30.11.2023 | Svátek má Ondřej


DŽIHÁD V RAKOUSKU: Křesťané musí zemřít

23.9.2023

Dva mladí muslimové žijící v Rakousku se nedávno přiznali, že by rádi „zabíjeli křesťany“ a „obnovili chalífát“. Plánovali, že během útoku na střední školu, na které studoval 15letý mladík, zmasakrují co nejvíce lidí. Na snímku: Město Leoben, kde se konal soudní proces. (Foto: David Bauer / Wikimedia Commons)

_____________________________________________________________

Dva mladí muslimové žijící v Rakousku se nedávno přiznali, že by rádi „zabíjeli křesťany“ a „obnovili chalífát“.

Tito chlapci ve věku 15 a 16 let stanuli 16. července 2023 před krajským soudem v Leobenu (česky Lubno). Plánovali, že během útoku na střední školu, na které studoval 15letý mladík, zmasakrují co nejvíce lidí. Škola se nachází ve městě Bruck an der Mur (česky Most nad Murou), kde oba žili.

Když byli chlapci, jejichž minulost je plná násilí a kriminality, vyslýcháni u soudu, tak řekli: „Chtěli jsme postřílet všechny křesťany ve třídě!“ Na otázku, jak by reagovali, kdyby policie zasáhla, odpověděli: „Vzdali bychom se.“ Poté dodali, že „Alláh by jim toto provinění odpustil“, protože „Zabíjení křesťanů nás přivede do ráje.“

Autor jedné úvahy věnované těmto dvěma potenciálním masovým vrahům poznamenal:

„Vypadají naprosto nenápadně – 16letý učeň a jeho 15letý kamarád z Brucku – ale v jejich hlavách se zrodilo něco temného. Přestože se narodili v Rakousku a integrovali se do společnosti, tak se silně zradikalizovali. Jejich cíl: udělat z Rakouska chalífát. V zájmu tohoto svého cíle akceptovali to, že půjdou přes mrtvoly.... Všichni křesťané by měli být zabiti.“

Úřady se o jejich plánech poprvé dozvěděly až poté, co se začaly zajímat o materiál zabývající se terorismem na radikálních chatovacích skupinách.

Soud je poslal na dva roky do vězení — i když si pravděpodobně odsedí jen osm měsíců. (Maximální trest odnětí svobody pro mladistvé je v Rakousku pět let.) Soud také nařídil, aby podstoupili „výchovný kurs na potlačení agrese a deradikalizační program“ – což se bohužel opakovaně ukázalo jako neúčinné.

„Mladší hoch navíc zapálil v květnu 2022 budovu uzavřené Vysoké školy pedagogické (Pädagogische Hochschule) v Brucku,“ uzavírá článek.

Celý incident je připomínkou toho, že Rakousko, zdá se, sedí na časované bombě. I když se úřadům podařilo tento potenciálně tragický masakr školáků zmařit – stejně jako zmařily i dřívější plánovaný masakr v roce 2020 – tak agresivita muslimů v Rakousku stále roste, což naznačuje, že může být jen otázkou času, kdy dojde k nějakému vážnému teroristickému útoku nebo k nějaké katastrofě.

Již v roce 2017 článek „Gangy migrantů napadají KAŽDODENNĚ lidi ve Vídni a Rakušané žijí ve strachu“ uvedl:

„Přepadení a fyzické útoky se v historickém centru hlavního města stávají běžnou záležitostí, kolemjdoucí jsou napadáni téměř každý den.... Oblast nádraží Wien Praterstern, ležící kousek od centra Vídně, je nyní pod kontrolou Severoafričanů a je považována za nejnebezpečnější oblast ve městě. Navzdory tomu, že zde policie posílila své hlídky, je v této oblasti kriminalita na denním pořádku. Afghánci plnící přední stránky novin svými kriminálními činy zase ovládli nádraží Wien Westbahnhof ležící na druhé straně města.... Kriminalita páchaná migranty v Rakousku za poslední rok rapidně vzrostla, díky tomu, že do země přicházejí další a další migranti. V roce 2016 bylo na migranty podáno celkem 22 000 trestních oznámení, oproti 14 000 v roce 2015, uvedlo rakouské ministerstvo vnitra. Vážným problémem se v Rakousku staly sexuální útoky, přičemž za poslední rok od vypuknutí migrační krize vzrostl počet sexuálních útoků migrantů o 133 procent. Sexuální útoky se nejčastěji odehrávají v bazénech a na dalších veřejných místech.“

