29.11.2021 | Svátek má Zina


FEJETON: Poslední hodin(k)y ministra Kocourka

15.11.2011

Mám v životě štěstí – nebo smůlu – na pozoruhodné příhody. Několik měsíců se domlouvala pražská konference o jaderné energetice: pořadatelé se rozhodli, že při jejím závěru mi dodatečně pogratulují k mému jubileu a znovu připomenou Sacharovovu stať "Jaderná energetika a svoboda Západu", k jejímuž napsání jsem akademika přemluvil před bezmála 35 lety. A aby dodali své akci patřičného důrazu, požádali českého ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, aby pronesl pár květnatých slov.

V Česku se věci nemají domlouvat příliš dlouho dopředu. Týden před plánovanou konferencí někdo zjistil, že ministrova maminka nějak přišla k 16 milionům, a vládní úředníci se předháněli s novináři a ministry ve vymyšlení nej(ne?)pravděpodobnější verse, jak se inkriminované miliony mohly ocitnout na kontě ministerské maminky.

V den konference jsem řešil závažné morální dilema: jak se zachovat, pokud by se ministr skutečně na konferenci dostavil a začal číst plánované laudatio: odejít, vyslechnout a reagovat, přerušit páně ministrovu řeč dotazem ohledně milionů…

Naštěstí se pan ministr omluvil: na stejnou hodinu totiž svolal tiskovou konferenci, kde se měl pokusit vysvětlit nevysvětlitelné miliony, a nakonec podal svou resignaci.

Na konferenci však místo sebe poslal náměstka, který pana ministra řádně omluvil (z nepřítomnosti), pronesl pozoruhodnou větu, že za panem ministrem plně stojí, a potom začal číst napsaná, jak dvakráte zdůraznil, jím, tedy samotným panem ministrem, slova.

Zase jsem musel řešit to proklaté dilema: zacpat si uši nebo zvědavě poslouchat? Nebo si na mobilu vyladit přenos ministrovy tiskovky a jedním uchem poslouchat autentické páně ministrovy vytáčky a druhým jeho laudatio?

V závěru jsme si připili a pan náměstek mi předal páně ministrův dar. Rozbalil jsem jej až doma. Byly to hodinky Prim, speciálně vyrobené pro Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. S celosvětovou zárukou!

Byly to poslední hodinky, které pan ministr Kocourek někomu věnoval. Během své poslední ministerské hodiny.

Právo, 9.11.2011
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.