25.6.2022 | Svátek má Ivan


KNIHA: Don Bierle – Překvapen vírou

29.5.2010

Koncem minulého roku vydal americký misionář (působící v Pardubicích) Harrel Lambert nevelkou knížečku amerického autora Dona Bierleho „Překvapen vírou“. Název anglického originálu – Surprised by Faith – upomíná na vlastní životopis C. S. Lewise (Surprised by Joy – česky „ZaskočenDon Bierle – Překvapen vírou radostí“) nebo na knihy amerického autora Jacka Deerea „Překvapen mocí Ducha“ (Surprised by the Power of the Spirit) a „Pře-kvapen Božím hlasem“ (Surprised by the Voice of God).

Knihu napsal přírodovědec, který byl do svých studentských let přesvědčen o tom, že křesťanství stojí na vodě, že Bible je určitě nespolehlivá, protože se nám dozajista nedocho-vala ve své původní podobě, nebo že aby se člověk stal věřícím, musí nějak uzávorkovat svůj rozum. Přistupoval tedy k Bibli a ke křesťanství se stejnými předsudky, jež jsou vlastní patrně většině obyvatelstva naší země.

Don Bierle si ale dal to práci, že zkoumal doklady pro věrohodnost Bible, s nimiž ho konfrontovali jeho křesťanští přátelé. K svému překvapení postupně zjišťoval, že křesťané mohou svou víru doložit mnohem přesvědčivějšími argumenty, než se domníval. Zkoumání věrohodnosti Bible se mu pak stalo svým způsobem určitým koníčkem, který ho přivedl až k přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Později už nezkoumal pouze věrohodnost Bible, ale i rozumnost a logičnost základních pravd křesťanské věrouky.

Každý z nás, kdo prožil obrácení, má svůj vlastní příběh. Pro někoho jsou důležité logické argumenty, pro někoho je významnější osobní prožitek. Může jít o prožitek lásky v křesťanském společenství nebo o prožitek Boží moci, třeba při uzdravení z těžké choroby. Přiznám se, že argumenty, které byly rozhodující pro Dona Bierleho, by pro mě asi rozhodující nebyly. A existují i vroucí a zapálení křesťané, pro něž by jeho argumenty hrály roli jen zcela minimální. V praxi tomu bývá tak, že ať už je naše „vstupní brána“ do života s Kristem jakákoli, k plnému životu si potřebujeme doplnit to, co pro nás na počátku naší cesty důležité nebylo. Ten, pro nějž byly důležité rozumové argumenty, jistě nepohrdne Božím dotykem, který zasáhne i jeho emoce, a ten, pro kterého byly emoce od počátku mnohem důležitější, bude jistě rád, že pro víru, kterou nalezl, lze přinášet i racionální argumenty.

Proto si nemyslím, že je Bierleho kniha samospasitelná. Domnívám se, že nejvíce osloví lidi podobného typu, jako je on sám: lidi spíše racionální, logicky uvažující, svým způ-sobem pozitivistické. Ty Don Bierle seznámí s cestou, kterou sám prošel. Jeho knížka je cenná v tom, že v ní shromáždil doklady (např. o tom, jakými způsoby se dá ověřit věrohod-nost biblického textu), které sám pracně hledal. Knížka svým rázem poněkud připomíná apo-logetické spisy Joshe MacDowella. Může oslovit každého, kdo je přístupný racionálním ar-gumentům, a může pomoci i křesťanům, kteří vstoupili do světa víry jinou branou, než Don Bierle. Pomůže jim zejména tím, že jim poskytne argumenty, které sice pro ně samotné dů-ležité nebyly, ale které chtějí slyšel lidi, s nimiž oni sami o víře hovoří. Jste-li křesťané, můžete ji koupit a věnovat svým skeptickým příbuzným či známým. A jste-li sami skeptičtí a máte rádi nebezpečné výzvy, přečtěte si ji sami. Musím vás ovšem varovat: Mohlo by se vám stát totéž, co se stalo Donu Bierlemu: Mohli byste uvěřit v Ježíše Krista.

Knížka má 126 stran a hlavním distributorem jejího českého vydání je vydava-telství SAMUEL (Starodejvická 8, 160 00 Praha 6).

11. února 2010eMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?
eMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?

10 testerek z eMimina otestovalo v průběhu května služby českého specialisty na kvalitní mrazené produkty Family Market. Byly spokojené s...