Neděle 14. července 2024, svátek má Karolína
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

TELEGRAM: Jak smýšlejí Rusové

Museli jsme, za všechno můžete vy… Cesta do ruské proválečné duše

Co si o válce myslí Rusové, kteří ji sledují z kanálů ruských vojenských blogerů na aplikaci Telegram?

V rámci zachování přehledu a při vědomí, že Rusové, podobně jako Číňané, dlouhodobě používají jiné sociální sítě (s výjimkou Instagramu) a jiné vyhledávače (ano, Google je v Rusku na hlavu porážen ruským Yandexem) než lidé na Západě včetně nás, stáhla jsem si zhruba před rokem aplikaci Telegram, kterou ostatně založil Rus.

Telegram je hlavní komunikační a informační platformou v Rusku, svébytným ruským Facebookem, který se ale Facebooku nepodobá, funguje na velmi odlišném principu autonomních kanálů. Ty se navzájem neprolínají a celá aplikace tak funguje v podstatě jako velký messenger…

Ne, neumím to dobře vysvětlit. Jste-li zvědaví, tak si Telegram stáhněte.

Záhy jsem začala sledovat rozmanité ruské zdroje, především tedy kanály takzvaných voenkorů; ruských vojenských korespondentů, milblogerů, wagnerovců a podobně. Jejich informace a materiály, jakkoliv vycházející z proválečného postoje a jednoznačně stranící agresorovi, se ukázaly být užitečné - na rozdíl od oficiálních svodek ruského ministerstva obrany přistupují k realitě více deskriptivně a nebojí se poukazovat na nedostatky a chyby s cílem zefektivnit ruskou válečnou kampaň.

V kombinaci se západními a ukrajinskými zdroji se tyto kanály ukázaly jako přínosné nejen z hlediska sledování pohybu fronty. Především už dlouho před ukrajinskou protiofenzivou poskytovaly velmi odlišný, pesimistický obraz rozpoložení ruské společnosti - nic například nenasvědčovalo údajné demotivaci ruských vojsk.

Brzy jsem si všimla, že kanály vycházejí jednak z informací voenkorů a jejich spojek na bojišti, ale každý z nich má i svého bota, který sbírá informace přímo od vojáků, týlových pracovníků i vojenských nadšenců, kteří tyto kanály sledují a komentují jednotlivé příspěvky.

Do těchto diskusí jsem vstoupila s prosbou, zda by se mi mohli ozvat ti, kteří by chtěli zodpovědět pár otázek, které si na Západě klademe.

Ozvala se řada lidí, z nichž někteří opravdu pečlivě vyplnili zaslaný dotazník a podělili se o svůj pohled na konflikt.

Jejich odpovědi přináším v nekorigované a nekomentované formě. Obsahují ruskou válečnou propagandu a citlivějším jedincům nemusejí udělat dobře na duši. Sama jsem do jejich odpovědí nijak nezasahovala, nesnažila se je ovlivnit.

Všichni respondenti jsou muži, což je způsobeno tím, že ve vojenských skupinách muži jednoznačně převažují. Je tomu tak všude na světě. A komunikace s cizí ženou je z podstaty věci lákavější pro muže.

K otázkám týkajícím se „speciální vojenské operace“ jsem sestavila rovněž malý dotazníček, který dokresluje jednotlivé osobnosti.

V jednom případě, jímž je respondent Michail, přidávám i naši další konverzaci - Michail je totiž nedobrovolně mobilizovaný, jako jediný válku odsuzuje a z další komunikace vyplyne důvod. Michail je bělošský nacionalista a válka mezi „bílými lidmi“ podle něj nedává smysl.

Dva z respondentů, Zaur a Adama, jsou naopak příslušníci ruských národnostních menšin, oba jsou praktikující muslimové.

Každý z nich dostal ode mě následující text:

„Zdravím a moc děkuji, že jste se ozval!
Můžete odpovědět na všechny otázky nebo jen na ty, ke kterým se chcete vyjádřit (stačí k vaší odpovědi uvést číslo).

Otázky týkající se SVO:
1) Jak dlouho podle vás konflikt potrvá a s jakým výsledkem?

2) Jak byste charakterizovali svůj postoj k Západu před válkou? Pozitivní, neutrální, negativní? Ovlivnil naopak postoj Západu (pomoc Ukrajině) váš názor na válku?

3) Ovlivnily sankce nějak váš osobní komfort? Pokud ne, jste ochoten ho obětovat? Který příklad sankcí považujete za nejnespravedlivější?

