4.10.2023 | Svátek má František


PRÁVO: České domácí porody už ve Štrasburku

4.12.2015

Soud ve Štrasburku bude řešit stížnost české matky na stát, který nevyhověl jejím požadavkům na možnost porodit doma.

Mladá žena se po nepříjemných zkušenostech s prvním porodem ve zdravotnickém zařízení rozhodla přivést na svět své druhé dítě v domácích podmínkách. Všeobecná zdravotní pojišťovna jí odpověděla, že legislativa nedovoluje hradit z veřejného zdravotního pojištění činnosti spojené s prováděním porodů v domácnostech. Krajský úřad jí sdělil, že v celém kraji není registrována žádná soukromá porodní asistentka a také že porodní asistentky mohou vést porod pouze ve vybaveném zdravotnickém zařízení. Žena nakonec porodila své dítě doma bez zajištění lékařem či porodní asistentkou. Nyní se soudí s českým státem.

České republice patří v celosvětovém měřítku 2. místo v novorozenecké úmrtnosti, tedy počtu dětí, které zemřou do 28. dne po porodu. Toto číslo je zhruba 2 promile - tedy 2 děti na 1000 narozených. V současné době přežívají i velmi předčasně narozené děti a díky vyspělé neonatální péči je jejich další prognosa mnohem lepší, než v drtivé většině států. Toto číslo je výsledkem dlouhodobých snah lékařů, sofistikovaných postupů při porodech a dobré poporodní ústavní péči.

Domácí porod je jednoznačně rizikovou záležitostí, a to v důsledku absence moderní techniky, která je schopna zvrátit náhle vzniknuvší kritický stav. I zcela zdravé ženě se zdravým plodem se během aktu rození může přihodit cosi, co vyžaduje okamžitou vysoce odbornou pomoc, která prostě není v domácím prostředí dostupná. I přes velmi dobrý dojezdový čas Rychlé záchranné služby k místu může oněch 10-15 minut znamenat tragédii pro dítě a potažmo pro celou rodinu. Argumentace práva matky na domácí porod je v přímém rozporu s následky těžkého zdravotního postižení dítěte, které bude po celý svůj život čerpat dávky sociálního zabezpečení ze státního a nikoli rodinného rozpočtu.

Jakkoli lze pochopit negativní zkušenosti některých rodiček s některými porodnicemi a přístupem personálu, je v dnešní době poměrně snadné nalézt porodnické zařízení, kde - třeba s finančním příspěvkem - lze vytvořit velmi přátelské prostředí pro akt porodu včetně soukromí matky s dítětem, přítomností otce a dalšími požadavky. Zajistit totéž v domácích podmínkách - třeba i se zmíněným finančním příspěvkem - prostě nelze a vždy zůstává jistý stupeň rizika, že se věci vymknou kontrole.

Argumentace svobodným rozhodnutím matky obstojí pouze za situace, že nebude v důsledku „pozdního“ příjezdu rychlé záchranné služby (u nás je dojezdový čas garantován do 15 minut) následně žalovat lékaře za zanedbání péče a převezme náklady na péči o postižené dítě do vlastní režie. Soudní precedens v České republice (úspěšná žaloba na lékaře RZP, který novorozence z domácích podmínek ve špatném stavu odvezl do nemocnice a následně byl trestně stíhán za nerespektování vůle matky), situaci jen zkomplikoval.

Jedinou možností v této situaci je právní akt, kdy žena v době před porodem podepíše listinu, v níž budou popsána všechna rizika domácích porodů i vyjádření rodičky, že na sebe bere všechny právní důsledky případných komplikací.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora