26.5.2020 | Svátek má Filip


USA: Demontáž Baracka Husseina Obamy - 7

28.2.2017

Psal se rok 2012, uplynuly čtyři roky nikterak chvalitebného, natož výtečného prezidentování našeho černošského prezidenta, jehož porodila stoprocentní běloška. Obama se pustil do kampaně docílit své znovuzvolení. V tom se mu snažil zabránit Mitt Romney, profesionální politik nejvyššího kalibru, bývaly guvernér Massachusetts, státu nejpokrokovějšího (proto znám jako „lidově demokratická republika M.“), úspěšný kapitalista, multimilionář, navíc i mormon, s permanentním sídlem v Utahu, tím jediným státem s převahou této víry.

Volební kampaň započala. Prvním bodem pořadu bylo vystoupení Mitt Romneyho, kandidáta republikánů v jeho rodném státě Michiganu, kde v místě Long Family Orchard, Farm and Cider Mill, Commerce Township, svůj 45 minut trvající projev zahájil tříminutovou zmínkou, která okamžitě způsobila celonárodní poprask. „Ann se narodila v Henry Ford Hospital,“ započal zmínkou o porodnici, kde na svět přišla jeho manželka Anna, a pokračoval takto: „Já se narodil v Harper Hospital. Nikdo mě nikdy nepožádal, abych mu ukázal svůj rodný list. Oni znají místo, kde jsem se narodil a kde jsem vyrostl.“

Bomba vybouchla, to si Romney přece jen troufl vyslovit, že král je nahý?

Marná taková naděje. Scott Pelley, CBS-TV, hned na něj otázkou, zda zmínkou o svém narození zpochybňuje Obamův původ.

Nikoliv, Romney nikdy nezapochyboval na Obamově narození v USA: „Jsem o tom přesvědčen, už jsem to říkal třicetkrát, teď to tedy zopakuji po jednatřicáté..“

Proč si troufl o takové háklivosti se vůbec zmínit, Romney odpověděl ve smyslu, že troška humoru, ĺehkého tónu neuškodí. Kevil Madden, pracovník v jeho štábu, okamžitě rozeslal reportérům email s ujištěním, že se tím nikterak nemínil nějaký útok na pana prezidenta.

Omluvné vysvětlení nepřijato. Obama via personal Twitter account to zhodnotil slovy „new low from Romney“ - že takto hanebně nízko klesl. „This is personal now.“ Vyhrůžka jednoznačná. U toho záběr s hrnkem, na němž zpodobnění Obamova rodného listu, tak jak je k vidění na jeho oficiální webové stránce.

Během jedné hodiny obdržel přes 3.000 vesměs podpůrných komentářů.

The Washington Post, spolu s The New York Times deník nejvlivnější a Obamu stoprocentně podporující, zatratil Romneyho, že do kampaně „vstříkl jed“ (injected the toxis issue of birtherism), že objal strident (“pronikavý, ostrý, křiklavý“) konzervativce, jako je mogul Donald Trump a šerif Joe Arpaio. Že tento Romneyho krok aby zarazil (give pause), šokoval každého racionálně uvažujícího voliče v Americe. Kdepak, jakoukoliv sebemírnější kritickou poznámku lze přeintepretovat ve vlastnost s označením rasismus, v těchto dnech už delší dobu zločin značný, existenčně explozivní.

- - -

Toto tedy v zemi neomezených možností, včetně maximálního surrealismu. Jako by nikdy neexistovala Obamova webová stránka, na níž uvedl (27.6.1998), že se narodil v Keni, a správnost své biograficke informace u svého nakladatele pravidelně potvrzoval až do roku 2004. Vzdor výsledkům šest měsíců trvajícího vyšetřování týmem odborníků, kteří prokázali, že předložený rodný list, jakož i jiné údajné dokumenty jsou falzifikáty. Obama stále odmítal vyhovět požadavkům, aby dovolil úřadu Hawaii Department of Health dát původní záznamy o narození v roce 1961 k posouzení odborníkům (inspection by court-certified forensic examiners). Proč tolik tutlá svou minulost a dává přednost obrovským výdajům pro drahé advokáty, prozatím úspěšně blokujícím všechny pokusy nejednoho zájemce?

Tohle všechno - a jistěže i daleko víc - Romney věděl a přesto neváhal znovu zopakovat lež - své přesvědčení o nezpochybnitelném počestně americkém Obamově původu.

S vyloučením eventuality, že surrealismus, pod komandem Kafky, Hellera, Ionesca, Becketta, Dalího, v zemi hvězd a pruhů totálně převládl, zbývají mi jen tato dvě, vzájemně se nevylučující vysvětlení:

Jednak je to patriotická, zcela nesobecká obava, že zveřejněním by došlo k mohutné ústavní krizi s obrovským politickým a hospodářským dopadem.

Jednak optimistické očekávání, že Obama volby prohraje a vítězové budou mít příležitost tento bezprecedentní hoax, tak notnou blamáž uklidit pod koberec permanentního zapomnění.