4) Podporujete vy sám nějak frontu, jste účastníkem SVO, přispíváte vojákům penězi apod? Jsou ve vašem okolí lidé, kteří jsou na frontě? Myslíte si, že by se mělo aktivně zapojit více lidí?

5) Jsou ve vašem okolí lidé, kteří mají jiné názory než vy a které podezříváte z protiválečného postoje? Bavíte se spolu? Snažíte se změnit jejich názor? Jakými argumenty?

6) Co si myslíte o těch ruských politicích nebo podnikatelích, kteří mají příbuzné v nepřátelských zemích? Je to podle vás ostuda, nebo jejich svobodná volba?

7) Útoky Ukrajiny na Rusko – jak na vás působí? Znáte ve svém okolí někoho, kdo v jejich důsledku změnil svůj názor (pro nebo proti válce)?

8) Myslíte si, že Rusko a Západ spolu po válce začnou opět lépe vycházet? Nebo se Rusko musí zcela přeorientovat na jiné regiony? Vidíte Rusko jako součást Evropy, nebo spíše Asie?

9) Cokoli byste chtěl vzkázat lidem na Západě.

Osobní dotazníček:

a) Jaký je váš celkový životní pocit právě teď?
b) Co rád děláte ve volném čase, co vás baví?
c) Cestoval jste mimo Rusko? Je nějaká země, kam se chcete podívat, kterou obdivujete?
d) Jaké jsou vaše informační zdroje k válce, odkud čerpáte?
e) Kolik času denně věnujete sledování zpráv o válce?“

Odpovídají Zaur, Roman, Leša, Nikita, Adama, Maksim a Michail.

Zaur, 27 let, inženýr ve vojenském průmyslu

1) Několik let, Ukrajina bude rozdělená a východní část připadne Rusku. Západ Ukrajiny si může rozdělit Polsko a Maďarsko, nebo může zůstat samostatnou neutrální zónou.

2) Utvrzení v tom, že Západ je pro nás nepřátelská entita. Dříve neutrální, ale postupně se zhoršoval už před válkou.

3) Pracuji ve vojenském sektoru, kde jsme museli provést některé změny. Pokud jde o můj každodenní život, nijak nepoznamenaly, jsem připraven obětovat více. Pokud jde o nejhanebnější sankce, je to trestání sportovců, zejména hendikepovaných (paralympiáda), kolik zla napáchala Amerika po světě a nikdy nevylučovali jejich sportovce.

4) Podporuji mojí prací a přispívám na sbírky. Vystudoval jsem vojenskou školu, mnoho mých spolužáků je na frontě.

5) Pokud jsou, nechávají si své názory pro sebe. Nerozumím, jak někdo může být proti své zemi. Nevím, jak s takovými lidmi mluvit o válce. Můžeme se ale bavit o jiných tématech.

6) Pokud tam zůstali i po začátku SVO, je to špatně. Obecně by se všichni představitelé země měli chovat jako ve válce, to znamená jezdit na frontu, ženy ošetřovat zraněné apod. Měli by více studovat historii, jak se chovaly elity za Stalina, nebo členové carské rodiny.

7) Je to nepříjemné, ale může to být i pozitivní, aby se všichni Rusové probudili a zapojili.

8) Rusko by už nikdy nemělo věřit Západu, vždy jsme byli podvedeni. Rusko je samostatná entita, nepatří do Evropy ani Asie.

9) Proti obyčejným lidem nic nemám. Všude žijí dobří lidé. Nesoudím podle pasu, barvy kůže, náboženství…

a) Pozitivní, jsem optimista.

b) Rybaření, grilování, airsoft, knížky, PC hry…

c) Byl jsem v Turecku a Kazachstánu. Nejvíce obdivuji Rusko.

d) Telegram, z médií Topwar.

e) Podle toho, co se právě děje.

Roman, 33 let, OSVČ

1) 5 let, zánik Ukrajiny.

2) Negativní vždy.

3) Rozkrádání ruských peněz Západem ovlivnilo moji náladu. Jsem ochotný vydržet.

6) Ostudné u představitelů státu, liberálové by se naopak měli vystěhovat na Západ.

8) Rusko bude vždy samo, nesmí na nikoho spoléhat.

