25.6.2022 | Svátek má Ivan


ŠVÉDSKO: Až do hořkého konce (6)

21.2.2020

Švédské archivy, dějiny a tradice

Švédský občan žije ve víře, že švédské archivní materiály jsou ty nejlepší a nejúplnější na světě, stejně jako že švédská morálka je nejlepší na světě.

Jako mnoho jiného ve švédské báchorce se i toto ukazuje být čistou lží. Švédské archivy jsou stejně vybrakované jako švédská morálka.

Aron Flam, stand-up komik a diskutér, ukázal, že v archivu Říšské banky dnes z 1800 metrů tiskovin zůstal pouhý zlomek. Většina je odstraněna a nebýt amerických archivů, kde jsou dokumenty netknuté, mnohá fakta by byla zničena revizionisty.

Schopnost švédských historiků správně zapsat dějinnou událost je silně omezená. Hodnověrnost tohoto národa jako objektivních výzkumníků a udělovatelů Nobelovy ceny je nutno zpochybňovat. Stát, který vědomě a systematicky vyřazuje archivní materály, stejně jako decimuje morálku, by neměl mít ten status jaký dnes ve světě přese všechno má.

Přizpůsobit dějiny svým ideologickým cílům je zcela otevřeně na programu této nomenklatury. Úřad pro školství má nový cíl - škrtnout antické dějiny z osnov pro základní školy, zřejmě je tam příliš moudrosti antických filosofů a to může být nebezpečné pro vládnoucí elity. Samostatné myšlení je třeba potlačovat.

Přestože vědomosti jsou dnes dostupnější než kdy dříve, má vzdělanost nižší status než před 50 lety. Návrh Úřadu pro školství škrtnout dějiny antiky z osnov dějepisu není žádná nehoda, ale jen vrchol ledovce. Stejný pohled na vědomosti stojí za návrhem odstranit lyriku, pohádky a mýty z osnov a nahradit je texty vyjadřující současnou převládající módní ideologii.

Modernizace vyžadovala, aby občané pochodovali v taktu, ale vzdělání je dělalo individualistické, zpochybňující a obtížné ovládat. University byly předělány na továrny pracovních sil a úkolem školy se stalo školení pracovních sil.

Když toto píšu, je svátek Lucie 13.12., tradičně slavený průvodem mládeže, volbou nejhezčí Lucie se světelnou korunou ve vlasech, zpěvem příslušných písní se svatou Lucií na prvním místě. Oslavuje se návrat světla po zimním slunovratu a také snad přicházející vánoce. Popíjí se svařené víno a k tomu speciální sušenky, pepparkakor. V každičkém kostele, na radnicích i na pracovištích probíhají oslavy a vyvolávají milou předvánoční atmosféru, je to stejně rozšířený zvyk v zimě. jako je oslava letního slunovratu, midsommar. V našich oblastních reklamních novinách jsou desítky inzerátů, kde že bude slaveno.

A teď si představte, že Švédská státní církev si nechala vytisknout oznámení o Lucia-koncertě, kde místo pohledné Lucie se světly ve vlasech je krysa se stejným příslušenstvím na hlavě. Ne malá roztomilá myška s očima jako korálky, ale opravdová krysa, jaké kdysi roznášely mor. Nekecám, tady to máte:

Luciakonsert

Je to poprvé, co jsem zaznamenal takové zvěrstvo, a nemůžu přijít na smysl a důvod pachatele. Snad podle příkladu arcibiskupky pokus nejen o hanění křesťanské zvěsti, ale i národních tradic. V každém případě je to další obrázek do panoptika Švédské státní církve, jejího psychického stavu a rozkladu. Předpokládám, že za tím je opět nějaká úchylná politicky korektní ideologická myšlenka.

Podobenství Wasa

Dnešní Švédsko připomíná královskou loď Wasa (převrátila se a potopila při první plavbě 1628 po cca tisíci metrech) - nárokující si velikost, ale neschopná plavby.
Vědělo se o nedostatcích lodi? Konstruktér věděl, kapitán rozuměl, důstojníci tušili, námořníci se obávali, tesaři dostali zaplaceno.

