25.9.2023 | Svátek má Zlata


NÁZOR: Otázky bez odpovědi a příliš mnoho nejasností

31.5.2023

Ve Vysoké Peci proběhla 24.5. 2023 vysvětlovací kampaň Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí, ve které byl občanům představen projekt zrušení schváleného plánu rekultivací na Dole ČSA a jeho nahrazení samovolným působením přírody (ponecháním cca 11 km2 území ladem). Jak dlouho bude tento „sukcesní“ proces trvat a kdy přinese hmatatelné výsledky se obyvatelé Vysoké Pece nedověděli. Z besedy vyplynulo, že nebyl stanoven cíl, jak by měla budoucí krajina vypadat. AOPK usiluje o nastolení absolutní divočiny v horizontu desítek let až několika století, zatímco občané by chtěli žít v příjemné a dostupné kulturní krajině, které by vévodilo velké jezero, co nejdříve .

Na začátku byl Agenturou (AOPK) odprezentován sukcesní proces na Dole ČSA, jako nejideálnější a nejlepší řešení sanace tohoto území. Zdůrazňovány byly zahraniční vědecké studie. Rekultivace, které v Podkrušnohoří úspěšně probíhají již 70 let, byly v diskuzi mnohokrát dehonestovány a napadány jako špatný přístup. Rekultivace mají podle zastánců sukcese malou biodiverzitu a jsou drahé.

Ukázalo se, že obyvatelé Vysoké Pece nejsou nadšení z výstavby fotovoltaických panelů v místech , kde již úspěšně proběhly rekultivace a kde rostou stromy a je zde dostatek zeleně.

AOPK již odstoupila od záměru celou lokalitu oplotit a nedovolit vstup obyvatel do tohoto území. Ukázalo se však jako neřešitelný problém vstup do tohoto území, pokud nebude ukončena rekultivace – sukcese. Ale horizont ukončení sukcesního procesu není znám. Z toho pak vyplývá, že ani povolení vstupu obyvatel do tohoto území není známo.

Peníze z rekultivačního fondu využijí AOPK a MŽP pro své potřeby a část prostředků uvolní na základě předkládaných projektů obcím dotčených těžbou, pokud předloží vhodný projekt, který jim AOPK schválí.

Stále byl zdůrazňován nedostatek vody v krajině, takže byla zpochybněna výška hladiny napouštěného jezera. Je jistě pravda , že tzv. samovolné napouštění jezera ze tří potoků v okolí Jezeří pravděpodobně nikdy budoucí jezero nenaplní. Stále se však opomíjí nejlepší způsob řešení- napuštění budoucího jezera na Dole ČSA vodou z Ohře. Přivaděče vody jsou připravené. Jenže to by pak AOPK mohla přijít o většinu peněz z rekultivačního fondu, které by musela zaplatit Povodí Ohře. Jenom na okraj je nutné říci, že vodou z Ohře se napouštělo Mostecké jezero i jezero Medard na Sokolovsku.

Kardinální otázka, kdy bude lokalita Dolu ČSA po sukcesní anabázi přístupná obyvatelům, nebyla zodpovězena. Zástupci AOPK a MŽP na opakovanou otázku neuměli nebo nechtěli odpovědět. Je to pochopitelné . Odpověď , že to bude trvat nejméně jedno nebo několik století, jistě není lákavá. Obyvatelé Vysoké Pece si tuto časovou linii sami odvodili a neskrývali svoje rozhořčení a zklamání. Několikrát v plénu zaznělo odmítnutí sukcesního projektu, který prosazuje AOPK a MŽP jako jediné možné a správné řešení.

Z besedy vyplynulo, že v „sukcesářské vizi“ člověk překáží a není s ním počítáno. Tomuto projektu chybí komplexnost a vyváženost. Tuto celistvost naopak má v sobě stále platný rekultivační projekt, který je tak arogantně odmítán, ale lidem z Vysoké Pece evidentně vyhovuje více.

Na problém revitalizace území Dolu ČSA je nahlíženo pouze z úzkého přírodovědeckého pohledu, jehož výsledky jsou experimentem s nejasným koncem !

Může si takový hazard naše společnost dovolit ? Kde je veřejnoprávní zájem ? Kam se ztratila povinnost člověka: napravit, co sám zničil ? Komu sukcesní projekt opravdu vyhovuje ?