Pondělí 22. července 2024, svátek má Magdaléna
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

PROBLÉMY V JUSTICI: Kontroverze kolem soudce Simona

diskuse (28)

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon, jehož prezident republiky na základě doporučení Konzultačního panelu navrhl na soudce Ústavního soudu (https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-navrhl-senatu-parlamentu-cr-ustavniho-soudce-17318#from-list), způsobuje v posledních dnech v médiích nevídaný rozruch. Jedni mu vyčítají určitou výseč z jeho rozhodovací činnosti, která nenalezla opory u Ústavního soudu. Druzí zase kritizují jeho (nedávné) participace ve firmách (Simon vlastní od roku 2011 podíl ve stavební firmě Spojmont Plzeň a do letošního května vlastnil podíl ve firmách Bodhidharma a Umění energie). A další kritizují jeho mimoprofesní činnost v esoterické skupině „Čchi-kung Orel v hnízdě“. Případně někteří novináři všechna tato Simonova angažmá považují za neskutečnou vizitku soudce Nejvyššího soudu a v tomto směru se velmi kriticky vyjadřují.

Pavel Simon je však v určité části kritizován za něco, co by nemělo být kategorickou stopkou pro jeho nominování na post ústavního soudce. Například Simonem (spolu)vydaná soudní rozhodnutí z pozice předsedy senátu Nejvyššího soudu by neměla být v pravém slova smyslu důvodem k tomu, aby se nemohl stát soudcem Ústavního soudu. Pavel Simon zcela jistě (spolu)vydal celou řadu soudních rozhodnutí, která mohou být v odborné i laické veřejnosti (z různých důvodů) kritizována (což se také v praxi často soudcům stává), nicméně z rozhodovací praxe Ústavního soudu nelze zaznamenat žádný poznatek, který by mohl vést k jednoznačnému závěru, že Pavel Simon není odborně fundovaným soudcem. Jinou otázkou je jakýsi mediální ego ústřel Simona vůči Ústavnímu soudu, pokud bylo z jeho úst na adresu orgánu ochrany ústavnosti vyřčeno, že: Ústavní soud, respektive jeho tříčlenné senáty „někdy unáší právo“ (https://www.ceska-justice.cz/2023/09/ustavni-soud-nekdy-unasi-pravo-rika-kandidat-pavel-simon/).

Pavel Simon na otázky novinářů vysvětlil své (nedávné a aktuální) angažmá ve třech, respektive nyní v jedné firmě. Pokud jde o jeho podíl ve shora již zmíněné plzeňské firmě, tam jde vlastně o správu jeho majetku, žádnou činnost v ní dle svého tvrzení nevykonává. Pokud šlo o jeho (ještě v letošním roce) angažmá ve firmách souvisejících s jeho čínským cvičením „Orel v hnízdě“ atd., pak by bylo potřeba toto angažmá posuzovat s jeho mimoprofesními aktivitami v oblasti propagace uvedeného cvičení, které (jak lze dovodit ze stránek např. zde: https://umenienergie.cz/cenik/ nebo zde: https://orelvhnizde.cz/online-kurzy-rozcestnik/) budí velké rozpaky a již při povrchním seznámení se s jejich obsahem vyznívají v závěr, že tato činnost Pavla Simona není v souladu s etickým chováním soudce (natož pak soudce Nejvyššího soudu). Psal jsem o tom např. zde: https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/pravo-eticke-chovani-soudcu.A230905_114940_p_spolecnost_nef a na závěrech v uvedeném příspěvku i nadále setrvávám.

Není pochopitelně v souladu etikou chování soudce, pokud soudce na desítkách fotografiích je fakticky spojován s komerční činností, a je úplně jedno, že se jedná o jeho mimoprofesní činnost. Podstatné totiž je, že nabízí určité komerční produkty (v tomto případě) z ranku esoterického cvičení, což podle mého názoru absolutně nesouzní s výkonem funkce soudce, jímž i Pavel Simon je 24 hodin. Všimli si toho např. v Lidových novinách, když poukazují na to, že „Na řadě videí a materiálech vystupuje a propaguje metodu sám soudce Simon. Například za sadu 18 podzimních lekcí účtuje 3 78 Kč.“ (https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20230915/textview). Jak jinak lze takovou činnost označit, než za jakousi součinnost při podnikání. Z pohledu etického chování soudce není totiž podstatné, co Simon v tomto směru cítí, o čem je vlastně přesvědčen, nýbrž jak to ve skutečnosti navenek vyznívá.

Není ovšem nepochopitelné, že je-li někdo celá léta doslova „ponořen“ do takovéto mimoprofesní činnosti, může se stát, a zřejmě se to přihodilo i Pavlu Simonovi, že prostě ztratí soudcovskou obezřetnost, schopnost objektivního reflektování skutečností a stávající kritiku odvrací s tím, že vlastně jen vykonává jakousi lektorskou – pedagogickou činnost, kterou dle zákona vykonávat může a považuje se tedy nyní i za fundovaného kandidáta na soudce Ústavního soudu. Musím, bohužel, Pavlu Simonovi vzkázat, že se v tomto směru hluboce mýlí, poněvadž i mimoprofesní činnost je třeba poměřovat přísnými etickými hledisky pro via facti 24 hodinový výkon soudce, zčásti na půdě soudu a ve zbylé části v jeho soukromí a při jeho soukromých aktivitách. Avšak i tyto soukromé aktivity musejí souznít (ve všech směrech být slučitelné) s postavením soudce. V případě soudce Pavla Simona tomu tak zcela nepochybně není.

