23.9.2023 | Svátek má Berta


AKCE ŠEVČÍK: Jak se zbavit bývalého komunisty

1.7.2023

27. 06. 2023 8:35:55

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík bude odvolán z funkce poté, co akademický senát VŠE rozhodl většinou o tom, že rektor VŠE může Ševčíka odvolat.

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze akademický senát projednával návrh rektora univerzity Petra Dvořáka na odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Senát se po rozpravách v hlasování usnesl, že Dvořák Ševčíka může odvolat. „Budu používat právní kroky, abych dokázal, že proces byl špatně postavený,“ řekl Ševčík po zasedání.

Wikipedie o Ševčíkovi uvádí i toto: V roce 1984 vstoupil do KSČ. Od 2. ledna 1986 byl veden v seznamu pod registračním číslem 176727 u Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA jako osoba, o kterou měla kontrarozvědka zájem. Z tohoto záznamu vyplývá, že nikdy nepodepsal spolupráci se žádnou policejní složkou ani zpravodajskou správou Československé lidové armády, o čemž svědčí i čisté lustrační osvědčení. Na archivy vojenské rozvědky se však lustrační osvědčení nevztahuje. V roce 1989 se plně zapojil do „obrodného procesu“ a má za sebou úctyhodnou profesní kariéru.

V rámci „útoku“ na Národní muzeum, jehož cílem bylo odstranit na něm visící ukrajinskou vlajku, se opět dostal do potíží. Byl údajně přímo v místech bojů o muzeum. Jeho vysvětlení, a sice že se zastal účastníka demonstrace, který byl napaden policií, bylo „oficiálními médii“ jako je ČT1 a CNN Prima News, trvale zpochybňováno. Zatímco akademický senát fakulty i etická komise fakulty Ševčíka bránily a byly proti jeho odvolání, akademický senát celé VŠE Ševčíka doporučil k odvolání.

V této souvislosti bych rád zmínil celkovou politickou atmosféru – možná hraničící s hysterií – které jsme my všichni v této době svědky. „Pokroková“ média si na Ševčíkovi smlsla. Hodí se i členství Ševčíka v předlistopadové KSČ. Ševčík tak byl odvěký kariérista za každého režimu, zatímco prezident Petr Pavel si „posypal“ popel na hlavu a svého členství v KSČ v armádě „hluboce lituje“.

V médiích, konkrétně iDnes.cz, je stručně uveden i způsob, jakým se Ševčík hájil. Ševčík se při rozpravách opakovaně bránil slovy, že zásah policie byl horší než při Palachově týdnu. „Nikdy jsem proruský trol nebyl, nejsem a nebudu,“ řekl. Stěžoval si, že je již druhý rok pod permanentní mediální štvanicí.

Mnohem větší prostor však i tady dostal rektor VŠE, který „došel k názoru, že ztratil možnost ovlivňovat Ševčíkovo jednání na veřejnosti“. To je velmi kulantní věta o tom, že Ševčík neposlouchal a dělal si „co chtěl“.

Lze proto zcela jistě konstatovat, že odvolání děkana Ševčíka z funkce je politické a Ševčík se brání relevantně. Nicméně, nebude mu to zřejmě moc platné.

A ještě taková reminiscence na roky 1968/69 na českých vysokých školách. Nastoupil jsem na vysokou školu sice až v roce 1970, ale probíhaly dozvuky tehdejší politické čistky na všech vysokých školách. Samozřejmě, velká „obroda“ nastala u učitelů marxismu-leninismu. Na katedře marxismu-leninismu VŠCHT, kam jsem nastoupil, tehdy nezůstal doslova „kámen na kameni“ a my jsme dostali velmi „zajímavého“ učitele. Ten občas – tak jednou do měsíce, prohlásil, že má „aktiv“ a pustil nás domů, aby ho potom kdosi přistihl v hospodě nasávat pivo v docela „povznesené“ náladě. Asi propagoval komunismus mezi štamgasty.

Odvolání Ševčíka tak bude opět vedeno politickými důvody v době, která je plná politické „korektnosti“ a „odpovědnosti“. Pokud se snad Ševčík bude chtít soudit, bude to rovněž zajímavý „politický“ proces a lituji každého „nebohého“ soudce, který to dostane na stůl. Anebo už i mezi soudci jsou „kádři“, kteří se nezastaví a Ševčíka právem politické korektnosti potopí? Uvidíme!