28.9.2020 | Den české státnosti


JERUZALÉM: O co tam vlastně šlo?

27.1.2020

Oficiálně šlo o vzpomínku na 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. K tomu se v Jeruzalémě konalo „Světové fórum o holocaustu“. Pořadatelem byla Nadace Světového fóra o holocaustu ve spolupráci s Jad Vašem („The World Holocaust Remembrance Center“), ležícím v Jeruzalémě na „Warsaw Ghetto Square“. Vše pod záštitou prezidenta Státu Izrael pana Reuvena Rivlina.

Setkání se zúčastnilo 45 státníků. Někteří novináři to u nás presentovali jako setkání zástupců států protinacistické koalice, tedy Spojenců. To je poněkud nepřesné, protože na setkání nechyběli ani zástupci Německa, které „šoa“ (hebrejský termín pro holocaust) vymyslelo a organizovalo. A třeba také Slovenska, Francie a Maďarska, které v některém okamžiku holocaust aktivně podporovaly a realizovaly.

Zprávy o průběhu „Světového fóra o holocaustu 2020“ byly v našich mediích kusé, mírně řečeno rozpačité. Přesně v intencích zpravodajství ČT z Izraele, kde jsme donedávna museli v pozadí reportéra vidět jen nějaké staré ruiny, nové ruiny anebo kus nehostinné krajiny s vypelichaným houštím. Zklamal mne ve svém komentáři jinak výborný Veselin Vačkov.

O některých dalších komentářích a komentátorech by se dalo říci ono Klausovo oblíbené: “podle slovíček poznáte je“. Z textů lezla známá nechuť určité části „moderních novinářů “ k čemukoli židovskému, jiní pak místo skutečných informací o Světovém fóru blouznili o závadnosti setkání až hrůze. To jako že tam jede a bude mluvit Putin, ten „ďábel světa“. A pak se zjeví vicepresident USA, zástupce dalšího „Lucifera“, tedy Trumpa.

Podívejme se na historii setkání. Pokud mne informace neklamou, toto mezinárodní setkání se v minulosti konalo dvakrát v Polsku a jednou, v roce 2015, pod záštitou presidenta Zemana v Praze. Z pozvaných 14 hlav států nedorazili v roce 2015 do Prahy prezidenti Polska Francie, Německa a Rakouska. Letos v Jeruzalémě chyběli zástupci Polska. Ti odřekli účast údajně kvůli tomu, že nedostali nabídku promluvit při ceremonii v památníku Jad Vašem na náměstí Varšavského ghetta a že ji dostal Vladimir Putin.

Fórum se nekonalo, jak se psávalo o podobných spektáklech za bolševika v Rudém právu, „v obzvláště přátelském setkání“. Spíše by se na to dalo dívat jako na sice manifestační, ale jinak nepříliš nadšený kongres. Ale nutný.

Významné bylo to, že se na setkání dostavili zástupci padesáti států, ačkoli původně Izrael počítal s účastí cca patnácti. Co jaksi asi záměrně v politicky korektních evropských mediích zapadlo, že se vše odehrávalo v Jeruzalémě. Což je mimořádně důležité. Muslimové, „pokrokáři“ a vůbec západní levice se už už domnívali, že Evropa a USA přistoupí na tvrzení islámských konservativců, že Jeruzalém je jen a jen muslimů. A Izraelci jsou tam okupanti. Takže žádný „slušný politik“ se podle nich nesmí v Jeruzalémě oficiálně nikdy ani ukázat.

Další významnou událostí pak bylo to, že v jeruzalémském památníku holocaustu Jad Vašem promluvil Frank-Walter Steinmeier - jako první poválečný prezident Německa na takovéto akci. A přiznal vinu Němců - nikoli nějakých imaginárních „nacistů“ - na vyvraždění šesti milionů židů za druhé světové války.

No, kdybych chtěl být uštěpačný, bylo by také vhodné, aby konečně Německo takto přiznalo vinu za to, že v bojích s Němci padlo a na okupované části Evropy bylo Němci zavražděno okolo 29 milionů Slovanů. Nehledě na to, že president Německa je v německé politice dost slabá figura.