9) Západ se bojí Ruska jako malí vzteklí psi velkého hodného psa. Problém je v psychologii lidí ze Západu: strach a arogance. Můžu teď položit já otázku vám? Jaký je váš postoj k české pomoci Ukrajině? Copak si Češi neuvědomují, že se účastní války na straně zločinného režimu? Konflikt s Hitlerem nelze ukončit diplomatickou cestou, Rusko už 20 let žádá Západ, aby nechal Ukrajinu neutrální. Západ podvedl Rusko v Minsku. Ukrajina je vězení, kde lidé nesouhlasící s režimem nemohou opustit zemi, pokud jsou to muži, jsou násilím posíláni na frontu, aby tam zemřeli.

a) Se vším v životě si lze poradit.

b) Moje rodina, práce kolem zahrádky, chovám papoušky.

c) Pouze ve státech SNS, chystám se do Egypta v říjnu.

e) Převážně internet.

d) Hodina denně.

Leša, 40 let, v domácnosti, péče o invalidní osobu, částečný úvazek v distribuci her

1) Dokud Ukrajině nedojdou lidé k boji nebo dokud jim Západ nepřestane dodávat zbraně.

2) Můj postoj k Západu se nezměnil, mluvím o obyčejných lidech, jestli víte, co je to hra Rust, tak tam mám klan lidí ze všech evropských zemí, jsou tam i z USA a Kanady a komunikujeme spolu už 5 let, jsme přátelé a to se nezmění. Politika je jiná věc, jednou jim dojde, že je lepší se s Ruskem přátelit než bojovat, dokud byli přáteli, Západ si žil dobře a rozvíjel se, teď je tam inflace, růst cen potravin, v Rusku není, v červnu byla dokonce deflace a nižší ceny, v Německu mají teď průmysl v útlumu. Rusko se Západu nebojí, jsme velmoc a umíme se postavit za sebe a své zájmy.

3) Jediné nepříjemné jsou pro mě hry (ano, je mi 40 let, ale hry mám pořád rád a hraju jich hodně), nechápu, proč se firmy vyrábějící počítačové hry (ne všechny) pletou do politiky a omezují své výrobky v našich krajích, jako by tím mohly něco ovlivnit. Existuje mnoho způsobů, jak omezení obejít, pokud chcete, od vytváření účtů v jiných zemích až po pirátské kopie. Zvláštní úcta studiu Larion za jeho hru, která vyšla 3. srpna, Baldur’s Gate 3, hra zůstala dostupná v Rusku, hra je skvělá a mám v ní od jejího vydání už 150 hodin. Jinak jsem si žádné změny nevšiml.

4) Je mi líto obyčejných lidí, kteří umírají ve válce, na obou stranách, válka je vždycky špatná, ale pokud na ní závisí osud a budoucnost země, musím bohužel podpořit její vedení, autorita Putina je nezpochybnitelná, udělal pro zemi hodně, pozvedl ji, v těžkých dobách ji udělal velkou a nikomu by nemělo vadit, jak dlouho je u moci, lidé ho pořád chtějí a podporují, a ne, nejsem příslušníkem SVO, nemám mezi nimi žádné blízké a ani možnost nějak přímo pomoci frontě.

5) Ne, neznám takové lidi, nicméně jsem samotář. Ale i ti přátelé z Rustu, kteří žijí na Západě, mě a nás chápou a sami viní svou vládu.

6) Záleží, kdy a jak se tam dostali, pokud utekli po začátku války, jsou to zbabělci a zrádci, ale pokud něčí děti plánovaly studovat v zahraničí nebo tam žily už před válkou, to jim nevyčítám. Ale jsou i tací, kteří utekli a začali veřejně říkat špatné věci o zemi a vedení. To jsou zbabělci a zrádci.

7) Ne, nevím, zatím se mě nic nedotklo.

8) Ne, myslím, že Rusko se se Západem příštích 50 let kamarádit nebude, a nebude to ani potřeba, krach dolaru a Evropy je nevyhnutelný, zatímco zbytek světa (což je 7 miliard lidí) se k Rusku přibližuje. Myslím, že se bez Západu klidně obejdeme, oni sami ještě přijdou. Rusko nebude ničí součástí, zůstane přátelskou zemí vždy pro ty, kteří se s ním chtějí přátelit. Rusko nikdy nezačíná žádné války, ale vždycky je ukončí vítězstvím (poučení z 200-300 leté historie). Připomínám, že to NATO se neustále rozšiřovalo a právě v chartě NATO je Rusko jako nepřítel. Západ Rusko neustále podváděl, podkopával jeho důvěru po mnoho desetiletí.