- - -

Lord Christopher Monckton of Brenchley, již dřív zmíněná významná britská osobnost, zveřejnil (28. srpna 2012) svůj text s názvem A Sad Farewell to the U.S. Constitution (“Smutné rozloučení s americkou ústavou“),ostře kritický vůči Mittu Romneymu a všem těm velikánům, neochotným nahlas přiznat jim přece známou samozřejmost, že král je nahý. V The Washington Times 25. června 2012 zveřejnil sdělení Is the President the President? (s informací o získání dalších podrobností na adrese www.moncktoneline.com) a rovněž celostránkový text Obama’s Sword of Damocles. Citoval ustanovení americké ústavy, že zákon schválený oběma komorami Kongresu prezidentovým podpisem vstoupí v platnost. A stejně tak by platnosti pozbyly všechny zákony Obamou kdy podepsané.

Rozhořčení anglického aristokrata z Brenchley bylo tuze vítaným balzánem pro profesůrka Ulče původem z Plzně, který s týmž tvrzením se opakuje už několik roků, v oprávněném očekávání získat pověst otravného podivína.

Na rozdíl od možných důvodů přetvářky, proč nevidět, neslyšet - od oportunismu, snahy se vyhnout vlastni diskreditaci, až po ctnostné vlastenecké ohledy - pořádně nabroušený šlechtic obvinil nejen Romneyho z křiklavého, do očí bijícího (flagrant) potácení (totter), zbaběle zrazovat vlastní Ústavu, její jednoznačně zřetelné principy. Mezi nimi je též ustanovení, že podle principu ius soli prezidentem země se může stát jen ten, kdo se v ní narodil. „Žádné jestli. Žádné ale... Obama prokazatelně falšoval svůj rodný list. Došlo ke spáchání padělku. Takoví podvodníci patří za mříže.A tam patří všichni ve vysokých funkcích, kteří vědí, že Obamův rodný list je padělek, a přitom vědomě tvrdohlavě (sullenly) s tím naprosto nic nemíni udělat.“

Monckton pokračoval: „V Británii, kdyby premiér dal na svůj web padělaný dokument, media by se do něj nemilosrdně pustila, než by byl v hanbě donucen dát originál dokladu k dispozici nezávislému soudnímu přezkoumání. Ne však v Americe těchto dní. Zeptal jsem se významného republikánského právníka na jeho názor. Zareagoval hystericky a řekl: ‚Téhle věci se nedotkni... Zničil by sis reputaci.‘“

Posléze Monckton dodává: „Mluvil jsem s mnoha vyznamnými Američany o této shoddy (“chatrné, podřadné, zmetkové“) záležitosti. Téměř bez výjimky všichni se ztotožňovali z názorem mého přítele, republikánského právníka, že ústava se přežila (had its day), vybledla, uvadla.“

Lord končí varováním svým republikánským přátelům, s předpovědí, že jednoho dne budou trpce litovat. „Ústavu jste měli dodržet. Vy jste ji zradili. Nejen vy, ale celý národ draze doplatí za zradu, vaší nečinností spáchanou.“

Jak se dalo a věru muselo předpokládat, všechny významné americké sdělovací prostředky se o lordu Moncktonovi ani slovem nezmínily.

- - -

Několik dotazů a sdělení:

V roce 1961, když se Obama narodil, černoši byli známi jako Negroes. Je s podivem, že na jeho rodném listu je označen jako African-American, čili s pojmenováním, které v té době neexistovalo.

Na Obamově údajném rodném listě jeho otec, věk 25 roků, se narodil v „Kenya, East Afrika“. To se mu ovšem nemohlo povést, poněvadž Kenya tehdyještě neexistovala, vznikla až v roce 1963..Dřív to byl British East Africa Protectorate.

Ještě obtížnější by byla představa, jak jeho otec, ročník 1936, bojoval v druhé světové- válce (1938-1945). Představa tříletého krvelačného esesáka!

Další podivnost: jméno nemocnice, v níž se Obama údajně narodil v roce 1961, vzniklo teprve v roce 1978.

Budoucí prezident Obama zažádal o stipendium jakožto cizí student a nyní popírá, že by byl cizincem.

Obdržel Social Securitry Number ve státu, v němž nikdy nežil.

Užil si sedmnáct luxusních dovolených jakož i parties pro své přátele a účet platili daňoví poplatníci.

Taktéž je placeno 22 služebníků, výlučně se věnujících požadavkům první dámy státu, proslulé svým přiznáním, že teprve nyní, když její manžel tak znamenitě povýšil, je spokojena se svým státem, kde se narodila.

Rovněž je z kapsy daňových poplatníků placen ($ 102.000 ročně) trenér domácího psa.

Prezident opakovaně zdůrazňuje, že brzké ranní islámské volání k bohoslužbě je ten nejkrásnější zvuk na světě.

Prezident vyhlásil tajnou amnestii, jíž zastavil deportaci ilegálních imigrantů včetně odsouzených zločinců.

Prezident se domáhá od jedné společnosti, aby zaplatila 20 miliard dolarů jednomu z jeho politických spolupracovníků..

Prezident svévolně prohlásil platný zákon za potiústavní a odmítl ho respektovat.

Prezident inicioval soudní spory proti státům, které pod přísahou byl vázán ochraňovat (Arizona, Wisconsin, Ohio, Indiana).

BUDE POKRAČOVÁNO

Neoficiální stránky Oty Ulče
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.