25.5.2022 | Svátek má Viola


PRÁVO: Kdo přikládá pod kotel

10.1.2017

Dne 26.2.2016 jsem zde vyslovil názor, že vzhledem k tomu, že zatím není možno provádět revize kotle, protože neexistují proškolené „odborně způsobilé osoby“, nebudou revize provedeny k termínu 31.12.2016. Zároveň jsem napsal, že nás za to bude pan ministr peskovat a pan ministr nezklamal: „Jak je u nás zvykem, většina lidí odkládala revizi na poslední chvíli.“

Já sám jsem měl obrovský problém revizního technika sehnat v průběhu prázdnin, protože odborníci nebyli proškoleni. Dvanáct dní před koncem roku jsme se mohli dočíst toto: „Z půl milionu domácností, kterých se to týká, má ale zákonnou povinnost splněnu jen menšina lidí. Hrozící vlně sankcí se snaží zabránit ministerstvo životního prostředí (MŽP). Připravilo metodiku pro obce s rozšířenou působností, ve které instruuje úředníky, aby nedávali pokuty tomu, kdo se na revizi do konce tohoto kalendářního roku alespoň objedná.“ A dále: „Chtěl bych apelovat na všechny, kdo revizi ještě nestihli, a zároveň je uklidnit. Pokud co nejrychleji zvednou telefon a technika si objednají na co nejbližší termín, i po novém roku, bude vše v pořádku. Dohodnutý termín pak doloží případné kontrole z obce,“ potvrdil Deníku Brabec.“

Pan ministr si opravdu myslí, že jeho „instrukce“ je víc než zákon? To se pan ministr poněkud mýlí, zákon totiž neříká nic o tom, že se stačí prokázat objednáním revizního technika. Pokud se úřady budou řídit touto „instrukcí“, rovněž poruší zákon. A to nemluvím o dvou dalších variantách, někde instrukci uznají, někde ne, čímž budou občané v nerovném postavení. Druhá varianta je, že u někoho budou postupovat podle instrukce, jiný bude mít zlý kukuč, tak mu to osladíme. Nehledě k tomuto: někdo se telefonicky (tak si to představuje pan ministr, nikoli já) objedná, jak to bude prokazovat? Opravdu si pan ministr myslí, že „odborně způsobilá osoba“ (to je jazyk!) nebude mít nic lepšího na práci, než vydávat jakési potvrzení? Jak by mělo vypadat? Totiž udělat si z brambory razítko, vytáhnout ze seznamu „odborně způsobilých osob“ (fuj) evidenční číslo oprávnění a hodit to na papír je dílem deseti minut.

Předpokládám, že výroky jsou autentické, otiskl je Pražský deník, ale jsou přímo na stránkách MŽP. Pěkné je, jak Pražský deník celou zprávu uvedl: „Věděli to čtyři roky, ale nechali to být.“ Buď pisatel(ka) toho článku absolutně neví, o čem je řeč, nebo je mimořádně špatně informován(a). Jak jsem napsal výše a jak píše v článku sám autor(ka), revizi musí provádět odborně způsobilé osoby, které, opakuji, ještě v dubnu nebyly výrobci vyškoleny. Třetí možnost je možnější, za PR se platí...

Druhý problém souvisí s fyzickou kontrolou přímo v obydlí paličově. Stojí za povšimnutí, jak se celá věc posunula. Při zdůvodňování novely zákona bylo argumentováno „ostravskými raketami“, což měly být PET lahve naplněné pilinami a vyjetým olejem. Jednou to jakási redaktorka vypustila z úst a několik let to žilo vlastním životem. Dnes televizní záběry ukazují různě tmavý kouř a mluví se o odpadcích. V níže uvedeném odkazu uvidíte, jak do spalovacího prostoru kdosi cpe botu...

Celou dobu před schválením jsme byli ujišťováni, že bez určité, přesně a přísně stanovené procedury nám do domu nikdo vstoupit nesmí, jednoduše popsáno to mělo vypadat takto: udání, následné písemné upozornění úřadem, znovu udání a ohlášená návštěva. Dnes je samozřejmě všechno jinak, Aktuálně.cz: „Pavel Gadas z ministerstva životního prostředí, který stál u zrodu nového předpisu“, mimo jiné říká: Kontrolu na místě je možné zahájit jak po předchozím ohlášení, tak případně i neohlášeně.“ Pomíjím, jestli je to zákonné nebo ne, jde jen o praktickou stránku věci. Je mou povinností stát dvacet čtyři hodiny u dveří, abych vpustil do domu kontrolu? Můžu totiž být nemocný, můžu být v práci, můžu být na pivu, můžu být na dovolené nebo můžu u souseda nadávat na to, jak to dnes stát vede. Pokuta za nevpuštění je padesát tisíc. Chuť na tyto neohlášené kontroly se už ovšem rozšířila: Události v regionech (viz) od 2:07 a znovu 4:30, karvinská radnice: kontroly prováděné po upozornění prý ztrácejí smysl.

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší říká:

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(2)
...Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1., je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

A dále zákon stanovuje:

Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, nebo...

Jak mu má umožnit, není-li doma, zákon neříká. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Pravicová opozice slibovala, že zákon předloží Ústavnímu soudu k posouzení. Měl bych dotaz: Kdy? Až desítky nebo stovky lidí zaplatí likvidační pokuty ve výši dvacet a padesát tisíc, eventuelně budou v exekuci, bude pozdě.

Suma sumárum, ministr vyzývá k nezákonnému jednání, úřady se nevzpírají a navíc chtějí po občanech něco, co občané nemohou splnit, opozice mlčí, média tomu všemu dělají PR. Pěkný začátek roku.