9) Myslete vlastní hlavou, přestaňte se chtít zalíbit USA na úkor vlastních zájmů, kdy vám dojde, že vyhrávají jen USA a ne vy, obyčejní lidé Evropy.

a) Kde mám brát optimismus, když se 24/7 starám o maminku, už je mi 40 a nevím, kdo mě potom bude potřebovat :-)

b) PC hry a vše okolo toho. Anime. Rád si povídám, když se budeš nudit, napiš nebo zavolej.

c) Ne, v zahraničí jsem zatím nebyl a v dohledné době ani nemůžu kvůli mamince.

d) Jsem prakticky pořád online, tu a tam kouknu, co se děje.

Nikita, 34 let, voják z povolání, momentálně na rehabilitaci

1) Konflikt nebude trvat dlouho, myslím, že maximálně do konce příštího roku, a skončí určitě za podmínek Ruska. Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, její začlenění do Ruska. Jako voják v SVO mám povědomí o ukrajinských ztrátách.

2) Vztah k Západu vždy byl, je a bude negativní. Západ je semeništěm zla, kde se daří homosexualitě, třídní a rasové a náboženské nadřazenosti. Nejde o to, že Rusko nemůže prohrát, Rusko neprohraje, my jsme vlastně ještě ani nezačali válku, nevyužili jsme všechny armádní, lidské a výrobní zdroje. Vztah k Západu se ještě zhoršil, kdyby k nám západní země přišly jako přátelé, rádi bychom je přijali, nakrmili, zahřáli, přijali jako přítele, který zabloudil, a pomohli mu. Chování Západu bylo předvídatelné a V. V. Putin správně řekl, že Západ sní o zničení Ruska, ale my se zlomit nenecháme. Západ nechce mír, Západ těží z války, o demokracii, o které mluví na Ukrajině, nic neví a role USA jako světového četníka práva a pořádku se stále více podobá Hitlerově touze a cíli ovládnout svět. Viděl jsem zabíjení civilistů, zabíjeli je vlastní Ukrajinci, viděl jsem, v co proměnili Donbas, a viděl jsem, že lidé nebojují proti Rusku z nenávisti, ale ze strachu.

3) Sankce se mě ani členů mé rodiny nijak nedotýkají. Naopak, dávají podnět k rozvoji vztahů se zeměmi Afriky, Asie, Východu a také k rozvoji průmyslu v Rusku. Výrazný pokles životní úrovně by nebyl maličkost, ale zvládli jsme horší věci, příliš jsme si zvykli na to být závislí na importu.

4) Sám jsem účastníkem SVO, věřím, že lidí na plnění úkolů je dost, ale pokud vrchní velitel rozšíří seznam úkolů, například o dosažení La Manche, tak ano, další lidé budou potřeba :-)

5) Ne, takoví lidé v mém okolí nejsou, a i kdyby byli, ať se jdou podívat do SVO na zvěrstva, která páchají ukrajinské síly národní bezpečnosti v Donbasu.

6) Měl by to být konec jejich politické kariéry, každého věc, odejdou, a díky Bohu, nejsou to nejlepší lidé v Rusku.

7) Útoky Ukrajiny na Rusko vypadají jako Hitlerova onanie před porážkou ve válce. Pamatujeme si, jak Hitler na konci války udeřil na Británii raketami Fau2. Jejich útoky naopak motivují lidi a touhu pomoci frontě a ukazují pravou tvář Ukrajiny.

8) Rusko a Západ se nevrátí ke starým vztahům, musíme se k nim otočit zády a rozvíjet vztahy s Asií a Afrikou, kde je hodně lidí nakloněných nám, protože my nejsme rasisté a nekradli jsme jejich zdroje. Nemá smysl říkat, že Rusko je Evropa nebo Asie. Rusko je harmonií a rovnováhou Západu a Asie. Je to jedinečný fenomén, rovnováha a respektování kultur a zvyků a mírové, ba dokonce přátelské a uctivé soužití kultur, náboženství a etnik – to je Rusko.

