15.1.2021 | Svátek má Alice


BLÍZKÝ VÝCHOD: Selhání „palestinského nacionalismu“

28.2.2020

V únoru 2019 se konal Varšavský summit, kde se řešila i „palestinská otázka“. Nové skutečnosti ukazují, že popularita „palestinské věci“ nadále klesá výhradně mezi státy Perského zálivu. Příčinou je neschopnost Palestinské samosprávy vybudovat vlastní fungující stát, což způsobuje frustraci mezi kdysi nejvěrnějšími zastánci tzv. Palestinců u řady arabských politiků, a absence skutečné demokracie uvnitř „palestinské společnosti“. Kdy byly poslední volby na území Palestinské autonomie? Vzpomene si někdo?

Navíc můžeme vidět neschopnost Palestinské samosprávy postarat se sama o sebe. EU a dlouhou dobu i Spojené státy přispívaly miliardami eur i dolarů Palestinské samosprávě a změnila se situace běžných „Palestinců“? Téměř vůbec. Drtivou většinu zahraniční pomoci vysají palestinští politici, kteří si staví luxusní domy s bazény, zahradami a vířivkami, sami si žijí lépe než mnozí Američané a Evropané, zatímco většina palestinské společnosti tře bídu. Spojené státy pod Trumpovým vedením se zachovaly rozumně a přestávají financovat palestinský zkorumpovaný moloch, omezily příspěvky UNRWA a jiné sociální dávky.

Proč selhal „palestinský nacionalismus“? Odpovědí na tuto otázku je pravdivé zhodnocení historie. Jsou tzv. „Palestinci“ jsou samostatným lidem a národem? Zcela jistě ne, lidé, kteří sami sebe dnes označují za „Palestince“ , jsou přistěhovalci z okolních arabských států, z Egypta, Sýrie, Libanonu, dokonce i ze Saúdské Arábie. Tzv. Palestinci krmí „svět“ legendami o dávné a starobylé minulosti svých předků. Pravdou však je, že za doby Osmanské říše byla Palestina v rozkladu a v rozvalinách, nic v ní nerostlo, byla velmi chudou , zaostalou a prokletou zemí a až novodobí židovští přistěhovalci z ní vytvořili moderní zemi, vysušili bažiny, zúrodnili pole, postavili moderní města, vysadili lesy, vytvořili moderní průmysl a zemědělství. Což potvrzují mnozí zahraniční cestovatelé, kteří tehdejší Palestinu navštívili. Židé mají zásluhu na tom, že Stát Izrael je moderní, vyspělou a demokratickou zemí.

„Palestinský nacionalismus“ je založen pouze na negaci nacionalismu židovského - sionismu. Tzv. „Palestinci“ líčí v rozporu s historií Židy jako zloděje „jejich země“, „bandity“, „osadníky“. Jaké používají palestinští politici základní symboly? Je jím bojovník držící pušku nad mapou Svaté země, který Izrael zcela vymaže. „Palestinská identita“ je založena na negativním principu, na již zmíněné negaci sionismu za použití násilí, boje a terorismu. „Palestinská společnost“ byla až do masivního židovského přistěhovalectví založena jen na klanech, kmenech a náboženství. O nějakém národním vědomí a vlastenectví nemůže být ani řeči.

Hysterické lži „palestinských vůdců“, kteří sami datují svůj rodokmen snad až do doby paleolitu, a to v rozporu s historickými fakty, jejich lživé popírání židovské národní identity, démonizování Židů a sionismu, jejich podpora terorismu a násilí a neustále označování sama sebe za věčné „uprchlíky“ a oběti, ukazují morální bankrot samotného „palestinského nacionalismu“.

Vyjma zarputilého antisemitismu sužuje a rozkládá „palestinskou společnost“ kmenové i klanové rozdělení mezi Hamasem a Fatahem. Hamas zpochybňuje legitimitu Fatahu a OOP, Fatah naopak považuje Hamas za nelegitimní. Napětí mezi oběma znepřátelenými frakcemi mělo za následek mnoho krveprolití uvnitř palestinské společnosti, Hamas pronásleduje fatahovce na území Gazy, v dnešní době je téměř vybil, zatímco Fatah pronásleduje příslušníky Hamasu ve svém území. Právě z těchto důvodů je stav „palestinské společnosti“ na úrovni, ve které se nachází dnes.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.