29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


SPOLEČNOST: Vstali noví kádrováci!

17.4.2006

aneb Hlavní správa tiskového dozoru?

Omlouváme se všem, které jsme nepříjemně překvapili zařazením Daniela Landy do programu akce "První Máj bez komunistů a nikdy jinak, Letná 2006".

Uvědomujeme si, že zařazení zpěváka a autora textů, který nepokrytě hlásá myšlenky, které nemají s úctou k demokracii a podporou práva na vlastní názor nic společného, jsme zavdali příčiny k úvahám o směřování celé akce. Proto jsme celé jeho vystoupení vyřadili z programu. Je nám mnohem cenější podpora demokracie a principů svobodného myšlení, než lákání diváků na mediálně známé osobnosti s pochybnými názory na řešení společenských problémů demokratického státu.

Myslíme si, že není možné vyhánět zlo komunismu zlem převlečeným za hesla o národní hrdosti.

Organizátoři akce z iniciativy Trikem proti komunismu


Tak to tu zase máme. Někdo skrytý pod tajemným titulem "organizátoři" se omlouvá „všem“, kdo údajně byli nepříjemně překvapeni. Asi dělníci, rolníci a pracující inteligence. Či všichni pokrokoví lidé celého světa?
Daniel Landa prý hlásá, zřejmě na rozdíl od těch tajemných organisátorů, myšlenky, které nemají s úctou k demokracii nic společného. Zapomenuto (jaksi) arciť uvést, které myšlenky by to měly být. Organisátorům jest prý cennější (tedy u nich jen s jedním n) podpora svobodného myšlení (míněno zřejmě to jejich). Národní hrdost pak jest učiněna zlem (!) nevhodným k vyháněním komunismu. Taktéž pokud jde už nikoli o myšlenky, ale o názory (?) Landovy považují "organizátoři" za lépe neuvádět je.
Asi by to narušilo tajemno. Nebo prodej triček ?
Takže vy "všichni", což zajisté zahrnuje ono jen vládě lidu navýsost vlastní - my všichni, zřejmě na rozdíl od "organizátorů", jsme pouhopouzí učedníci demokratických mravů, jen my za vás a jistě i pro vás všechny rozhodneme, co jest a co není svobodné myšlení; takový Landa (i s biskupem Malým, který právě zde měl v listopadu 1989 o mnoho více co říci než jistý Václav Havel) by nám to mohli i nějak podvrátit. Pokud se nemýlím, organisátorem letošního Prvního máje na Letné je Konfederace politických vězňů, které se podařilo včasným zadáním místa vypálit rybník našim bolševiků, kteří nás tu v tento čas už pravidelně provokovali svými nehoráznostmi. (Leč bolševici zde budou slavit 30. dubna až do 22.00 hod.) KPV pak organisaci přenechala panu Marhoulovi.
Ať už je tedy za tajemnými „organisátory“ míněna KPV, či dotyčný pan Marhoul, musím tu internetem doručenou a neobjednanou „omluvu“, považovat za nehoráznost úměrnou těm komunistickým, na mou věru, dokazující nedobrou oddanost demokratickým mravům a mentalitu rovnající se, třikrát žel, bolševickému stavu mysli.
O panu Marhoulovi nevím nic, pokud jde o KPV, respektive její vedení, pak má těch nehorázností, například jen ve věci kpt. Hučína (svého zakládajícího člena) už na svědomí pěknou řádku. Snad by se mohla, ba měla snažit o víc než jen být spolkem vhodným ku stafáži politiků a kladení věnců. Navíc: Pokud jsem informován má být hvězdou onoho prvomájového slavení na Letné paní Hana Hegerová. Před pár lety jsem v Německu viděl v TV pořad (obdobný onomu se spisovatelem Otou Filipem), kde tato dáma dost těžko vysvětlovala svou spolupráci s komunistickou policií. V době před listopadem 1989, kdy tam zajížděla pilně koncertovat. Netroufám si posoudit, nakolik se jí to vysvětlování podařilo. Jen o cos později v TV naší sdělovala, že do Němec už nepojede.SOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™
SOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™

Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte krabici plnou pokračovacího kojeneckého mléka Nutrilon 2 Profutura CESARBIOTIK™. Zbrusu nová receptura...