1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


JAPONSKO: Základy solidarimetrie

6.7.2013

Jako každým rokem se Japonsko připravuje na letní zatěžkávací zkoušku svého energetického systému. Tradiční japonské domy na venkově i městské činžáky starší, řekněme deseti let, jsou totiž ve srovnání s poměrně adiabatickými evropskými domy, spíše izotermické - teplota v nich se usilovně snaží vyrovnat teplotě okolí. Zvrácení tohoto stavu, čili zútulnění bytu tak, aby v něm v zimě bylo útulné teplíčko a v létě naopak příjemný chládek, je energeticky velmi nákladný počin, takže navození útulna se omezuje jen na omezenou plochu bytů.

Zatímco v zimě se z úsporných důvodů značná část japonské populace zahřívá teplem získaným spalováním plynu či topné nafty, ke sražení teploty a vlhkosti lze v parných letních měsících použít téměř výlučně elektřinu. Hučení kompresorů venkovních jednotek klimatizací tak vedle bzučení cikád představuje neodmyslitelnou součást podvečerů na japonských sídlištích. Milióny současně bežících klimatizačních jednotek ovšem pro japonskou energetickou soustavu představují obrovskou zátěž.

Alternativní zdroje chládku jsou nabíledni: slevit v etiketě a umožnit úředníkům pracovat bez saka a kravaty. Úřednictvo by tak mohlo přežívat i v ne tolik chlazených místnostech, což by umožnilo snížit výkon klimatizačních jednotek. Jako první přišel s touto iniciativou, nazvanou cool biz, kabinet Rjútaró Hašimota již koncem devadesátých let. Šlo ovšem o pouhé doporučení a záviselo výhradně na libovůli vedení, zda z firemní etikety sleví.

Nedostatek energie vzniklý po fukušimské havárii vedl tehdejší kabinet zajít ještě dále a vyhlásit iniciativu super cool biz, která povolovala práci třebas v halenách havajského střihu a barev. Tam, kde šéfové práci v takovýchto ležérních podmínkách nepovolili, přispěchali úřednictvu na pomoc vynálezci z rodu Járy da Cimrmana. O chlazení podprsenky potažmo jejího obsahu ledem jsem referoval loni, v letošním roce se pozornosti dočkali pánové, kterým horké japonské měsíce pomůže přežít kravata s ventilátorem.

2013_07_05-1_kravata

Zátěž ve špičkových hodinách se stala v postfukušimské éře skutečným problémem. Asi padesát fungujících energetických jednotek bylo odstaveno a podrobeno přísné bezpečnostní revizi. Japonsko tak jako mávnutím proutku přišlo přibližně o pětinu svých energetických kapacit. Situace v síti zůstává již třetí rok napjatá i přes mobilizaci záložních zdrojů spalujících draze dovážená fosilní paliva a tak není divu, že vláda vedle toho, že ruku v ruce s výrobci elektřiny svádí urputný boj S výborem pro jadernou a průmyslovou bezpečnost o opětovné spuštění každého reaktoru, vyzývá občany, aby energií zbytečně neplýtvali.

Míru solidarity obyvatelstva s vládními výzvami lze v tomto případě zcela exaktně změřit - je úměrná procentu uspořené elektrické energie. Apel vlády na obyvatelstvo v letních měsících roku 2011, aby uspořilo snížením výkonu klimatizací a osvětlení chybějících patnáct procent výkonu soustavy, přinesl kýžené plody. Podobný apel byl vydán i vloni, výsledek však již nebyl tak jednoznačný. V letošním roce již vláda raději žádný numerický ukazatel očekávaných úspor nevytyčila.

V této souvislosti lze pozorovat sice přirozený, ale zajímavý jev - pokles míry solidarity v závislosti na čase, který uplynul od okamžiku, kdy k tragédii došlo. Solidarita totiž není není výsledkem chladného kalkulu, ale citového rozpoložení a čerstvosti dojmu. Dosti podobně se proto vyvíjí vždy a všude, stačí se podívat například na oblasti České republiky postižené povodněmi nebo charitativní činnost, která vydává své plody nejintenzivněji v předvánočním období.

------------------------------------

zpodfuji

*** V přístavu Takahama byla vyložena vůbec první dodávka paliva na bázi směsi oxidů plutonia a uranu (MOX) od fukušimské katastrofy. *** Jednasedmdesátiletý japonský penzista zažaloval televizní stanici NHK za nadměrné používání slov přejatých z angličtiny. *** Japonsko jako první na světě povolilo klinické pokusy s kmenovými buňkami vypěstovanými z vlastního těla pacienta. *** Vláda odvolala příkaz daný ozbrojeným silám v době dubnové krize, který jim nařizoval sestřelit jakýkoliv předmět blížící se k Japonsku od Severní Koreje. *** Několik tokijských obchodních domů čelí obvinění, že prodávalo předražené zboží seniorům trpícím senilitou nebo dokonce Alzheimerem - že by inspirace českými nerezovými šmejdy? *** Další českou inspiraci připomíná rozhodnutí soudu platit televizné všem majitelům vlastnícím zařízení, které umožňuje příjem televizního signálu, jako jsou smartphony nebo automobilové navigace, aniž by měli se státní televizí NHK uzavřenou smlouvu. *** V letošní sezóně výstupů na nejvyšší horu Japonska, Fudži, která byla zahájena 1. července, se očekává příliv tří set dvaceti tisíc turistů, které určitě přiláká zařazení hory na seznam světových památek UNESCO, ovšem odradit je může šplhovné v prozatímní výši jednoho tisíce jenů, s jehož výběrem se má na experimentální bázi začít pětadvacátého. *** U samice medvídka pandy, která byla pokládána za březí, se tento stav nepotvrdil, takže ji lze opět vídat v její kleci zoologické zahrady v severotokijském Ueno. *** Firma TEPCO požádala o povolení restartovat dva reaktory v severojaponské prefektuře Niigata, přičemž většina japonských médií jméno firmy opatřila kainovským cejchem "fukušimský operátor" a aby toho nebylo málo, den předtím přinesla zprávu o tom, že na smeťáku postižené elektrárny byl zjištěn a lokalizován požárek o rozměrech 4x2 metry, ovšem k úniku radioaktivity nedošlo. ***

2013_07_05-2_fukushima

Převzato z osobních stránek autora