Stabilita byla přezkoušena, námořníci běhali sem a tam po palubě, pozorovali, jestli se naklání. Nakláněla se. Pokus byl přerušen, loď byla zjevně neschopná plavby. Ale co všechny investice a králova prestiž? A tak vyjela, plachty byly vytaženy a střílny pro děla otevřeny. Lidé sotva stačili zakřičet “hurááá”, než se potopila.

Po “neštěstí” nebyl nikdo volán k zodpovědnosti, neboť sám král byl spoluviníkem a záměr byl dobrý. Byla to naivita? Ne – byla to pýcha, kterou bohové trestají.
Ale je z ní pěkné museum. Třeba i naše epocha dostane své museum. Na paměť jedné ”humanitární velmoci”. Na paměť „Obrázku Švédska“ – grandiosní narcisistické představy o Švédsku jako o Božím daru lidstvu, o příkladu politické třídy zcela zabrané do svého psychotického bláznovství a zralé pro uzavřené izolované oddělení.

----------------------------

Nelze ovšem tvrdit, že 100 % Švédů je zbabělých a slabomyslných, to by byla nebezpečná a průhledná generalizace. Odvážím se dnes tvrdit, že takových Švédů je ”jen” okolo 80 %.

Jinak se nedají vysvětlit výsledky voleb za posledních několik desítek let, projevy chronicky stejných sympatií pro strany, které se v ničem podstatném neliší, paktují se mezi sebou v socialistickém duchu a za každou cenu udržují zemi na cestě k úpadku. Což je synonymum pro zachování koryta pro zkorumpované politiky.

Dokonce i strana křesťanských demokratů (KD) je nakažena šílenstvím a navrhuje, aby naše mrtvá těla patřila státu. Řada aktivistů se přirozeně hned myšlenky chytila. Kdo nechce ze svého těla udělat skladiště rezervních dílů, ať si nemyslí, že v případě potřeby dostane srdce nebo ledvinu někoho jiného!

Lidé dostatečně staří, aby si pamatovali fungující a bezpečnou společnost, zažívají dnes úzkost nebo depresi. Mladší generace, která zažila jen to, co ti starší nazývají ”společnost v rozkladu”, ukazují známky cynismu. Často se utíkají ke Grétě, která varuje před zánikem a symbolizuje záchranu.

Tak to vypadá v zemi, kde rozum, rozvaha a míra byly vyloučeny a stupidita dostala volný prostor. Bláznovství panuje a dutá slepá palice určuje směr. Je smutné, když vládnoucí osoby jednají jako těžce psychicky zaostalé.

Tyranie neschopných drží Švédsko v železném objetí. Pravda je nepřítel, kterého je nutno sabotovat, jak dlouho jen je možné. Desinformace a manipulace jsou všudypřítomné a vydatně podporované ”užitečnými idioty” a politicky korektními medii.

Nejvýrazněji je celá inkompetence vidět na migrantské katastrofě, která ničí a sužuje zemi a nad níž vláda ztratila veškerou moc.

V říjnu přišla zpráva o uznání nově založené muslimské strany úřadem pro volební záležitosti. Přes milion muslimů bude tedy ve volbách 2022 mít možnost volit svoji stranu. Bude zajímavé sledovat odliv sociálně demokratických voličů k této straně a reakci socanských zrádců, kteří nabírali muslimy do země především jako volební dobytek.

Švédové jsou velmi zvláštní lid: Jako by vítali jak masovou imigraci, tak státní dohled, podle toho s jakou ochotou hlasují pro rostoucí gangsterské násilí proti nim samým, a aby již dříve úzký povolený názorový koridor byl ještě více zúžen a státní dohled byl úplný.

Během 200 let míru a 100 let neustále stoupajícího blahobytu si Švédové odvykli samostatně myslet. Vyplatilo se nasadit lidem klapky na oči, aby neviděli, čím se mocipáni zabývají, a jakmile se děje něco zneklidňujícího, dělají, že spí, nebo hrají spolu s elitami ve všech politických trendech.

Problém pro ty, kteří vidí mraky totální diktatury na obzoru a chtějí probudit lidi, je, že Švédové během více než století postavili proti takové informaci zeď.

Pokračování příště.



eMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?
eMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?

10 testerek z eMimina otestovalo v průběhu května služby českého specialisty na kvalitní mrazené produkty Family Market. Byly spokojené s...