Případ Simon pootevřel skutečné problémy, které (a nikoliv asi v malé míře) zatěžují českou justici. Tyto a jim podobné problémy by neměly šanci se rozrůstat, pakliže by justiční management odpovídajícím způsobem a včas zasáhl. Jenže v mnoha případech k takovému zásahu nedošlo, jak jsem si dovolil uvést v prvně uvedeném odkazu na svůj příspěvek. Aktuálně si povšimněme reakce vedení Nejvyššího soudu právě na kauzu Simon. Tak např. předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy k angažmá Simona v předmětných společnostech Lidovým novinám jen lakonicky uvedl, že tato okolnost „nijak nesnižuje důstojnost soudcovské funkce a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví.“ (in https://www.o2knihovna.cz/magaziny/mg3-555772). Předseda Nejvyššího soudu ovšem již opomenul zohlednit mimoprofesní esoterické aktivity Simona, což v konečném důsledku pochopitelně vyznívá zcela jinak. Zdá se, jakoby i vedení Nejvyššího soudu žilo v nějaké slonovinové věži, odtržené od reality, zde od skutkové reality v podobě faktické činnosti Pavla Simona, která v samotném základu zpochybňuje jeho postavení soudce minimálně z pohledu etického chování soudce.

Pokud Pavel Simon stávající stav nebude v dalším svém konání reflektovat (na což má pochopitelně plné právo), zřejmě zakusí velmi hořké zklamání v horní komoře a česká justice s ním obdrží tvrdou kritiku přinejmenším za to, že proti podobným mimoprofesním aktivitám není schopna odpovídajícím způsobem zakročit. V prvé řadě by ale kritika měla jít směrem k vedení Nejvyššího soudu, které se v poslední době (především prostřednictvím svého místopředsedy Petra Šuka) vyjadřuje k různým problémům přesahujícím vlastní působnost Nejvyššího soudu, avšak podobné faktické výjevy z řad jeho soudců nijak neřeší. Patrně je stále přesvědčeno o tom, že v tomto směru k žádnému problému nedošlo a proto není ani co vlastně řešit. O to je to vlastně horší. Tj. že ani vedení Nejvyššího soudu není schopno podobné věci reflektovat, vnímat je kriticky a proti nim odpovídajícím způsobem zakročit. Dokud v tomto směru nedojde ke zjednání nápravy, mohou podobné problémy českou justici provázat i nadále. Leckdo v justici si totiž pak řekne: „když taková činnost nevadí u Nejvyššího soudu, tak proč bychom to vlastně měli řešit „u nás“". Exekutiva však i podle stávající zákonné úpravy má možnost uvést věci poměrně rychle do pořádku, pakliže justiční management selhává. Je to jen o schopnosti, respektive o ochotě zákonným způsobem zakročit. Třeba i proti vedení Nejvyššího soudu. Tak nějak by to správně mělo fungovat v demokratickém právním státě.

Autor je soudce

Ivo Fencl
22. 7. 2024

K pumovému atentátu došlo 20. července 1944. Skončila by válka dřív, kdyby Hitler taky přišel o pár...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Lukáš Kovanda
22. 7. 2024

Škody způsobené největším IT výpadkem v historii se teprve sčítají, některé ještě budou nabíhat....

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Radek Šebesta
22. 7. 2024

Tu správnou totalitu jsem nezažil. Rozum jsem začal brát na začátku sedmdesátek, spolu se začátkem...

Aston Ondřej Neff
19. 7. 2024

Von der Leyen je ztělesnění všeho, co je příčinou dramatického úpadku… všeho, na co sáhla. Zničila...

Aston Ondřej Neff
20. 7. 2024

Volání po odvaze má svoji druhou stranu mince, totiž nářek nad absencí odvahy, nářek nad...

Vratislav Hlubuček
19. 7. 2024

Se znepokojením pozoruji rozvírání Overtonova okna v Ukrajinském konfliktu. Podpora napadené...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Benjamin Kuras
20. 7. 2024

Žalobcem je list New York Times, a o odmítnutí poskytnout ke zveřejnění korespondence s šéfem...

David Čermák
22. 7. 2024

Vzpomeňte si, jestli jste se taky trápili. První lekce v autoškole, roztřepaná noha a hlava se...

Lidovky.cz, ČTK
22. 7. 2024

Americká Demokratická strana by měla vést debatu o novém kandidátovi na prezidenta a nikoli tuto...

Lidovky.cz
22. 7. 2024

S počátkem týdne přejde přes Česko studená fronta a ukončí vlnu veder z týdne předchozího. Vlna s...

ČTK, Lidovky.cz
22. 7. 2024

Desetitisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca demonstrovaly v neděli večer proti masové...

ČTK, Lidovky.cz
22. 7. 2024

Nejúspěšnější den v tomto volebním cyklu co se týká shánění peněz na prezidentskou kampaň....

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz