1.4.2023 | Svátek má Hugo


ŠAMANOVO DOUPĚ: Milujte se, pravdy každému přejte

28.1.2023

Jakožto licencovaný demonstrátor a veřejný podporovatel Petra Pavla jsem se ve středu zúčastnil i závěrečné demošky, či spíš setkání na Staroměstském náměstí v Praze. Na podporu vysloužilého a zasloužilého generála tam přišlo „několik tisíc lidí“ (podle opatrných televizních odhadů) anebo „deset tisíc příznivců prezidentského kandidáta Petra Pavla“ (dle odhadu strážníků). Podujatie bylo velmi pokojné, milé, až rodinné. Když člověk stojí uprostřed davu a vidí ty rozzářené, nu, ne oči, ale displeje mobilů, tak si připadá, že je mezi desetitisíci lidmi, možná i padesáti tisíci, ale náměstí bylo naplněno jen zpola, tak možná dvacet tisíc lidí mohlo přijít? Když mnozí přijeli zdaleka, dokonce i z menších měst. Pro volební úspěch Pavla však bude nutno, aby dorazili i k volebním urnám, jak bylo často připomínáno různými řečníky.

Na podporu generála (v.v.) vystoupili jeho tři soupeři z prvního kola prezidentské volby. A další osobnosti české kultury a sportu. Kdo, to už víte vy, které to zajímá. Zmíním jen Zdeňka Svěráka, který si teď znepřátelil tak třetinu české populace. Svěrák vzpomněl historických událostí, kteréžto se na tomto náměstí udály. Jak popravu 27 českých pánů, tak i známé vystoupení premiéra Klementa Gottwalda z (právě taky!) 25. (ale) února, kdy shromážděnému jásajícímu lidu oznámil demisi ministrů a vítězství pracujícího lidu.

Svěrák připomněl i Jana Husa, jehož socha na náměstí stojí a jeho virální větu „Pravda vítězí“, která se dostala i na prezidentskou standartu. Doplnil, že původní heslo bylo delší: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.“ Ale tohle by bylo na vyšívání vlajky moc dlouhé. Našel jsem si, že Husova věta pochází z dopisu, jenž psal Jeník roku 1415 z kostnickému vězení na pražskou univerzitu. A zpopularizoval ji TGM, když byla původně zkrácena už v literatuře 19. století. O něco později ji maličko rozšířil jeho syn Jan: „Pravda vítězí, ale dá to fušku.“ Což tedy už Svěrák ve svém stručném projevu nepravil.

Nepravil ani, že původní Husova averze k prohnilosti církve a zbytečnosti papežů dospěla o dvě století později právě k oné popravě českých pánů...

Takže bychom měli stát v pravdě, kterou ale musíme nejdříve poznat. Na boku Husova sousoší z té strany, kde jsem stál, se z přítmí vynořila další Husova věta „Milujte se, pravdy každému přejte...“ To jakože máme nechat každému jeho poznání pravdy, i když se neshoduje s tím naším? A máme ho dokonce milovat? I když je to vidlák anebo pražský kavárník? Jiné Husovo přání to osvětluje:

„Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti.“

To je hezké, ale taky zkrácené. (Stejně jako v Cimrmanově hře České nebe.) Zkrácené o začátek a o konec. Celé, jak to Hus uvedl roku 1412 v traktátu Výklad víry, desatera a páteře (“páteří“ míněna modlitba „Pater noster“, aneb Otčenáš) to zní takto: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti.“

Pokud z Husa vypustíme křesťanskou lásku, dospějeme až k náboženským válkám. A k jedné z dalších se opět schyluje, ba její bitvy už probíhají. Dostal jsem se zrovna dnes obchodně (kupoval jsem cosi z frcu) do domku na kraji Prahy, kde mi jeden sympatický pán přiznal své obavy z nadcházejícího (dle něj) vítězství Petra Pavla. Preferoval by zkušeného ekonoma Babiše - a zároveň vyjevil svou příchylnost k prezidentu Putinovi. (Obvyklý soulad v oblibě těchto soudruhů.) No a to je jeho poznaná pravda (i když nebyl v současném ruském gulagu), kterou, když hledal, nalezl na sociálních sítích. Vyslyšel ji, naučil se ji, miluje ji, mluví o ní, drží ji, brání ji. Akorátže není křesťan... Kvůli své víře v báťušku Putina se s ním rozešla i jeho partnerka. Jak jsem slyšel, tak s notnou dávkou nevraživosti z obou stran.

No jo, no, chybí nám ta láska křesťanská, ba i židovská. Oba dva kandidáti na sebe práskli, že sami věřící nejsou, avšak do kostela chodí, když mají příležitost. Ale třeba se nový prezident i tak osvědčí ve své službě národu natolik, aby o své pravdě přesvědčil i své dnešní odpůrce. Jestlipak to bude Andrej Babiš, původem z katolického Slovenska? Je přece jen nábožensky založený, jak si na poslední chvíli vzpomněl. Koupil si dokonce za velké peníze i Pražské jezulátko. Jenže podle Tomáše Halíka (v rozhovoru pro seznampravy.cz):

„Andrej Babiš je pověrčivý člověk. (…) Opakem víry je pověrčivost, idolatrie a modloslužba. Není možné si z Boha nebo Jezulátka dělat automat na plnění našich přání. Víra je opak, máme se ztišit a plnit přání a vůli boží.“ Podle Halíka je Babiš i propagátorem astrologie. Co k tomu mohu dodat: Babiš mi nepřipadá zrovna jako láskyplný člověk.

Co se víry tejče, ještě před prvním kolem uspořádal web Christnet anketu mezi prezidentskými kandidáty, jestli věří v Boha a co si myslí o úloze církví? Babiš jako jediný z devíti ani přes několikanásobné urgence neodpověděl. I to je odpověď.

A co odpověděl Pavel? Christnetu sdělil, že věřící není, ale obě babičky „byly hluboce věřící, pravidelně chodily do kostela a žily podle Desatera. Trávil jsem u nich každé prázdniny a do kostela je často doprovázel. Ve věku 2 let mě také nechaly pokřtít. To hlavní, co jsem si od nich ve vztahu k víře odnesl do života, je tolerance k lidem jiného názoru nebo víry, pokud nezastávají extrémní pozice a mají alespoň základní dobrou vůli k vzájemnému porozumění.“

Pavel, není členem církve ani náboženské společnosti, ale jako hlavní úlohu církve vnímá, že „pomáhá formovat a udržovat hodnoty“.

Nu, tak díky křesťanům jsme se dověděli, že je Pavel pokřtěný - a to už mu nikdo neodpáře. Nebude milovat své protivníky, ale ty neextrémní bude aspoň tolerovat.

A tak prosím své čtenáře, skryté obdivovatele (ahoj Petře, zdravím Františko!) i hlasité kritiky, aby se po volbách vzájemně nevraždili, ať už zvítězí Petr nebo Andrej. Milovat se nemusíte - pokud náhodou nejste křesťané nebo židé. Přejme každému jeho pravdu. Nový prezident bude mít pět let nato, aby nás přesvědčil o té své.

Pokoj v duši přeje Šaman

Psáno v Praze na Lužinách ve čtvrtek 26. ledna 2023