5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


PREZIDENT: Důchodová reforma

21.3.2023

Máme zde určitý zákon, balíček opatření, které mají ušetřit státu peníze, a to na důchodech. Nemyslete si, já jsem přesvědčen, že důchodová reforma je nezbytná, avšak tento článek bude o této konkrétní snaze – a já jsem přesvědčen, že takový zákon musí nově zvolený prezident vetovat.

1) proč teď? Proč stav legislativní nouze?

Jak jste si jistě všimli, zákon byl přijat v režimu legislativní nouze (a senát ho schválil také). Co to je? Stav legislativní nouze může na návrh vlády vyhlásit předseda Poslanecké sněmovny, jestliže jsou: zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu anebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Z takového znění člověk nabude pocit, že to je výjimka. Je zjevné, že z popsaných situací by se to snad dalo napasovat na situaci, kdy státu hrozí hospodářské škody. Podle mého názoru se má spíše jednat o škody ve smyslu povodně nebo nějaké jiné katastrofy, nikoliv valorizace důchodů, protože to není taková katastrofa, je to cosi pravidelného, co nastává předvídatelně, a není to z definice škoda – je to výplata určité dávky občanům v souladu se zákonem. A s tím souvisí i časový tlak – proč se to nepřipravilo včas, pokud je to vážně třeba? Odpověď neznám, ale jedna se nabízí – protože byly prezidentské volby. Pokud by důchodové změny (vyšší věk odchodu, nižší valorizace) ohlásila vláda před volbami, bylo by to téma s velkým T, kterému se zřejmě vláda chtěla vyhnout. Pokud to tak je, pak nejsem tak docela přesvědčen, že k tomuto má sloužit opatření pro stav legislativní nouze, a pokud to bude napadeno u Ústavního soudu, je zde reálná šance na zrušení. Ústavní soud to už jednou udělal nálezem sp. zn. Pl. ÚS 55/10, když řekl toto: „podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze není jen hrozba určitých negativních důsledků, ale především existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody (§ 99 odst. 1 JŘPS). Za mimořádnou okolnost (posuzováno prizmatem ústavních principů) je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy.“

2) proč je reforma nezbytná?
Jestli vás to zajímá, napíšu vám na to speciální článek. TL/DR – systém vyplácení důchodů je „letadlo“, je to Ponziho schéma, které sází na ustálený růst nebo alespoň udržitelnost hospodářství a populace. Nyní je hospodářská i populační krize. S generací husákových dětí letadlo spadne. Která vláda to bude mít na krku, bude mít černého Petra poněkud nezaslouženě, ty karty se rozdaly už dávno. Za stávajícího stavu na důchody prostě brzy nebude, ne v té míře, co známe teď. A i ta reforma to jen odloží. (Ono se to pořád ještě vyřešit dá, jen se to musí udělat velkou změnou právních předpisů a vlastně systému práva sociálního zabezpečení, která se mnohým nebude líbit. Když se neudělá, naše generace bude jist suchý chleba. Jak jsem řekl, pokud vás to zajímá, dejte vědět do komentářů, napíšu o tom článek).

3) proč je reforma špatně podaná?

Řekněme si to na rovinu – důchodci se neválejí v penězích. Není to tak špatné, jako třeba v Rusku, ale žádná výhra to taky není. Když se jim na důchody sáhne (třeba nepřímo - bržděním valorizace), je to citelný zásah do jejich financí. Pokud to vláda udělat chce, měla by jít příkladem a nejprve sáhnout na peníze, které se vyplácení státním zaměstnancům, a to zejména těm dobře placeným. Zejména sobě. Nemůžete těm, co berou hodně, v čase krize přidat (nebo i jen více valorizovat), a těm, co mají málo, ubrat (méně valorizovat). To je nejen asociální, je to chyba – taková sociální nespravedlnost bere vládě legitimitu a v dalších volbách jí to voliči spočítají. Byla by také chyba si myslet, že berete svým nevoličům a přidáváte svým voličům, protože to tak není, tohle se dotkne i těch, co mají důchodce doma, co budou muset do důchodu později atd.

4) závěr

Podtrženo, sečteno – důchodová reforma je potřeba, šetřit je taky potřeba, ale tato poslední není ani důsledná, ani dostačující, ani správně načasovaná ani spravedlivá. Je velká škoda, že prezident je hned na staru svého mandátu postaven před takovou volbu, ale víte co – dal ses na vojnu, tak šlapej (nemohl jsem si s tím pořekadlem pomoct, laskavý čtenář promine). Nemá to ani snadné ani správné řešení, pokud ale svou pozici a mandát bude chtít brát PPP vážně, měl by ten zákon vetovat. (Má se vyjádřit 15.3.2023; pokud padne veto, pak se jiný zákon nejspíš nestihne tak, aby vyšel ve Sbírce zákonů do 22.3.2023, a tak by se valorizovalo podle stávajících pravidel). A víte co – možná bude vláda nakonec ráda. Protože bude moct říct – zkusili jsme nějakou reformu, nevyšlo to, tak budeme dělat to, co dělají vlády obvykle – zadlužíme stát o něco víc. A zároveň nebude mít na krku řízení u Ústavního soudu, které by mohlo dopadnout zrušením zákona.

Úplně na závěr – má generace už důchod mít nebude, musíme tedy šetřit. Pokud mi chcete přispět na důchod, odkaz dávám do komentáře, protože mám pocit, že jinak mi to omezí dosah článku, což bych nerad, protože byste si ho možná nepřečetli.
(Poznámka redakce NP: článek je převzat z FB s dovolením autora, zvedřejněno 1.3.; odkaz jsem nenalezl, omlouvám se, mohu kdykoli doplnit. O.N.)