16.4.2021 | Svátek má Irena


EVROPA: Bič hospodářské soutěže

13.11.2006

Dopadne evropský bič hospodářské soutěže také na záda obecních zastupitelů?

Ještě se nově zvolení obecní zastupitelé nestačili na radnicích pořádně rozkoukat a už na ně evropská byrokracie připravuje další bič. Tento bič má podobu nově připravované legislativy v oblasti hospodářské soutěže regulující partnerství veřejného a soukromého sektoru a meziobecní spolupráce, ke které se Evropský parlament vyjadřoval na svém říjnovém zasedání ve Štrasburku. Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu hrozí, že zastupitelé budou omezováni při rozhodování, jakým způsobem zajišťovat na území své obce veřejné služby. Představme si, jak by tento bič, pokud vyústí v novou evropskou legislativu, mohl dopadnou na záda obecních zastupitelů ve fiktivní obci.

Jako každé poslední úterý v měsíci zasedá v této obci místní zastupitelstvo. Prvním bodem jednání zastupitelstva je řešení problému z minulého volebního období, kdy došlo k uzavření pro obec nevýhodných smluv se soukromým subjektem zajišťujícím pro obec svoz dětí do základní školy. Důvodem jsou špatné služby, vysoká cena a nevhodný technický stav vozidla soukromého provozovatele. Jako nově zvolený starosta navrhujete proto tuto smlouvu vypovědět a využít kapacity vozového parku pečovatelské služby, která je organizační složkou obce a která má nevyužité kapacity mikrobusu. Soukromý dopravce, zaštiťující se Evropskou unií, je však logicky proti a osočuje vás z porušování pravidel hospodářské soutěže. Schválená zpráva Evropského parlamentu k partnerství soukromého a veřejného sektoru a koncesím totiž uvádí, že návrat k zadávání úkolů, které byly plněny za účasti privátního investora, na obecní úroveň nemůže být užitečnou alternativou k partnerství veřejného a soukromého sektoru vytvořeného v souladu s podmínkami hospodářské soutěže. Osobně se také přikláním k názoru, že soukromý sektor zpravidla zajišťuje služby efektivněji. Jak je vidět z našeho příkladu, toto tvrzení však nemusí být absolutní a rozhodnutí obecních zastupitelů by mělo vycházet z místních podmínek, nikoliv z obecných evropských pravidel.

Dalším bodem, o kterém zastupitelstvo na vašem fiktivním zasedání musí rozhodnout, je výstavba čističky odpadních vod. Vaše zvolená obec je jako mnoho dalších místních samospráv v České republice obcí malou, s počtem obyvatel nepřesahujícím tisíc obyvatel. Jako starosta jste proto vedl v minulých týdnech intenzivní jednání se starosty sousedních obcí o tom, že spojíte síly a pověříte obecně prospěšnou společnost zabývající se přípravou projektů z evropských peněz přípravou projektové dokumentace. Opoziční zastupitelé na vás však vystartují, že musíte na tuto zakázku přesahující stanovené finanční limity vypsat výběrové řízení, jinak by došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže. Tím, že nově připravovaná evropská legislativa považuje obce a jejich organizace za hospodářské subjekty, de facto znemožňuje smysluplnou meziobecní spolupráci. Zmiňovaná zpráva Evropského parlamentu navíc předpokládá, že nebude možné zadávání tzv. interních zakázek bez vypsání výběrového řízení, přičemž poptávková řízení jsou běžnou praxí. To by v konečné podobě mohlo vést k absurdní situaci, kdy při interní zakázce mezi dvěma odbory obce bude muset být vypsáno otevřené výběrové řízení.

Na zastupitelstvu ten den projednáte ještě celou řadu bodů a u mnoha zjistíte, že ekonomický imperativ hospodářské soutěže již snad pronikl do všech oblastí veřejného života ve vaší obci. Jako starosta odcházíte z jednání zastupitelstva rozladěn. Do voleb jste šel s programem obnovy obce s cílem realizovat řadu projektů v oblasti osobní dopravy, životního prostředí, vzdělávání, při řešení sociálních problémů či zabezpečení péče o zdraví svých občanů. Jak se však ukazuje, to, že jste vyhrál volby, ještě nestačí, musíte se vyrovnat také s evropskou byrokracií. S tím nemůžete být spokojen ani vy, ani dalších 62 425 nově zvolených obecních zastupitelů.

Jako jeden z těchto zastupitelů jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce našich radnic a partnerství se soukromými subjekty by měla vycházet z místních potřeb a rozhodnutí a v žádném případě by neměla být podřízena legislativnímu diktátu ze vzdáleného Bruselu. Příprava další evropské legislativy omezující možnosti rozhodování demokraticky zvolených komunálních zastupitelů proto rozhodně není cestou kterou, by se Evropská unie měla dále vydat.

Brusel, 6.11.2006

Zastupitel města Hradec Králové, předseda Svazu měst a obcí České republiky, poslanec Evropského parlamentu
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.