18.11.2019 | Svátek má Romana


PRAHA: Opencard, Konfucius a potrefená husa

6.2.2010

Na zasedání zastuptelstva Hlavního města Prahy jsem minulý čtvrtek vznesla následující interpelaci týkající se situace kolem Opencard. Cituji:

Děkuji MHMP za zveřejnění dvou auditů, které si město nebo jeho jednotlivé útvary objednaly. Nicméně chci upozornit kolegy i veřejnost na fakt, že audit společnosti APOGEO*) je - podle jejích slov - založen pouze na dokumentech, které jim předložili zástupci magistrátu. Doslova:
"prověrka nepředstavuje plný audit.." a dále:

"Vycházeli jsme z předpokladu, že dokumenty a informace poskytnuté nám k provedení prověrky jsou pravdivé, přesné a nezkreslené, přičemž tyto skutečnosti jsme nepřezkoumávali;..."

Otázky:
Adresované panu nám. Richterovi
* Žádám, abyste na stejném místě, jako ostatní dva audity, zveřejnili i audit firmy Nexia a A.T.Kearny.
* Prosím potvrďte, že pan Kraus, jemuž byla ke dni (myslím 15. ledna) ukončena funkce ředitele odboru Informatiky, se stal Vaším poradcem.
* Prosím potvrďte, že pan Kraus i po datu, k němuž mu bylo ukončeno působení ve funkci ředitele odboru, má nebo alespoň ještě několik dní poté měl, neustále k dispozici svoji původní kancelář, a tudíž měl neomezený přístup ke všem dokumentům a složkám.
* Pokud je tomu tak, vysvětlete nám, jak je zajištěno, že i za této situace můžete garantovat, že není žádným způsobem manipulováno s dokumenty (že nejsou ničeny, ani že nevznikají nové, např. antidatované).

Adresované panu radnímu Šteinerovi, panu primátorovi, panu radnímu Janečkovi a panu náměstku Blažkovi:
* Jaké kroky jste, jako předseda a členové představenstva Dopravního podniku Prahy (DPP) či předseda dozorčí rady DPP podnikli k nápravě faktu, který ve své zprávě konstatovali auditoři Nexia a A.T.Kearny - totiž, že jim DPP odmítl poskytnout některé podklady nutné k auditorské kontrole.

Konec interpelace (cituji přesně, text jsem si předem napsala).

Pan radní Richter nepovažoval za nutné mne poslouchat, bavil se s mým předřečníkem, zato pan primátor vyskočil jako čertík z krabičky. Zcela zapomněl na poučku, kterou nás, hloupé zastupitele, tak rád častuje, totiž abychom používali své levé hemisféry mozkové, a vylil na mne celý kýbl emocí. Zápis z jednání ještě není na webu magistrátu, tak nemohu citovat přesně. Ale pan primátor, zcela unesen svou vlastní inteligencí, třikrát zopakoval citát z Konfucia, ten o marném hledání černé kočky v černé komnatě, obvinil mne i novináře ze všeho možného a široce gestikuloval rukama, zvedaje a tiše hlas s úžasnými dramatickými efekty, přičemž jeho slova ani náznakem neodpovídala na mé otázky.

Nezdá se Vám, že se na ně dalo odpovědět docela jednoduše: ano, ano, ne, ne, přikázali jsme vedení DPP to a to?

Tak mám takový dojem, že nepotřebuji Konfuciovu moudrost, že si vystačím s lidovým rčením: totiž že potrefená husa nejvíc křičí.

*) Tento audit byl zaměřen na "Posouzení správnosti postupu zadavatele z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách při zadávání veškerých veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu Opencard hl. městem Prahou, odborem informatiky MHMP."

Převzato z blogu autorky s jejím souhlasem.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.