunisté ve Velké Británii. Jejich odporné jednání popisuje ve svých pamětech významný agrární politik Ladislav Feierabend. Ti podle něj v roce 1940, kdy nacisté popravovali a mučili české lidi, deportovali vlastence do koncentráků a zavřeli vysoké školy, agitovali proti vstupu do československé vojenské jednotky ve Velké Británii, která měla bojovat se státy Osy. Naštěstí se drtivá většina českých a slovenských vojáků, včetně skutečných hrdinů jakými byli Jozef Gabčík a Jan Kubiš, proti těmto škůdcům a vlastizrádcům rázně postavila a agitátoři skončili v internaci. V roce 1941 pak hitlerovské Německo napadlo stalinistický Sovětský svaz a zase bylo všechno jinak. Nacisté byli zase nepřátelé. To ovšem nic nemění na faktu, že se KSČ opakovaně dopouštěla odporné a věrolomné kolaborace a vlastizrady.

Komunisté jsou zodpovědní za masový teror vůči svým spoluobčanům po uchvácení moci v únoru 1948, tisíce zavražděných lidí, stovky tisíc brutálně pronásledovaných, devastaci čs. hospodářství a jeho zaostávání za vyspělými západními zeměmi atd.. Voliči jim nyní vystavili stopku. Já věřím, že navždy a rudí tak definitivně zmizí v propadlišti dějin.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.