27.9.2023 | Svátek má Jonáš


POLITIKA: Proces s Bártou vůbec není fraškou

13.3.2012

Když se k mediálnímu lynči přidá lynč soudní, ke svržení vlády to stačí

K mediálnímu lynči jsou obvzlášť vhodní hlídací psi demokracie. Když se k tomu přidá ještě lynč soudní, stačí to na svržení vlády - i s většinou, jakou má koalice. Na ruských špionážních školách to bude asi samostatný vědní obor.

Počkej, počkej, Schwarzenbergu. Putin ti dá, říkat o něm, že si volby dobře připravil. Než se naděješ odkloní tě Putinova vertikála moci, jako odklonila Kocourka.

Taky si dovolil drzost. Americký Temelín. Než se nadál, už na jeho místě seděl Kuba. Ten bude poslušně prosazovat ruský Temelín. Českou cestou. Jakou jinou, když se při "privatizaci" státního majetku ČR "česká cesta" tak osvědčila. V zájmu zaměstnanosti. Češi přece potřebují práci. Aby měli chléb. Jinak by zvlčili. Tak ať drží ústa a platí.

Putinovu vertikálu moci se nevyplácí podceňovat. Zvláště má-li v BIS tak osvědčené matadory, jako je agent KGB na vydírání a jeho žák. Za okupace se školil na západních diplomatech. Proti slídilskému potencionálu moderních technologií dřevní doby. Pokrok je pokrok.

Pravda, sněmovní volby v květnu 2010 zpackali. O to víc se snaží svou chybu napravit. Loni na jaře se repríza "Únorového vítězství" za odborové peníze z EU nepodařila. Ať se média snažila, jak se snažila, lid proti vládě nepovstal. Milice chyběly.

V dubnu loňského roku se tak ruská média dožadovala integrace České republiky do ruskoasijské civilizace předčasně. Vliv rusohujera na Hradě přecenila.

Zato teď má Putinova vertikála moci nakročeno nadějně. Poučila se. Začne se nejslabším článkem koalice. Věcmi veřejnými. Na co hned soudy. Před soudem se musí udělat řádná mediální příprava. Průzkumy veřejného mínění musí potvrdit, kdo je zločinec.

Že soud stvrdí průzkumy, začíná být jasné. ČSSD se už nemůže dočkat. Žádá hlasování o nedůvěře vládě. Putinova vertikála moci už asi drží další koaliční poslance pod krkem. Spěchá. V Lidovém domě chybí peníze.

A vláda dělá chyby. Krátí studentům, pacientům, důchodcům, miliardičku po miliardičce, kde komu.. Člověk by čekal, že odbory, studenti a další se budou bouřit a vymáhat na vládě, že dříve než bude krátit komukoliv jinému, postará se vláda nejdříve, aby největší šejdíři, zloději a podvodníci jako MUS a další mnohamiliardové kauzy měli veškerý majetek státem konfiskovaný. Češi nemají na výběr mezi špatným a dobrým. Jen mezi špatným a ještě horším.

Člověk by čekal, že investigativci všeho druhu budou neustále dorážet na odpovědné činitele, kde jsou desítky miliard z té či oné kauzy.

Světe, div se. Investigativcům všeho druhu jsou desítky miliard z té či oné kauzy ukradené. Namísto desítek či stovek ukradených miliard vydávají každý drb ze "soudního procesu s VV" za "senzaci". Že by byli "zaúkolováni"?

Pokud právnická veřejnost k podstatě procesu mlčí, nelze se divit, že právnické tituly už mohou být v České republice na prodej.

Každý student práv musí přece vědět, že jednání, které jinak vykazuje znaky trestného činu, není trestným činem, nevykazuje-li současně i závažný stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. Obrazně řečeno, krádež zrnka rýže či listu papíru vykazuje znaky krádeže, ale trestným činem není.

Ať už Bárta dával dary, půjčky, úplatky, cokoliv, na názvu nezáleží, jednoduše peníze Kočí, Škárkovi a komu chtěl a kolik chtěl a jestliže média motiv nezkreslila, tedy pokud jen proto, aby byli poslanci VV loajální k programu strany VV, pro který je voliči volili, stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je nula. To je pouze první důvod, toliko zákonný, proč je celý soudní proces fraškou s politickým pozadím.

Další důvod, proč je soudní proces s VV fraškou, je ústavní. Česká republika je vázána mezinárodní Trestněprávní úmluvou o korupci č. 70/2002 Sbírky mezinárodních smluv ČR. Podle čl.10 Ústavy, stanoví-li zákon něco jiného než mezinárodní smlouva, použije se mezinárodní smlouva.

Mezinárodní Trestněprávní úmluva o korupci připouští trestnost korupce veřejného činitele pouze tehdy, poskytne-li veřejný činitel při výkonu své pravomoci komukoliv nepatřičnou výhodu.

Dával-li Bárta peníze poslancům VV proto, aby plnili svojí povinnost voličům a byli loajální k programu VV, jakou i jen nepatřičnou výhodu komu při výkonu poslaneckého mandátu měli členové klubu VV poskytnout za jeho peníze?

Třetí důvod, proč je soudní proces s VV fraškou, je opět ústavní. Je jím ústavní zákaz jakékoliv diskriminace. (čl.3 odst.1/ Listiny základních práv a svobod). Proč by měl být Bárta trestně stíhán za to, že dával svých pár set tisíc korun za loajalitu poslanců VV, když desítky, ne-li stovky činitelů všech parlamentních stran pobírají za loajalitu ke svým stranám v orgánech státních a městských společností mnohamilionové částky z peněz daňových poplatníků? Nejsou-li tito činitelé parlamentních stran trestně stíháni, co jiného je to než diskriminace VV.

I čtvrtý důvod, proč je soudní proces s VV fraškou, je opět ústavní. Podle čl.3 odst.3 Listiny nesmí být nikomu způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Ale pozor, Bárta není trestně stíhán pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Bárta je trestně stíhán za to, že i když nebyl předseda poslaneckého klubu VV, vyplácel poslance VV, aby pod hmotným nátlakem nikomu při výkonu svého mandátu neposkytli i jen nepatřičnou výhodu zpronevěřením se programu strany VV, pro který je voliči volili. Svými penězi, na rozdíl od předsedů poslaneckých klubů, Bárta dělal to, co předsedové poslaneckých klubů z cizích peněz. Zajišťoval loajalitu členů klubu k programu strany VV. Plnil tedy povinnost předsedy poslaneckého klubu VV, kterým nyní i je.

Někteří předsedové poslaneckých klubů zajišťují loajalitu členů klubu k programu strany nejen prebendami ze státních či městských podniků, ale dokonce i vydíráním. Bárta vyplácením svých peněz. Plní-li ostatní předsedové poslaneckých klubů zajišťováním loajality členů klubu k programu strany svoji povinnost předsedy poslaneckého klubu, plnil povinnost předsedy poslaneckého klubu i Bárta, i když jím v rozhodné době nebyl.

A tady je namístě už důvodné podezření, že Bárta je trestně stíhán za plnění povinnosti předsedy poslaneckého klubu. Podezření ze zneužití státní moci k trestnímu stíhání Bárty za plnění povinnosti předsedy poslaneckého klubu zajišťovat loajalitu členů klubu k programu strany. To už není jen "pouhým" trestním stíháním za jednání, které není trestné.

Zneužití státní moci k trestnímu stíhání za plnění ústavní povinnosti je rozvracením ústavního zřízení České republiky. Navíc vykazuje znaky zneužití státní moci k nelidskému zacházení podle mezinárodní Úmluvy o zákazu nelidského zacházení (č.143/88 Sb.zák).

Soudní proces s Bártou není jen fraškou. Je otřesnou vizitkou protiústavní nelidské "zákonnosti" České republiky, která dokládá neexistenci právního státu. Přece není možné, aby poslanci, kteří Bártu vydali, policisté, kteří jej odstíhali, státní zástupci, kteří policisty dozorovali, soudce, který případ vůbec převzal, a při tom všem advokáti, kteří Bártu zastupovali, aby ti všichni byli pověstní užiteční idioti, kteří vykonávají svoje funkce, aniž by znali Ústavu.

Mnohem pravděpodobnější je, že za mediální fraškou, označovanou jako "soudní proces s VV", stojí utajená mocenská koalice ČSSD a jí nastolené vedení BIS. Koordinace tak otřesně protiústavního postupu médií, poslanců, advokátů, policistů, státních zástupců a soudce nemůže být náhodná. Ti všichni nemohou být jednoduše tak hloupí, ani kdyby chtěli.

Již proto, že na základě takovéhoto ústavního nesmyslu žádá ČSSD hlasování o "důvěře vlády". V Lidovém domě už si všechno rozebrali. Paroubek s podstatnou částí utekl a všechno si nechal. Nechtěli ho vzít zpátky za předsedu, tak si zafinancoval svoje "literární úspěchy" a novou stranu. Teď se ČSSD potřebuje co nejdříve přisát k státnímu rozpočtu. Asi už dlouho nevydrží. Tak proto "soudní proces s VV".

V právním státě by byli trestně stíháni. Ne Bárta, ale publicisté, poslanci, advokáti, policisté, státní zástupci a soudce. Ne za úplatky. Za zločinné spolčení k rozvracení ústavního zřízení České republiky.