31.3.2023 | Svátek má Kvido


NĚMECKO: Postoj vládní koalice k Blízkému východu

22.1.2014

Hlavní téma koaliční smlouvy: mýto pro osobní auta, důchody, daně, tedy peníze, peníze a opět peníze. Pod bodem 7 jde o "odpovědnost ve světě", tedy i na Blízkém východě. Skoro stejně zajímavé jako jeho obsah je to, co se elegantně zamlčuje.

Německé závazky týkající se práva Izraele na existenci odpovídají nynější politice. Pozoruhodná je zde definice Izraele jako "židovského a demokratického státu". Tato formulace naráží u Arabů a obzvláště zejména u Palestinců na odpor, protože implicitně zahrnuje odmítnutí "práva na návrat" pěti milionů arabských uprchlíků z Palestiny. Palestinský prezident Mahmúd Abbás se výslovně vzpírá tomu, že by měl Izrael uznat jako "židovský stát".

Ten "vrcholný zájem na míru a stabilitě na Blízkém a Středním východě" zní dobře. Vypadá to však, jako by jediným rušivým faktorem bránícím "míru a stabilitě" v oblasti byl už pouze onen dosud nedosažený cíl, tedy řešení v podobě dvou států, kde by Izrael měl "uznané a natrvalo bezpečné hranice" a mírumilovně by se k němu družil "nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát".

Některé formulace si žádají objasnění. V dané podobě vyvolávají dojem, jako by měl Izrael spory o hranice pouze s Palestinci, nikoli však s Libanonem a Sýrií. Ani ty tři vlastnosti palestinského státu nejsou nikterak jednoznačné. "Životaschopnost" ztotožňují Palestinci s velikostí státu a s tím, že zmizí všechny židovské osady. "Životaschopný" je ale například též Singapur, dvakrát tak velký jako maličké Pásmo Gazy, avšak s třikrát vyšším počtem obyvatel. "Nezávislý" - to je pružný pojem, neplatí [například] pro členské státy EU a pro partnery v NATO.

Dále jde o "transformační procesy" v arabských státech. Německou vůli podporovat "pozitivní vývoj k demokracii" je ovšem třeba vítat. Myslí se tím snad Irák, Jemen, Sýrie nebo Libye? Podrobně se zde uvádějí neudržitelné poměry v Egyptě. Proč nevěnuje koalice jediné slovo případům náboženského pronásledování v Íránu, vyhnání křesťanů z Iráku nebo útěku posledních Židů z Jemenu?

Prohlášení o záměru dosáhnout "politického řešení" v Sýrii "tlakem na režim v Damašku" zní jako návrhy k usmíření nějakého sporu mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem, ale ne jako zásah do občanské války, kde došlo k povraždění sto třiceti tisíc lidí a kde jsou jich miliony ve vlastní zemi bez přístřeší a na útěku.

Kdo zažívá surovou a krvavou skutečnost na Blízkém východě na vlastní kůži, toho se nevyhnutelně pokaždé zmocní úžas nad tím, jak dokáží němečtí politikové zaobalovat válku, vraždu a zabíjení do diplomatických frází, které nemají naprosto žádný vztah k realitě.

***********************************************

Původní text - pro vaši informaci (v originále zde):

Blízký východ a arabský svět

Přiznáváme se k zvláštní odpovědnosti Německa vůči Izraeli jako židovskému a demokratickému státu i jeho bezpečí. Právo Izraele na existenci a jeho zabezpečení pro nás nejsou něčím, o čem by se dalo smlouvat. V roce 2015 budeme slavit padesáté výročí navázání diplomatických styků se státem Izrael. Tomuto jubileu hodlá spolková vláda dodat náležitě důstojné ovzduší.

Německo a Evropa mají veliký zájem na míru a stabilitě na Blízkém a Středním východě. Naším cílem je řešení v podobě dvou států, se státem Izrael v uznaných a trvale bezpečných hranicích a nezávislým, demokratickým a životaschopným státem palestinským, které budou bok po boku žít v míru a bezpečí.

Podporujeme transformační procesy těch arabských států, které se vyznačují pozitivním vývojem k demokracii a společenskému pluralismu. V započatých partnerských vztazích napomáhajících této transformaci hodláme pokračovat.

Určujícími měřítky pro naši podporu těchto států je způsob, jak jednají s opozicí, dále to, zda poskytují záruky základních a svobody se týkajících práv, včetně práva na svobodu v otázkách náboženství, a konečně existence svobodné tiskové a mediální krajiny. Náboženské menšiny musejí mít svobodu praktikovat svobodně svou víru a požívat ochrany před násilím. Rozsudek vynesený proti pracovníkům Nadace Konráda Adenauera a tresty několikaletého uvěznění je nutno zrušit. Německo-egyptské prohlášení z ledna 2013 musí zůstat v platnosti. Německým politickým nadacím musí být povoleno v Egyptě svobodně pracovat.

S velkým znepokojením sledujeme, že se po pádu autoritářských režimů v severní Africe a na Blízkém či Středním východě zhoršuje postavení křesťanů i jiných náboženských a národnostních menšin. Také z tohoto důvodu tam budeme veškerými silami podporovat rozvoj pluralistických společností, které zaručí a též uvedou do praxe náboženskou svobodu. Je nutno, aby křesťané měli v této oblasti budoucnost.

Německo se bude společně se svými partnery aktivně podílet na hledání politického řešení konfliktu v Sýrii. Společně s mezinárodním společenstvím států budeme pokračovat v tlaku na režim v Damašku, neboť hodláme plně dostát svým slibům. Starosti nám působí rostoucí vliv islamistických sil.

Chceme svou pomocí mírnit utrpení syrských utečenců a vyhnanců v sousedních státech a přičinit se, aby v Sýrii mohly humanitárně působit pomocné organizace. Společně s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky budeme naléhat na další členské státy EU, aby vznikla společná evropská iniciativa pro přijímání syrských běženců.

Vyzýváme naléhavě Írán, aby rozptýlil veškeré pochybnosti o výhradně mírovém charakteru svého atomového programu. Nukleárně vyzbrojený Írán by znamenal nebezpečí pro celou oblast i pro vzdálenější země a těžce by uškodil celosvětovým snahám o odzbrojení a o nešíření jaderných zbraní. Abychom překazili nebezpečí, že Írán bude schopen vyrábět nukleární zbraně, podporujeme v rámci vyjednávající skupiny: Velká Británie, Francie, Německo, USA, Rusko a Čína (tří evropských a tří dalších států) veškeré snahy o diplomatické řešení konfliktu vyvolaného Íránem. Přitom zásadně trváme na "strategii dvojího nasazení. Politika mezinárodního společenství vůči Íránu založená na nabídkách spolupráce a na cílených sankcích uvedla opět do pohybu jednání, která se ocitla ve slepé uličce. Naším cílem je Írán opět získat, aby se na mezinárodní scéně stal spolehlivým partnerem.

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová
www.wilberforce.cz