Stejně jako v jiných evropských zemích tak i v Rakousku prudce vzrostl počet sexuálních zločinů – včetně útoků proti nezletilým chlapcům. Podle jedné zprávy „sotva uplyne den bez zpráv o sexuálních útocích“ spáchaných migranty. Při jednom incidentu 17letý muslimský žadatel o azyl znásilnil 72letou babičku poté, co mu pomohla vylézt z vodního kanálu, v němž se koupal. Tato žena nyní údajně ztratila „vůli žít“.

V těchto případech policie očividně nereagovala příliš citlivě a fakticky vinila oběti. Například, když byla v roce 2016 20letá Rakušanka s blond vlasy čekající na autobusové zastávce ve Vídni, napadena, zbita a okradena čtyřmi muslimskými muži, tak jí policie poradila, aby si obarvila vlasy. Žena vyprávěla:

„Jeden z nich „mi zajel prsty do vlasů a dal mi jasně najevo, že v jeho kultuře žádné blondýnky neexistují.... Nejdřív jsem se bála, ale teď jsem ze všeho nejvíce naštvaná. Po útoku mi policisté řekli, že ženy by se po 20. hodině neměly pohybovat na ulici samy. A dali mi i další rady – mám si dát vlasy obarvit a neoblékat se tak provokativně. Nepřímo to znamená, že jsem podle nich za to, co se mi stalo, částečně vinna já sama. To je pro mě obrovská urážka.“

Spolu s obecnou kriminalitou muslimů se v Rakousku bohužel zdá být rozšířena také ideologicky řízená nenávist k „nevěřícím“ a zvláště ke křesťanům a židům. Tak jako byli výše dva chlapci souzeni za svou touhu „zabíjet křesťany“ a „dostat se do ráje“, tak se vyskytla i řada jiných případů, kdy jiní muslimové vyjádřili své nepřátelství vůči historické víře Rakouska:

  • Listopad 2020: Na poslední chvíli byl zmařen muslimský teroristický útok plánovaný proti skupině katolické mládeže. Podle zprávy „vrah chtěl ve skupině katolické mládeže způsobit krvavou lázeň... během modlitebního večera ve Vídni. Islamista neuspěl jen díky dveřím, které byly zamčeny časovým spínačem.... 17 mladých lidí patřících ke skupině katolické mládeže uniklo katastrofě jen o vlásek!“
  • Prosinec 2016: 22letý muslimský žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal 50letou křesťanku nožem kvůli čtení z bible. Muže „urazilo to, že byla žena pozvána křesťanskými obyvateli uprchlického centra, aby studovali bibli. Když zjistil, co žena dělá, tak vtrhl do kuchyně, kde žena stála, a pobodal ji nožem v horní části těla.“
  • Duben 2022: Muslim pronásledoval, bil a kopal křesťana rozdávajícího bible ve Vídni – Meidlingu.
  • Květen 2017: Výtržník, který byl popsán jako „imigrant tmavé pleti“, byl natočen náhodným kolemjdoucím, jak hází různé předměty a mlátí dlouhou tyčí do velkého kříže před farou St. Marein, způsobil škodu na majetku ve výši 15 000 eur.
  • Březen 2014: Poté, co muž údajně poslouchal muslimské modlitby, se šel vyřádit na kostelech a znesvětil čtyři z nich převrácením a zničením soch, křížů a oltářů.
  • Říjen 2020: Dav muslimů tvořený asi 50 lidmi se shlukl kolem křtitelnice a zpovědnic uvnitř jednoho vídeňského kostela a pokřikoval „Alláhu Akbar!“ [“Alláh je největší!“]
  • Duben 2020: Na vlakovém nádraží v městečku Traisen Markt se objevily nápisy „Křesťané musí zemřít“ a „Alláhu Akbar“, které „vyvolaly mnoho rozruchu“.
  • Leden 2021: Ve vídeňské čtvrti Favoriten se srotilo přibližně 40 muslimských migrantů a zapálilo vánoční strom. Když hasiči přijeli požár uhasit, slyšeli jednoho z migrantů křičet: „V muslimské čtvrti nemá vánoční strom co dělat! Zuřící muslimský dav zatím házel na hasiče různé předměty a vyřvával „Alláhu Akbar!“

Na internetu můžeme rychle najít také další nedávné incidenty, včetně stětí soch Ježíše a Marie v oblíbené vídeňské zahradě určené k modlitbám v červenci 2023.