9) Rusko není nepřítel a média vám všem lžou. Jsme přátelský národ, ale v případě ohrožení vám dáme do obličeje. Rád pozvu každého člověka ze Západu na návštěvu, na lov, rybaření, do sauny, a uvidíte, co je Rusko zač, a pochopíte, že jsme milí, otevření. Ozvěte se mi kdykoliv.

a) Jsem optimista, ať se děje co se děje. Mám povznesenou náladu, touhu učit se, rozvíjet se, budovat světlou budoucnost pro moji zemi i rodinu.

b) Mezi mé záliby patří lov, rybaření, rodina. Rád buduju, mám sen obnovit jednu opuštěnou vesnici, ale zatím je to sen :-)

c) V Evropě i v Asii. Česká republika (Karlovy Vary) a Thajsko (Pattaya).

d) Internet, televizi vůbec nemám.

e) V nemocnici není co jiného dělat.

Adama, 19 let, voják z povolání

1) Nyní mají Ukrajinci svou ofenzívu a naším úkolem je se bránit. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že zatím se nám docela daří. Až se Ukrajinci vyčerpají, budeme útočit opět my a Ukrajinci se budou bránit. Tak to může trvat hodně dlouho. Ale pak bude nějaký výsledek a politici budou jednat. Možná už tam budou jiní politici. Chci, aby to dopadlo dobře pro Rusko, ale není to tak jednoduché. Proti nám je NATO, Ukrajinci nemají nic vlastního kromě vojáků.

2) Dříve jsem o tom nepřemýšlel. Ve všech zemích žijí lidé jako my. Obyčejní lidé mohou být všude přáteli. Američtí politici Rusku škodí. Nejprve rozbili Sovětský svaz a když jsme si vytvořili SNS, abychom mohli dál spolupracovat a žít spolu v míru, zase se ho snažili rozbít. Podporovali nenávist vůči Rusku, potlačování Rusů. Hlavně se snažili odtrhnout Ukrajinu, protože je hodně důležitá pro Rusko. Chtějí nás rozložit. Nejdřív SNS, pak Rusko. Také útočili na arabské země a vraždili muslimy. Ty arabské země byly slabé a nedokázaly se bránit. Rusko se jim postavilo.

3) Nejdou platit některé věci přes internet, hlavně zahraniční hry.

4) V armádě jsem já i moji dva bratranci.

5) Hodně lidí nechce válku a bojí se války. To je něco jiného, než když někdo fandí nepříteli proti nám, když napadá Rusko. Někteří lidé si myslí, že si to měli vyřešit politici, je jim líto obětí, takové lidi znám. O nikom, kdo by fandil Ukrajině proti nám, kdo by chtěl, aby Rusko prohrálo, nevím. S takovým člověkem bych se nebavil.

6) Měli by být doma a podporovat zemi.

7) Ukrajinské útoky na naše území potvrzují, že se Amerika snaží nás jako Rusko zničit. Nevěřím, že je to nápad Ukrajinců. Naše jednotka je připravena bránit útokům v Brjanské oblasti. Jako voják mám respekt k válce, ale jako Rus se ničeho nebojím. Napoleon i Hitler byli až u Moskvy a my jsme je vyhnali. Ukrajinci jsou na to slabí.

8) Myslím, že ano. A nevím, proč by třeba Německo mělo poslouchat Ameriku. Je to přece velká a silná země. Jsou bohatí a mají vlastní armádu. Měli by být víc nezávislí.

9) My nejsme vaši nepřátelé. Neposlouchejte Ameriku. Američané, ani vy nejste naši nepřátelé. Problém je vaše vláda.

a) Modlím se denně. Všechno je o víře.

b) Rodina, kamarádi, PC hry, píšu deník.

c) Nebyl.

d) Hlavně internet, skupiny na Telegramu, na televizi moc nekoukám, ale na jednotce nám ji pouští, ale většinou jsem u toho na mobilu.

e) Nevím. Podle toho, kolik mám ten den času, jestli jsem na mobilu nebo bez něj.

Maksim, 44 let, pracovník banky

1) Upřímně doufám, že konflikt skončí co nejdříve a s co nejmenším počtem obětí.

2) Těžko mluvit nějak obecně o postoji k Západu, k čemu přesně? Postoj k tamním lidem se nijak nezměnil –⁠ většina z nich jsou lidé jako já, jako moji sousedé. Nezměnil se ani postoj k jejich politickému systému. Stejně jako dříve jsem jakýkoli politický systém považoval za bezduchou a dvojtvárnou mašinerii, tak ho považuji i nadále, protože žádný politický systém nebude nikdy fungovat jinak. Západ měl pouze dobrou reklamu.

3) Minimálně, ale přesvědčil jsem se o pokrytectví západních společností.

4) Nechám bez odpovědi.

5) Nechám bez odpovědi.

