16.5.2021 | Svátek má Přemysl


GLOSA: Rusové a Rusáci

29.4.2021

Básník a překladatel Jan Zábrana použil kdysi tyto dva termíny k odlišení dvou naprosto odlišných entit. Myslím, že i dnes je toto dělení navýsost aktuální a potřebné.

Kdo jsou Rusové? Jistě nejen pro mne nepochybně F.M. Dostojevskij, M. Bulgakov, O. Mandelštam či A. Achmatovová. Ale také S. Rachmaninov, P.I. Čajkovskij a jistě i Prokofjev a mnoho dalších. Třeba Alexandr Solženicyn nebo Boris Pasternak. Taky třeba Marc Chagall. Není možné znát všechny, na to je Rusko příliš veliké a složité, nicméně vyjmenovaní patří mezi ty, co jsou světově známí a uznávaní a plným právem. Pak nepochybně existují „obyčejní“ Rusové, kteří jsou lidé slušní, obětaví, vnímaví, kteří se za to, co provádějí Rusáci, stydí. A kdo jsou ti Rusáci? Ti, kteří počínaje bolševickou revolucí začali ty schopné a nadané Rusy v lepším případě upozaďovat, ale daleko častěji zavírat a mnohé i vraždit. Rusáci jsou ti, kteří vtrhli do Československa v roce 1968 a navždy pohřbili vděk za osvobození od nacistů před 23 lety. Rusáci byli – nejspíše ne vlastní vinou – i hokejisté, které jsme tu a tam na šampionátech porazili, abychom alespoň takto nějak dali najevo, že máme na víc, než na skloněné hlavy před tupou vojenskou silou.

I dnes jsou Rusové a Rusáci. Někteří Rusové žijí i v naší zemi, nejspíše z obav před Rusáky a v rozhovoru z nich vane pokora, slušnost a vděk. Někteří Rusové nechtějí novodobý carismus a protestují proti němu, aby poté skončili v celách, dozorovaných Rusáky. Rusáci jsou ti, kteří se potulují po naší vlasti a plní své úkoly, mezi které patří „návštěva“ muničního skladu, který poté, shodou okolností, exploduje a zabíjí naše občany. Rusáci jsou ti, kteří posléze v médiích zapírají vše a zpupně se vysmívají. Rusáky potkáme na dobytém Krymu, Jižní Osetii atd. Rusáci mají ve svém genofondu zavedenu myšlenku, že čím větší země, tím větší logika. A do čela státu si volí Rusáka s anamnesou špicla KGB.

Bohužel i naše země má své Rusáky. Jsou to ti, kteří by ochotně a rádi strčili naši zem do chomoutu Ruska. Kteří by se, pokud by se karta demokracie obrátila zpět do totality, stali ochotnými přisluhovači původních originálních Rusáků, ordinujících nám jejich rusácký režim, jejich „filosofii“ a jejich osud. I teď dělají všechno možné, aby se Rusákům zavděčili i za cenu zaprodání vlasti, tupíce vlastní národ a jeho obyvatele, kteří nechtějí být pod knutou Rusáků.

Je třeba pečlivě rozlišovat mezi Rusy a Rusáky. Ti první si zaslouží úctu za obohacení světové kultury, vědy a umění. Ti druzí jen opovržení bez ohledu na to, jsou-li z Ruska nebo naší země.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.