Pravděpodobně nejdůležitější je to, že všechno toto nepřátelství a násilí se odehrává na pozadí rychle rostoucí muslimské populace v Rakousku. Ve školách rakouských měst, včetně Vídně a Lince, nyní studuje více muslimů než katolíků.

V roce 2021 tvořili muslimové údajně 8,3 % rakouské populace. Podle zprávy amerického think tanku PEW Research Center z roku 2017 by v roce 2050 mohli muslimové tvořit až 19,9 % rakouské populace.

Důležitost těchto čísel je umocněna tím, že muslimové se v Rakousku, zdá se, moc dobře neasimilují, a to zejména druhá generace. Podle rakouského deníku Die Presse:

„Jejich rodiče přišli do Rakouska pracovat jako kvalifikovaní dělníci. Druhá generace již nemá žádnou kvalifikaci a nekvalifikovaní dělníci už nejsou na trhu práce potřeba. Na rozdíl od svých rodičů nemluví dobře ani německy ani svým mateřským jazykem.“ Podle OECD dosahují ve škole horších studijních výsledků než ti, kteří se narodili mimo Rakousko, navíc ve veřejné sféře není dostatek ‚vzorů‘ úspěšných migrantů.“

...

„Co mohou politici udělat pro to, aby umožnili lepší integraci imigrantů?“

„Různí odborníci zveřejnili řadu návrhů. Jeden odborník například vyzývá k integraci malých dětí, hned jakmile nastoupí do mateřské školky. V budoucnu by se imigranti neměli přijímat na základě jejich rodinných vztahů, ale podle jejich pracovní kvalifikace.“

Jedna zpráva vydaná v květnu 2023 zjistila, že mešity v Rakousku aktivně učí muslimskou mládež, aby se nepřátelila s rodilými Rakušany ani s jinými nemuslimy. Ačkoliv někteří politici – například Manfred Haimbuchner z konzervativní Svobodné strany Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) – vyjádřili nad tímto učením šok a rozhořčení, tak ve skutečnosti jde o tradiční muslimskou doktrínu. Korán 3:28 říká:

„Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Alláha ničeho, leda v případě, že by se od nich obávali nějaké hrozby... [takíja].“

Korán 5:51 je ještě konkrétnější:

„Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Alláh věru nepovede lid nespravedlivý.“

Není proto divu, že pod tlakem je i nepříliš početná rakouská židovská populace – v roce 1981 muslimští teroristé zaútočili střelnými zbraněmi ve vídeňské synagoze, přičemž dva židy zabili a 18 jich zranili.

Nedávno, v roce 2021, podle německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti Deutsche Welle „antisemitské zločiny dosáhly v Rakousku rekordně vysoké úrovně.“

V roce 1683 obléhaly Vídeň stovky tisíc muslimských džihádistů vedených osmanskými Turky. Toto město si vybrali, protože bylo po staletí hlavním městem Svaté říše římské, která byla jako „Obránce víry“ hlavním nepřítelem islámského džihádu. Evropané muslimy porazili až na poslední chvíli a ukončili obléhání Vídně, čímž zachránili nejen toto město, ale i celou Evropu.

Je jasné, že od té doby se mnohé změnilo. Dnes muslimové ve jménu „multikulturalismu“ pronikají do Rakouska a celé Evropy způsobem, o němž se jejich předkům ani nesnilo. Spíše než důsledkem islámu – který je dnes výrazně slabší než v době rozkvětu Osmanské říše, i když zjevně stále hraje hlavní roli v srdcích svých přívrženců – je toto spíše důsledek rychle vymírající stále sekulárnější Evropy.

Raymond Ibrahim je autor knih Defenders of the West, Sword and Scimitar, Crucified Again a The Al Qaeda Reader, vedoucí spolupracovník Gatestone Institute podporovaný nadací Shillman Journalism a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Fóru pro Blízký východ (Middle East Forum).

Překlad původního textu: Jihad in Austria: ‚Christians Must Die‘
Překlad: Libor Popovský

Poskytl Gatestone Institute