Ovšem vypadá to, že významní představitelé euroamerické civilizace si konečně dobře uvědomili, že se situace v demokratických státech naší civilizace v posledních cca 20 letech zásadně změnila. Od 2. světové války byla až donedávna, a našimi novináři většinou stále je, opakována mantra o tom že „hlavním“ nebezpečím je pravicový nacionalismus a jeho antisemitismus. Což se v dnešní realitě ukázalo jako naprostý nesmysl. Pravicová národně-socialistická hnutí jsou dnes v Evropě marginální. I jejich primitivní antisemitismus.

Dnes je hlavním zdrojem antisemitské nenávisti takzvaný „demokratický liberalismus“. Který má se skutečnou demokracií tak málo společného jako evropské komunistické totalitní státy, které si říkaly „lidově demokratické“.

Západní tzv. liberálové a pokrokáři, dříve údajně bojující jen proti sionismu a za „práva Palestinců a utlačovaných Arabů“ už i veřejně končí s předstíráním, že jsou jen „antisionističtí“. Že jinak proti židům nic nemají. V současnosti se už se svým antisemitismem a politickým a ideovým napojením na muslimy netají. Ba naopak! U muslimů je antisemitismus a touha zničit židy a „křižáky“ (= křesťany) základním kamenem jejich víry. A muslimové dnes v milionech s pokřikem Allahu Akbar pronikají do Evropy, USA a Kanady. Výkřik Allahu Akbar znamená že „Alláh je veliký“, že je něco víc než kterýkoliv jiný bůh(anebo ideologie).Muslimové v Evropě vytvářejí (spolu se značnou částí tzv. genderistů a Zelených, kteří jsou „antikapitalističtí“ či marxisté drsného maoistického a trockistického směru), silnou antisemitskou a totalitní politickou a kulturní frontu. Která ovládá většinu medií, vysokých škol a tzv. progresivních směrů politiky a myšlení. Dnešní „pokroková“ západní levice, zvláště ta do 35 let, je zuřivě antisemitská a nenávidí skutečnou demokracii až do morku kosti. To změnilo situaci. Antikřesťanská, antidemokratická a antisionistická síla se spojily do mezinárodní fronty. V čele jdou mulláhové spolu se západní „pokrokovou inteligencí“ a za nimi zástupy mladé generace. Zjevuje se zde cosi jako konglomerát islamistů a marxistů-socialistů rozprostřený od Indonésie přes Pákistán, Afghánistán až po Blízký východ a severní a střední Afriku. Síla miliard mladých mužů, kteří chtějí změnit svět a konkurenci zlikvidovat. Doslova.

Na tuto sílu se hledá odpověď. Jistěže lze hodnotit účast mnoha západních politiků na tomto setkání v Izraeli jako úlitbu politickým zvyklostem a „slušným mravům“. To však nevysvětluje, proč jich přijelo tolik. A z tak politicky rozdílných států a organizací. Vedle Putina se zúčastnil i president Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, byl tam zástupce Svatého stolcem i zástupkyně EU Ursula von der Leyen. Vedle viceprezidenta Spojených států amerických, republikána Pence, se přihlásila i demokratka Nancy Pelosi atd.

Vypadá to, že si značná část vůdců v tzv. státech židovsko-křesťanského civilizačního okruhu uvědomuje, o co jde. Že tito agresivní muslimové (a obecně imigranti ze zaostalých států) společně s „pokrokáři“ ohrožují, jak tvrdí velká „mlčící“ a umlčovaná část společnosti, nejen základy naší civilizace, ale v důsledku i samotné současné „demokratické“ vlády. Čehož se dnešní klasické elity bolí nejsilněji. Ta nastupující vlna nechce kooperovat, nechce soutěžit, nechce diskutovat. Ta chce do svých rukou vládu. Vládu ničím neomezovanou a nekontrolovatelnou, prostě totalitní.

Konečně si snad i část současné vládnoucí politické elity uvědomuje, že nová „pokrokářská šlechta“, pevně ideologicky navázaná na islám, myslí vážně svá prohlášení o nutnosti zlikvidovat podle staré bolševické písně „starý podlý svět“ a že když bude mít možnost, tak se to pokusí udělat. Že se pokrokáři, stejně jako islamisté, nesnaží o žádný „pokrok“ ani o „spravedlivější a lepší příští“. Ale o zničení současné civilizace. A že jsou dnes obrovskou silou. U nás viz „pražská kavárna“, piráti, chvilkaři ap.

