28.11.2023 | Svátek má René


SPOLEČNOST: Liberálové s křesťany proti vraždění neviňátek

11.4.2008

Otázka potratů otevřená chytře provokujícím místopředsedou lidovců Davidem Mackem, zaujala MFD k několika textům a komentářům. Její reprezentativní průzkum potvrdil, že přes milión občanů (23%) považuje potrat za vraždu. Kde jsou? Jak to, že nestojíme na ulicích a jsme smířeni s tak nepřijatelnou situací. Vždyť od legalizace potratů bylo již u nás rukou lékařů za souhlasu miliónů žen ukončeno přes 3000 000 lidských životů. Vlády se u nás strachují o svoji budoucnost kvůli stravenkám, třiceti korunám poplatků u lékaře či tomu jak se vyspí přeběhlý poslanec. Ukončení či zásadní omezení zneužívání socialistického výdobytku, „umělého ukončení těhotenství“, není v programu žádné vlády ani strany.

Tibetská póza

Násilí v daleké Číně na desítkách Tiběťanů snadno vyvolává vlnu solidarity, desítky denně zmarněných životů neviňátek jsou pouhou statistikou. Kýčovité, nic nestojící a politické výhodné dojímaní bojovníků za občanská práva nad násilím v exotické zemi, kontrastuje s jejich nezájmem ukončit hanebnou potratovou praxi doma. Každoročně se v Česku několikrát sejde pár stovek odpůrců potratů, aby za shovívavého zájmu médií vykřičeli do světa svoji nespokojenost s ukrutností a zatvrzelostí našich srdcí. Po pár komentářích o složitosti světa a nemožnosti vyřešit údajné dilema mezi právem ženy a nenarozeného života, se jede dál. Pane doktore, dnes jen deset zákroků na maminkách.

Jak krásné je se dojmout nad nově narozeným ledním medvídkem v Berlíně či Brně. Narození zvířete v ZOO je štěstí, radost a úspěch. Za to narození dítěte je „sociální situace a přírodní pohroma“, která se prožene vaším bytem. Nad rodiči je třeba hořekovat, kolik jen si toho mohli dopřát nemít (další) dítě? Více dovolené, lepší vzdělání, více spotřebního zboží, více, více.. Teď se budou muset uskromnit a proč? Paradoxně pro tvorečka, které je v naší dětinské společnosti na piedestalu. Vše se kolem něj točí. Tedy pokud přežije kritickou dobu od početí do narození, v níž je vystaven riziku svévolného usmrcení.

Selhání liberálů je v otázce potratů flagrantní

Téma, které se dotýká osobní integrity jedince by mělo být pilířem liberální politiky. Přenechali ho nezodpovědně rudooranžové či zelené levici a křesťanům. Jedni jsou zosobněním destruktivní vzpoury proti hodnotám naší civilizace, člověk i morálka jsou pro ně pouhé společenské konstrukty odvozené od stupně vyspělosti společnosti. Lidský život má hodnotu danou kolektivem.

Křesťané různých sekt po staletí zabíjení bezvěrců a odpadlíků objevili, že nejen duše, ale i tělo je Božím dílem hodným ochrany. Dnes mají monopol na etické otázky daný úprkem liberálů od etických témat k ekonomickým. Liberalismus vznikl a stále zůstává výsostně etickým světonázorem. V jeho centru je důsledný respekt k jedinci a jeho svobodnému hledání šťastného (ctnostného) života. Násilí je možné použít pouze k obraně před agresorem. Pětitýdenní plod jím v žádném případě není.

Pokud křesťanství demokraté navrhnou konkrétní kroky vedoucí k zásadnímu omezení potratové praxe zaslouží si podporu. Žádný skutečný liberál nemůže mít problém s omezením možnosti potratů jen na případy ohrožení života dítěte či matky a těhotenství vzniklého zločinem (znásilnění, incest). Jedinou přijatelnou alternativou pro zdravé matky odmítající starat se o zdravé děti, jsou anonymní porody s následnou adopcí.

Toto je první krok na cestě k dospělé a odpovědné společnosti. Učiňme jej společně liberálové a křesťanství demokraté.

autor je právník, předseda Liberální reformní strany, osobní stránka 

psáno pro MfD

Milan J. Hamerský