6) Nemám k tomu vůbec žádný postoj, otázka je příliš zobecňující, co je to nepřátelská země? Každý má právo žít, kde uzná za vhodné, pokud jej hostitelská země přijme. A dospělé děti mají právo žít svůj život podle vlastních pravidel, bez ohledu na názory nebo postavení svých rodičů. Uplatňováním kolektivní viny a trestáním dětí za hříchy rodičů Západ prokázal, že není o nic lepší než všechny ostatní systémy, přestože si falešně nárokuje morální primát.

7) Bez komentáře, protože to je téma na tříhodinový rozhovor.

8) Dříve nebo později vše posoudí trh. Domnívám se, že řada současných změn nebude reverzibilní. Západ se naučí obejít bez Ruska a Rusko bez Západu. Obě strany bude tento proces bolet a vyžádá si čas. Asie je kontinentem budoucnosti, ale jak tam dokážeme obstát, záleží na schopnostech našich vůdců. Nedělám si iluze, že všichni budou úžasní, to je v ruské historii výjimka. Západ v této válce ztratí zbytkový vliv, který na Rusko po rozpadu SSSR měl. Není to k pláči, Rusko přivedl v 90. letech do ekonomické a morální krize srovnatelné jen s obdobím občanské války po roce 1917. Na druhou stranu, pokud by západní vliv měl být nahrazen nekorigovaným čínským vlivem, nebude to dobré pro nás, ani pro Západ. Střet mezi Čínou a Amerikou je neodvratitelný, USA slábnou a Čína to cítí. Nejradši bych byl, kdybychom stáli mimo konflikt a benefitovali z něj tak, jak mnohé země dnes benefitují z války na Ukrajině.

9) Často vzpomínám na Gándhího a generála Swana, jeden vyřešil konflikt bez krveprolití a druhý jako dobrý vojenský velitel vyslovil, že válka je zbytečná, protože dříve nebo později si všichni sednou k jednacímu stolu. Morální maxima do reálného světa nepatří.

a) Jsem spíše pesimista, ale naučil jsem se oddělovat veřejnou sféru od osobního života.

b) Cyklistika, horská turistika & lezení (i umělé stěny), vaření, kempování v přírodě, do covidu jsem hrál amatérsky basketbal…

c) Na všech kontinentech, přesný počet zemí nevím. Byl jsem jako výměnný student na střední škole ve Spojených státech, žil jsem v Kolumbii. Oblíbil jsem si Omán, je to krásná země, ale jak by to mohl být náš vzor? Naprosto jiná kultura.

d) V poslední době jsem si oblíbil indická anglicky psaná média. Nemá cenu věřit stranám válečného konfliktu. Znáte ten příběh, proč je španělská chřipka španělská? Čtu i váš tisk a sleduji různé kanály na Telegramu. K dobrým zprávám se snažím být skeptický.

e) Snažím se to minimalizovat, půl hodiny až hodina denně.

Michail, 24 let, lektor angličtiny, mobilizovaný

1) Myslím, že ve 24. roce to pravděpodobně skončí. Výsledkem bude bankrot Ukrajiny a ztráta obrovského množství mladých Slovanů.

2) K adekvátním lidem na Západě jsem se choval a chovám dobře. O ostatní se nestarám. Vůdci zemí jsou stejní, všichni jsou amorální zrůdy.

3) Sankce se mě nijak nedotkly, kromě odpojení bank od Swiftu.

4) Jsem mobilizován. Mobilizován proti své vůli, domnívám se, že pokud stát zahájil válku, měl by bojovat s profesionální armádou, ne s civilisty.

5) Jsem proti válce a dobrovolně nekomunikuji s lidmi, kteří válku podporují. Tato válka je hrůzou bratrovraždy.

6) Nenávidím všechny politiky, ruské i západní. Všichni jsou to šmejdi.

8) Nevím, myslím, že časem se všechno vrátí do normálu. Ale politici stejně zůstanou hajzly.

9) Přestaňte ten konflikt podporovat, jen zabíjíte další lidi. Tato válka je umělá. NATO se podle dohod nemělo přiblížit k našim hranicím. Je to všechno o politice, nehrajte si s ohněm.

a) Není nic děsivějšího než fronta.

b) Archeologie, hudba, příroda.

c) Byl jsem dvakrát v Austrálii, žije tam sestra mé matky.

d) Z internetu.

e) Když je čas.