Pokud někdo pochybuje o tom, že piráti jsou totalitní stranou, stačí si přečíst rozhovor Jany Bendové v Reflexu s vůdcem pirátů Bartošem. Který si pochvaluje, jak sociální sítě aktivně pomohly rozpoutat arabské jaro. A jak je to báječné a jak chtějí to samé. Přičemž jej nezajímá výsledek, tedy rozvrat většiny států severní Afriky a Blízkého východu. A přitom jaksi „bokem“ zahynul možná až milion lidí. O milionech uprchlíků nemluvě.

Takzvaný liberální a muslimský tlak na cíl, kterým je likvidace židovsko-křesťanské civilizace a kterému jsou dnešní demokratické státy euroamerické státy a vládci vystaveni, je tak silný, že padesát hlav států a světových vůdců, kteří byli pozváni na světové fórum o holocaustu, napsalo předem „dopisy“ (dokumenty).

Ty zaslali do Izraele. V nich uvedli „svůj zásadní a hluboký slib nezapomenout na holocaust a přijmout opatření k boji proti rostoucímu antisemitismu“. Tyto dopisy-dokumenty byly shrnuty v pamětní knize nazvané „Vzpomínka na holocaust, boj proti antisemitismu“, která byla ihned pořadateli vydána. Jak říkali staří latiníci: „Litera scripta manet.“ U nás se to překládá jako „co je psáno, to je dáno“. V hebrejštině určitě existuje něco podobného.

Mezi dopisy v knize jsou příspěvky mj. od prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, prezidenta Albánie Ilira Mety, belgického krále Phillipeho, litevského prezidenta Gitanas Nausedy, holandského krále Willema Alexandera, prezidenta Ukrajiny Volodmyra Zelenskyho a generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Jistě, jak praví moderní přísloví, „slibem nezarmoutíš“.

Ale jinak izraelští pořadatelé veleváženou sešlost moc nešetřili. Na začátek vyhlásili: „Když si připomínáme sedmdesát pět let od konce holocaustu, nejstrašnější tragédie v lidské historii, nová vlna antisemitismu, nevídaná od druhé světové války, představuje existenciální hrozbu pro evropské židovství. V současnosti antisemitské incidenty dosáhly rekordních maxim v zemích, jako je Francie, Německo, Velká Británie a Nizozemsko. Židovští občané se opět necítí bezpečně na evropských ulicích, přičemž 38 % zvažuje kvůli antisemitismu emigraci. Kromě toho třetina Evropanů ví o holocaustu jen „trochu“ nebo „vůbec nic“.“

My víme, že to je výsledek „moderního školství“ a politické indoktrinace vzdělávacího systému zásadami marxistické filozofické doktríny „Frankfurtské školy“ a zbabělého ustupování islámské ideologii.

Předseda Světového fóra o holocaustu dr. Moshe Kantor řekl shromážděným světovým vůdcům naplno, že „se současnou úrovní emigrace nebudou do roku 2050 v Evropě existovat žádné židovské komunity“.

V posledních letech emigrovala z Evropy přibližně 3 % Židů ročně kvůli antisemitismu, což znamená, že za pouhých 30 let, pokud současné trendy přetrvají nebo se zhorší, do roku 2050 v Evropě nezůstanou v Evropě žádní Židé.

Dr. Kantor, iniciátor setkání, dále řekl: „Tuto událost (fórum o holocaustu) musíme použít jako rozhodující a určující okamžik k vybudování globální koalice vůdců, kteří vysílají silné a jednotné poselství, že antisemitismus nebude ani v jerné své podobě tolerován.“

Proč by však měli vůdci naší civilizace dbát slov nějakého Vjačeslava Moše Kantora, ruského žida, předsedy Evropského židovského kongresu? Tak se budou mnozí myšlenkově nepříliš jiskrní posluchači a čtenáři zamýšlet. No prostě proto, že evropské národy si konečně uvědomily, když je skutečně v hodině dvanácté v roce 1945 zachránili Spojenci z USA a SSSR, že stačilo málo a zmizely by i ony. Jen někteří by přežili na úrovni polo-otroků, jakými byli ve staré Spartě heilóti. Zbytek by byl zlikvidován. Jako za nacistů v koncentračních táborech anebo tak, jak to realizoval Islámský stát.

