28.9.2023 | Den české státnosti


Brno bere televizi

8.6.2023

Ve středu se konala tři kola volby nového generálního České televize, načež vyhrál brněnský Jan Souček poměrem 11:4 proti Petru Dvořákovi. Osobně si myslím, že Dvořák byl nejlepší ředitel ČT – spolu s Ivo Mathém, ale oba se dají těžko srovnávat, protože jejich mandát spadá do naprosto jiných politických a společenských kulis.

O Janu Součkovi není obecně mnoho známo. Brněnská televize je v Praze terčem posměchu jako vše, co pochází z Brna, pročež aktuální Česko se svým hlavním městem se pomalu stává brněnským pašalíkem, od premiéra počínaje po ředitele televize konče. Nic to ale neznamená, Pražáci jsou nafoukaní, aniž by měli být na co, stačí se projít po Hřibově zbídačelém městě a padne na vás smutek, pokud jste byli někdy v posledních pěti letech v nějaké evropské aglomeraci s nárokem na statut města. Televize se to ovšem netýká.

Televize je víc než médium, je to politický orgán. Konzervativní křídlo politického tržiště jí vytýkají progresivismus, zda právem nebo neprávem se můžeme dohadovat, ale jisté je, že pokud to tak je, není to důsledek vlivu Petra Dvořáka, natož pak jeho dílo. Prostě je to tak, že mládež od padesáti dolů tíhne k progresivismu, kdežto my starší jsme k němu skeptičtí, jelikož jsme zažili, jaké to je, když se v plném rozsahu dostane k moci. Tak to je i v televizi ČT a zůstane to tak jistě i po změně v pracovně generálního ředitele. Jan Souček bude sotva mít ambici na tom něco měnit. Pokud by se mu zachtělo, ale to by nebylo v brněnském stylu, narazil by na tvrdou vodu. Talibán Kavčích hor má dost prostředků ke zkrocení nežádoucího ředitele, v krajním případě mu uřízne hlavu. V přímém přenosu, aby to bylo stylové.

Součkovy představy o dalším vývoji ČT neznáme, jen snad by měl chtít omezit zábavu a posílit publicistiku, tedy méně seriálů a víc poučování, jak se správně má smýšlet. To by se mohlo Talibánu líbit, otázka je, jak zareaguje publikum, pokud vše půjde touto cestou.

To vše jsou samozřejmě pouhé spekulace. Závěrem dlužno vyjádřit podiv, že současná Rada ČT volbu realizovala. Nemá pověst homogenního útvaru, byla zvolena pod Babišovým tlakem a však taky nové vedení státu uchystalo rozšíření počtu členů Rady a její doplnění Senátem – ve věci volby ředitele ČT. Počítalo se, že nová sestava nepřipustí zvolení nežádoucí osoby.

Na podzim odejde z Kavčích hor ostřílený praktik, který povznesl ČT na evropskou úroveň. Přichází také praktik, ale praktik z Brna. Uvidí, že na Kavčích horách fičí vítr o daleko větší razanci, než na jakou byl zvyklý z Líšně. Zdaleka nejde jen o takzvanou nestrannost a vyváženost, jde hlavně po peníze. Žádných sto dnů hájení mít Jan Souček nebude, lázeň ve studené vodě ho čeká hned po nástupu. Až sebou bude mrskat, snad nezničí mnoho z toho, co Petr Dvořák za dobu svých dvou mandátů vybudoval.

Aston Ondřej Neff