— Milý Michaile, děkuji za velmi zajímavý úhel pohledu! Znamená to, že jste emigroval, abyste se vyhnul odvodu? Nebo bojujete, přestože nesouhlasíte s vedením války?

Bohužel jsem ve válce. Hodláte to někde zveřejnit, nebo co? Pokud to hodláte zveřejnit, tak prosím anonymně.

— Je to můj interní průzkum, anonymita všech respondentů je zaručena. Neznám vaše celé jméno ani jiné údaje. Pokud chcete, můžete si rovněž vybrat přezdívku.

Dobře.

— Jak to zvládáte? Dokážete se motivovat?

Já nemám na výběr, musím přežít. Kdybych mohl situaci změnit, udělal bych to, ale odtud je to buď dezerce, nebo smrt, nebo vězení.

— Můžete o svých názorech mluvit s někým z vaší jednotky? (udělala jsem zde v ruštině pravopisnou chybu, na což Michail reaguje)

Bylo by jednodušší, kdybych mluvil anglicky? I když Slované by si měli rozumět. Já a moji přátelé si o téhle válce klidně povídáme. Není to tak, že by nás za to zavřeli nebo zastřelili. Ale ty sám s tím nemůžeš nic dělat, protože jsi jen jeden člověk. Hlavní je přežít. Do armády už nikdy nepůjdu. Jedině když někdo zaútočí na Rusko.

— Rozumím. A co vaše podmínky, velitelé? Bojujete alespoň za své kamarády? Někteří vojáci mi říkali, že nakonec každý bojuje za své kamarády, živé i mrtvé.

K lidem z jednotky necítím až na výjimky nic. Nenávidím 85 procent všech kolem sebe. Velitelé jsou průměrní, jsme taková brigáda. Podmínky jsou normální, jídlo dobré.

— Co se vám nelíbí na spolubojovnících? Rozdílné názory, rozdílné osobnosti?

Úplně jiné osobnosti. Muslimové, křesťané atd. Já jsem pohan. Lidé obecně se v dnešní době stali nekvalitními. A mnozí lidé, se kterými sloužím, jsou sobci a parchanti. Spousta z nich tu líže zadky velitelům, aby se měli lépe než ostatní. To nesnáším.

— Znal jste někoho z nich před válkou?

Ne, před válkou jsem je neznal.

— Kdybyste se potkali před válkou, neměli byste si o čem povídat.

Ano, vůbec bych s nimi nekomunikoval.

— Litujete, že jste se odvodu nevyhnul? Například emigrací?

Milionkrát jsem litoval, že jsem sem šel. I když samozřejmě v každé situaci jsou výhody.

— Je mi líto, co se vám stalo. Jak na to reagovala vaše rodina?

Asi se o mě bojí. Ale co můžete dělat? Až se vrátím, ponížím všechny ty zápecníky, co mají vlastenecké kecy, ale nebojují. Nemůžu vystát všechny ty proválečné muže, co jim mobilizace nehrozí, protože nebyli ani na vojně. Nebo mají takovou práci, že povolávací rozkaz nikdy nedostanou. Já jsem nedostudoval, a tak jsem byl v době mobilizace na volné noze.

— Co bylo vaše povolání? Můžete jen obecně, pokud máte strach.

Doučoval jsem angličtinu a pracoval jen na částečný úvazek, teď se budete smát, ale v sexshopu. Je to takový eshop, komunikoval jsem právě anglicky se zahraničními dodavateli, ne se zákazníky.

— Nesměju se. Jaké jsou tedy pro vás současné výhody? Peníze? Platí pravidelně?

Mrtví nepotřebují peníze. Ale ano, platí slušně, koupil jsem si za to už dům, sice starý, ale vlastní, a s velkou zahradou. Když se vrátím, hodlám ho rekonstruovat, postavit si terasu na grilování, bazén, začít pěstovat ovoce a zeleninu. Získal jsem bojové zkušenosti, hodně jsem se naučil oproti vojně. To je asi tak všechno. Ale každý den se stydím. Že bojuju s Ukrajinou. S nějakým Tureckem bez problémů. Nebo s nějakou jinou cizí zemí. Ale Ukrajina je naše. Mám rád všechny Slovany. A vůbec všechny bílé lidi.

— Máte předky z Ukrajiny? Je vám tato země blízká?

Ano, blízká. Země není vláda. Putin není vlast, Zelenskyj není Ukrajina. Na Ukrajině mám příbuzné. Mám to tady moc rád.

