24.5.2022 | Svátek má Jana


ENERGETIKA: Ministr Síkela a Rada ERÚ

18.1.2022

Média informovala o schůzce ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely s členy Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rady ERÚ). Nezávislý úřad, který dle Energetického zákona má dohled nad energetickým trhem, v posledním období opětovně fatálně selhal a selhává. Je to právě tento úřad, který jako jediný disponuje všemi informacemi o dění na energetickém trhu. Přestože je instituce nezávislá, její nečinnost nelze tolerovat. V této souvislosti je asi novému panu ministrovi zřejmé, že gestorem Energetického zákona je právě Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož čele stojí a nastavuje svoji hlavu v této energetické krizi právě ON.

Za členy Rady ERÚ nese odpovědnost právě ministr průmyslu Síkela, který má povinnost vládě navrhnout případně jejich odvolání, pokud jejich činnost, resp. nečinnost má dopad na energetický trh v takovém rozsahu, jak můžeme nyní sledovat.

Domníváme se, že pan ministr si je vědom, že za stávající krizi nese spoluodpovědnost ERÚ, který doposud byl dle našeho názoru nečinný a bývalou vládou „chráněný“. Jinak by nebylo možné, aby tato instituce nakonec spadla k dodavatelům poslední instance (DPI), když jejich dodavatel energií zkrachoval. Jejich dodavatel zkrachoval, přestože ERÚ informoval, že provádí kontroly, stres testy, monitoring obchodníků atd. Jak chce ERÚ ochránit ostatní spotřebitele, když neochránil ani sebe?

Po jednání s ERÚ pan ministr sdělil, že požaduje návrhy řešení stávající energetické krize z krátkodobého a dlouhodobého horizontu. Materiál má být ministrovi předložen do 14 dnů. Je pozoruhodné, že ERÚ takovým materiálem dávno nedisponuje.

Věříme, že se pan ministr nenechá opít rohlíkem. Jako bývalý bankéř bude energetiku brát i z jiného úhlu pohledu, třeba veřejného zájmu. Nemůže ho uspokojit návrh ze strany ERÚ, který by mohl být veřejností vnímán jako zvýhodňování některých vybraných účastníků energetického trhu či nedovolená státní podpora. Například ručením státu za úvěry, které by banky poskytly krachujícím obchodníkům s energiemi.

Tento svůj „nápad“ by Rada ERÚ mohla odůvodňovat např. udržením konkurenčního prostředí na energetickém trhu. Pokud by s tímto návrhem skutečně přišli (jak se v kuloárech s úsměvem šeptá), pak je nasnadě otázka, které obchodníky chtějí zvýhodňovat oproti ostatním a jak je to s rovnými podmínkami pro účastníky energetického trhu, které musí ERÚ nastavovat, jinak porušuje zvlášť závažným způsobem Energetický zákon.

Veřejnost zajímá, jak dlouho bude nový ministr a potažmo nová vláda otálet a očekávat, že z ERÚ vypadne sice pozdě, ale přece konstruktivní řešení pro nápravu stávající dramatické situace.

Veřejnost zajímá, kdo bude za poškození spotřebitelů, občanů a firem postaven k zodpovědnosti. Nelze nevzpomenout, jak například státní zástupce Kamil Špelda z Jihlavy více než pět let pronásledoval předsedkyni ERÚ (Alenu Vitáskovou) ve vykonstruované kauze údajného porušení Energetického zákona. Co dělá tento státní zástupce z Jihlavy nyní?

Jako bývalá předsedkyně ERÚ opakovaně sděluji, že energetická krize nekončí, ale začíná a nabírá na obrátkách. Pokud nebudou přijata urychleně adekvátní opatření, budou škody nevyčíslitelné.

Občanská veřejnost nechť se obrací se svými požadavky a dotazy přímo na ministerstvo průmyslu a obchodu (posta@mpo.cz), které jako gestor Energetického zákona nese odpovědnost za ERÚ. Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV), na který se nyní obrací, nemůže danou situaci za ERÚ řešit, může pouze za pomoci občanů přimět politiky, aby s řešením neotáleli.

Ve veřejném zájmu IAV inicioval skupinu odborníků „Energie není luxusní zboží“, která zpracovala návrh kroků k nápravě a zamezení prohlubování energetické krize, která nás postihuje. Tuto nápravu může řešit vláda, zákonodárci, kterým je institut připraven tyto návrhy poskytovat a na nápravě spolupracovat.

Musíme si být vědomi, že máme nejvyšší ceny energií ze všech zemí EÚ a to rozhodně normální není. Náš institut veřejnost průběžně informuje na svých stránkách www.institut-av.eu /aktuality/.

Institut Aleny Vitáskové z.s. (ochrana lidských práv a svobod)