25.1.2022 | Svátek má Miloš


FEJETON: Plíživá kontrarevoluce v Gruzii slavně rozdrcena

18.8.2008

aneb Recept na neplíživou finlandizaci pošetilců na Kavkaze

Всем товаришчам!

Politbyro ÚV KSSS s nejhlubší lítostí oznamuje, že ve chvíli vystupňovaných útoků gruzínské kontrarevoluce bylo pro záchranu životů a socialismu nuceno zasáhnout a potlačit vlnu násilí v sovětské Gruzii vyvedením vojsk dědiců velké Rudé armády na její území.

Tento vynucený krok má – jak lze soudit z vlny telegramů i dopisů a rezolucí kolektivů pracujících i kolchozníků - obrovskou podporu všech skutečných přátel Sovětského svazu. Logicky vyvolal zuřivé reakce světového imperialismu a jeho náhončích na celém světě. Politbyro ÚV KSSS, stejně jako celý Ústřední výbor a presidium Nejvyššího sovětu už řadu měsíců se znepokojením sledovali protistranickou politiku vedení Gruzínské sovětské republiky. Gruzínští soudruzi stále častěji odmítali naslouchat bratrským radám ÚV KSSS a vedení komunistických stran Varšavské smlouvy.

Provokativně, a v rozporu se zájmy gruzínského lidu, požadovali stažení sovětských mírových jednotek ze základen na gruzínském území. Odmítali koordinovat výstavbu strategicky důležitých ropovodů a ceny za její přepravu. Docházelo dokonce k případům rehabilitace buržoazních elementů, které pod záminkou národní suverenity začali zpochybňovat svaté právo mezinárodního komunistického hnutí a centrálních orgánů vytvářet generální linii rozvoje tábora míru a socialismu. Gruzii ovládla plíživá kontrarevoluce a republiku atmosféra strachu. Věrní soudruzi se stali terčem nevybíravých útoků kriminálních elementů, povzbuzených slabostí gruzínského vedení. Sovětské vedení se trpělivě snažilo vysvětlovat zhoubnost protisovětských a protilidových postojů Saakašviliho režimu.

Ve chvíli, kdy útoky kontrarevoluce zasáhly i sovětské občany a představitele sovětské moci v Gruzii, začal se osetinský a abcházský lid obávat o svoje životy. Politbyro ÚV KSSS proto vyslyšelo prosbu, obsaženou v dopise devadesáti devíti soudruhů z Pragadlisi, vedených soudruhem Judasšvilim. Ve chvíli, kdy gruzínské kontrarevoluční bandy zaútočily na postavení sovětských mírových sborů na gruzínském území, vydal generální tajemník ÚV KSSS a předseda Nejvyššího sovětu soudruh Dmitrij Putinovič Medvěděv, věren odkazu soudruhů Stalina, Lenina a Brežněva, rozkaz k zahájení omezené a dočasné mírové operace pro záchranu světového míru, životů nevinných a socialismu. Provokativní střelba na naše bombardéry, mírumilovně operující nad městy Poti a Gori donutila naše piloty k razantní odpovědi, při které byly zasaženy a likvidovány výlučně vojenské cíle. Genocidní režim Saakašviliho ukázal svoji skutečnou tvář, když se spojil s kontrarevolučními představiteli protisovětských režimů v Polsku, Ukrajině a v bělogvardějsko-fašistickém Pobaltí, kteří pod ochranou imperialistů z Wall Streetu a Pentagonu drze a proti vůli sovětského lidu přijeli provokovat do Tbilisi.

Sovětské vedení si vyhražuje právo obranných politických i ekonomických kroků proti všem nepřátelům světového míru. Bude stále obtížnější vysvětlovat sovětským lidem, proč udržujeme protilidové a fašistické nepřátelské režimy u moci dodávkami našich surovin. ÚV KSSS je přesvědčeno, že blesková operace sověských mírových sil dosáhla všech stanovených cílů, a po očekávaném uprchnutí Saakašviliho protisovětské kliky do zahraničí se situace pod novým vedením soudruha Husakšviliho rychle znormalizuje. Vzhledem k tisícům žádostí občanů, organizací a přátel Sovětského svazu z celého světa vyjadřuje sovětské vedení svoji připravenost umístit na přání nového gruzínského vedení a na dočasnou dobu na území Gruzie mírové jednotky Střední skupiny vojsk a jako projev internacionální pomoci převzít složité řízení mezinárodních ropovodů, jaderné energetiky, ochrany hranic, včetně pasové kontroly, kontroly vzdělávacího systému a sdělovacích prostředků, a pokud si to bude gruzínská strana přát, ujme se řízení i ministerstev vnitra, obrany a zahraničních věcí. Jednomyslná shoda a a prosba národů Jižní Osetie a Abcházie o návrat do bratrského svazku národů Sovětského svazu nemohla zůstat nevyslyšena. Boj proti světovému imperialismu vítězně pokračuje.

Ať žije nerozborné přátelství národů Sovětského svazu a Kavkazu zvlášť!

(Se zněním rezoluce okamžitě seznamte všechny členy stranické organizace)

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.