— Musí to být pro vás velmi těžké. Seznámili jsme se ve wagnerovském kanálu GREY ZONE. Sympatizoval jste s Prigožinem? Nebo to byla jen zvědavost?

Myslím, že se nijak neliší od Putina. Všichni jsou to Židé. Každopádně jsem muž, jsem válečník, moji předkové jsou Alani a kozáci. Válka je mi vlastní. Proto je pro mě zajímavé všechno, co s ní souvisí. Ale tahle válka není moje.

— Proč se podle vás Putin rozhodl pro tuto válku?

Opravdu nevím. Já se přikláním k tomu, že dělají to, co se jim řekne. Existují obrovské společnosti jako BlackRock, Vanguard atd. Které mají větší moc než kterýkoli prezident. Takže věřím ve světovou vládu. A tuhle válku vidím jen jako likvidaci slovanských mužů. Protože my nemáme za co bojovat proti sobě. Jsme příbuzní.

— Mezi vaše spolubojovníky patří muslimové nebo Burjati. Jak s nimi vycházíte?

Měli jsme muslimského velitele a patřil k dobrým velitelům. Pak byl povýšen. Ale většina muslimů tady jsou šmejdi. Neustále usilují o nějaká privilegia, lížou zadky za lepší podmínky. A preferují se navzájem. Burjaty u nás nemáme. Jsou to prý dobří válečníci, ale nejsou my. Když bojují Burjat s Ukrajincem, k Ukrajincovi mám daleko blíž než k Burjatovi. Je to jasné na první pohled.

— Co by mělo Rusko udělat s nebílými lidmi na svém území?

S národy, které patří historicky do Ruska, nic. Ale vláda by měla podporovat porodnost Slovanů, rozvoj slovanské kultury, což se neděje. Jim je jedno, jestli bude v Rusku většina muslimů. Vláda podporuje migraci z muslimského světa a dělá z Moskvy další Paříž. Trestá lidi, kteří mluví a píšou o kriminalitě migrantů. Nedávno dva takoví svlékli jednoho kluka z kůže. Namísto řešení našich problémů bojujeme v nesmyslné válce s Ukrajinci.

— Kdybyste se měl politicky definovat, jak byste se definoval?

Etnonacionalista, biologický determinista. Na světě je pěkné to, že existují různé země, kultury, jídla. Globalisté z nás chtějí udělat jedno velké h*vno s McDonaldem.

Ondřej Neff
14. 7. 2024

Prezident Joe Biden okamžitě reagoval, zločin odsoudil a raněnému volebními soupeři popřál...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Neviditelný pes
13. 7. 2024

Veterináři a počasí

Prezidentská kampaň republikána Donalda Trumpa v červnu poprvé oznámila, že má na svém hlavním účtu...

Jan Ferenc
13. 7. 2024

V řadě případů, hlavně malých stálých pohostinství, však jde také o krácení tržeb, tedy šizení...

Aston Ondřej Neff
11. 7. 2024

Obruč ideologického dohledu má sevřít hustě osídlené území uprostřed Čech. Jádro ideje: člověk je...

Aston Ondřej Neff
12. 7. 2024

ANO – kromě trvalého vzestupu – zaznamenalo dva úspěchy v poslední době. V eurovolbách zabodovalo...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Marian Kechlibar
11. 7. 2024

Každý tuší, že po příští epizodě srovnatelné s tou katastrofální debatou na konci června už nepůjde...

Václav Vlk st.
12. 7. 2024

Jak by pravil nezapomenutelný major Terazky: „Herr, súdruh, tavarišč geněrál, som daký zmätený!“ Aj...

kpu Klára Pukovcová
14. 7. 2024

Evropou se v posledních měsících šíří drogy s nacistickými symboly. Koncem minulého měsíce takové...

Tomáš Kazda
14. 7. 2024

Stejné obsazení, totožný vítěz, zcela rozdílný průběh. Carlos Alcaraz v repríze loňského finále...

Lukáš Karbulka
14. 7. 2024

„K zasažení člověka na 120 metrů není potřeba žádný speciální výcvik. Ochrana státníků a dalších...

Lidovky.cz
14. 7. 2024

Registrovaný republikán a oceněný student dosud bez škraloupu, v armádě nesloužil. Tak by se dal...

ČTK, Lidovky.cz
14. 7. 2024

Nizozemská atletka Femke Bolová jako druhá žena v historii zaběhla 400 metrů překážek pod 51...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz