26.9.2023 | Svátek má Andrea


SPOLEČNOST: Farář komunistou?

22.9.2014

Nenormální a ostudné. Nedokážu se s tím srovnat

Nedokážu pochopit, jak může farář, kněz, s klidným svědomím před Bohem usilovat o vstup do KSČM a s radostí za komunisty kandidovat či nabízet jim modlitebnu.

Kdyby mi někdo něco takového vyprávěl, jen tak bych mu nevěřil. Skutečnost však opět předstihla všechny představy. Farář Československé církve husitské z Chlumce nad Cidlinou Rostislav Kotrč je tak nakloněn myšlenkám marxismu-leninismu, že se rozhodl do komunistické partaje vstoupit. To by mi sice přišlo od něj neuvěřitelně blbé, ale vcelku bych se s tím srovnal. Řada duchovních má pocit, že se musí profilovat politicky, a tak jich v různých stranách pár najdeme. I když, zrovna komunisté… Nu, jeho věc. Asi je mu jedno, co si o tom jeho farníci myslí.

Soudruzi však projevili kupodivu zdravý rozum a členství ve své straně mu rozmluvili. Tak farář alespoň poskytl tamní rudé buňce modlitebnu k bolševickým shromážděním. Zde už jsem zanaříkal. To je skutečně nechutné a dle mého ostudné. Osobně jsem přesvědčen, že kdyby se náš (díky Bohu rozumný) farář zbláznil a nabídl kostel agentu Falmerovi-Filipovi, hned první neděli by jej sborové shromáždění odvolalo a žádalo synodní radu o nového faráře - rozumného a psychicky zdravého.

Jenže tohle panu husitskému faráři také nestačilo. A tak za KSČM kandiduje do městského zastupitelstva. „Jsem orientován levicově a sociálně. Když se podíváme do Bible, zvláště do knihy Skutky apoštolské, která popisuje počátek křesťanství, tak tam můžeme číst, že lidé měli vše společné, o majetek se dělili, tak jak kdo potřeboval. To je přece základní princip komunismu. Bohužel se z této filozofie vytratil Bůh, což vedlo k její částečné deformaci,“ říká bratr farář. A myslí to vážně. Dodává: „Vím, že pro mnohé lidi je to těžko pochopitelné. Myslím, že je to vlivem neustálé mediální masáže a špatného pochopení dějinných a teologických souvislostí.“ S programem komunistů prý souhlasí, je například rozhodným odpůrcem církevních restitucí.

Tady už musím zásadně nesouhlasit. A být v naprosté opozici proti němu a jeho postoji. Ale pozor – nikoliv jako jednoznačný antikomunista. Nebudu a nechci bratru faráři zasahovat do jeho sympatií a postojů, to je věc jeho svědomí. Ale mám absolutní a po dlouhá léta konzistentní odpor vůči tomu, když někdo víru a náboženské přesvědčení, či dokonce přímo teologii, dává do služeb politiky. Náboženství a politika mají, a troufám si kategoricky říci, že musí, být striktně odděleny. Proto také nejsem srozuměn s KDU-ČSL. Křesťanství není politickým programem. A nikdy jím být nemá. Co je Boží, Bohu, co je císařovo, císaři!

Osobně jsem tvrdě kriticky vymezen vůči islámu. Proto, že není ani tak náboženstvím, jako ideologií. Je spíše společenským a politickým programem. Což je ovšem to, co dělá islám maximálně nebezpečným. Jako ucelený systém řídí veškerý život, od jedince až k celému státu. A v žádném případě nechci, aby něco takového vytvářeli křesťané. Považuji odluku církví (věrouky) od státu za nesmírně důležitý a nutný prvek moderní společnosti. Ve chvíli, kdy by mi sestry a bratři v našem sboru říkali, jak mám nakládat s majetkem či co může či nesmí dělat má dcera, kdy by mi říkali, jaká strana je lepší a kterou volit nemám, byl bych nešťastný. Protože je opustila pokora a víra. A snad bych je, vědom si své slabosti napravit to, co dělají, opustil také.

A tak doufám, že bratr farář Kotrč pochopí, jaké zlo dělá. Snad pochopí, že jeho politické sympatie nemají s Kristem nic společného. A to i přes letitou a urputnou snahu komunistů propagovat Krista jako jakéhosi svého předchůdce. A jeho učedníky malovat jako div ne tajemníky ÚV. Snad bratr farář přijde na to, že škodí. Škodí své církvi, škodí svým farníkům a, nakonec, škodí všem křesťanům. Nebudu používat slova o prašivé ovci ve stádu, raději se za něj pomodlím a budu doufat, že dostane rozum. Ale stejně se těch slov o ovci v hlavě asi nezbavím.

Jakubroth.blog.idnes.cz