Vzdělaní Evropané vědí, že kdykoli začal v Evropě nabývat vrchu antisemitismus, rychle to začalo jít z kopce i s dalšími národy. Ukázalo se, že útok na židy je vždy útokem na společnost a na její svobody. Dr. Kantor sice ve svém projevu neřekl nic o muslimech, ale každý věděl, že právě a hlavně o něm mluví. Dnešní zkušenosti ukazují, že islám má antisemitismus v krvi. Ovšem stejně jako nenávist vůči křesťanům. Islámský stát je jen jiná podoba nacismu. Nacismus byl lokální, islamismus je internacionální.

Tváří v tvář současnému dění, kdy se vede sice nevyhlášená, ale skutečná krvavá válka na Blízkém východě, v Lybii, Somálsku, Mali i jinde v Africe, kde se boj „proti Západu“ prolíná s občansko-náboženskou válkou mezi sunnity a šíity, kdy jsou celé části měst v Evropě ovládány radikálními islamisty, buď budeme něco dělat, anebo zahyneme.

Doba je vážná. Např. podle tajné zprávy francouzské kontrarozvědky DGSI je už 150 čtvrtí a předměstí francouzských měst ovládáno islamisty. Ve švédských městech se bojuje samopaly a granáty. V Londýně bylo nožem, obvyklým nástrojem muslimských gangů, jen v roce 2018 zavražděno téměř 300 lidí atd., atd. Kdy skutečnost, jak vypadá „právo šaría“ v praxi, nám ukázalo genocidní běsnění Islámského státu a jeho „bojovníků“ vůči „jiným“.

Z kazatelen mešit všude v euroamerickém prostoru zní výzvy k zavedení vlády muslimů a práva šaría. Konečně snad i zlenivělá vládnoucí elita našich států začíná chápat, co proti nám a jí samotné vlastně stojí. A co nám hrozí. A že Izrael měl pravdu, když nám to celá desetiletí říkal.

Jistě, řeči se vedou a voda teče. Ale vyslovené slovo může mít nebývalou moc. Jak se praví v Bibli (Jan 1, 21): „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha… Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.“

Možná se mýlím, či kojím marnou nadějí. Možná ta konference byla skutečně jen úlitba zvyklostem. Můžeme však alespoň doufat, že nikoli. Protože jsme se nic, o čem se tam jednalo, nedozvěděli. Doufejme však, že to neprobíhalo podle přání milovníků totality, našich pirátů i chvilkařů, aby se hned všechno „po pirátsku“ vykecalo. A že se na takovém setkání a na takovém místě se něco domluvilo. Něco, v co můžeme doufat, že nás zachrání.

Jak to napsal Vladimir Vysockij ve verších „Спасите наши души“ (Spaste naše duše) v době naprosté beznaděje. Je to sice píseň-báseň o námořnících na moři v zoufalé situaci, ale značná část obyvatel Evropy si jako námořníci ztracení v běsnění bouře připadá:

Spaste naše duše!
šílíme nedýchaje.
Spaste naše duše,
spěchejte k nám!
Uslyšte nás na pevnině,
náš SOS je tišší a tišší,
a hrůza řeže duše
vedví!

*****************************

Při příležitosti uctění Dne památky obětí holocaustu bude v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, uspořádána beseda s autorem knihy Mauthausen – ďábel v líbezné krajině Václavem Vlkem st. a historiky Vlastislavem Janíkem, Jaroslavem Čvančarou a Vojtěchem Šustkem. Kniha obsahuje příběhy bojovníků proti nacismu, osudy hrdinů heydrichiády, Sokola, brněnských odbojářů a popisuje děj od výstavby koncentračního tábora až po hrdinské osvobození vězňů statečnou jednotkou americké armády.
BESEDA ukončená autogramiádou se koná DNES od 17 hodin.
Zájemci o historii si zde budou moci zakoupit knihu se slevou 100 Kč.

pozvanka
Maminky, nenechte si ujít testování dětské kosmetiky sebamed Baby!
Maminky, nenechte si ujít testování dětské kosmetiky sebamed Baby!

Pokožka vašeho miminka si zaslouží jen tu nejlepší péči. Vyzkoušejte s námi řadu sebamed Baby, která byla vyvinuta speciálně pro potřeby citlivé...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.