5.12.2023 | Svátek má Jitka


POLITIKA: Privatizace zdravotních pojišťoven

23.5.2008

aneb Větší transparentnost finančních toků ve zdravotnictví

Dalším krokem na cestě k zefektivnění českého zdravotnictví by měla být privatizace zdravotních pojišťoven.

Narozdíl od privatizace nemocnic je privatizace zdravotních pojišťoven podstatně rizikovější proces. Transformace nemocnic na akciové společnosti je v gesci státu a pokud nebude vyhovovat, lze tento proces zastavit a vrátit. U zdravotních pojišťoven je to podstatně rizikovější krok. Odehrál se na Slovensku a nyní na něj opozice značně poukazuje s tím, že se zdravotní pojišťovny změnily v komerční objekty, které mohou být pro celou zemi rizikové v momentě, kdy vláda začne nějakým způsobem jejich chování regulovat. Přestože musí být podmínky v zákoně velmi přesně stanovené, i tak zůstává riziko politické a hospodářské.

Privatizace pojišťoven by měla výrazně zlepšit efektivitu celého zdravotnictví a vést k ozdravění systému, ale nemáme bohužel stoprocentní jistotu, zda to bude skutečně v našem prostředí fungovat tak, jak se teoreticky čeká a občasné zprávy z USA dost varují před zneužíváním silného postavení pojišťoven a přílišné omezování péče pro pacienty. Nelze se proto divit obavám skeptiků a je třeba brát změny velmi vážně. Prostě celý systém je velmi komplikovaný a stejně jako u zásahů do přírody, i zde mohou nastat jevy, se kterými se nepočítá. Z uvedených důvodů v této fázi změn jsem proto velmi uvítal výrazně omezený transformační záměr privatizovat pouze malé pojišťovny, čímž by se z celého návrhu stal opatrný experiment, který by mohl ukázat, jaká budoucnost bude pro naše občany nejlepší.

V současné době funguje v České republice i s VZP celkem deset pojišťoven. Podle návrhů předložených ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem by se zdravotní pojišťovny měly transformovat na akciové společnosti s konkrétními vlastníky. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu bude vlastnit stát. Každá z těchto pojišťoven nejprve bude muset založit dceřinou akciovou společnost, na niž převede licenci k provozování zdravotního pojištění. Akcie nově vzniklých zdravotních pojišťoven v výjimkou VZP pak budou prodány ve státem organizované aukci. Transformace by měla být dokončena v druhé polovině roku 2009. Výnos z prodeje zdravotních pojišťoven ministerstvo odhaduje na 20 až 25 miliard korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dosud měla a i nadále bude mít asi dvě třetiny objemu péče, jednu třetinu budou mít malé pojišťovny. Svým způsobem je to dobře rozehraný experiment i v tom smyslu, že u nás je zajištěno volné přecházení klientů mezi jednotlivými pojišťovnami. Takže, pokud se lidem vývoj v jejich pojišťovně nebude líbit, budou moci přejít do systému, který jim bude lépe vyhovovat.

Tímto soutěžním způsobem by se mohl vyselektovat nejvhodnější a nejnosnější systém. Tím, že budou mít jednotlivé pojišťovny konkurenci ve státní pojišťovně, tak je to velmi výrazně povede k tomu, aby se chovaly proklientsky a péči, kterou mají pro své pojištěnce zajišťovat, aby také kvalitně zajišťovaly.

Lidé nemusí mít obavy z navyšování pojistného, které nehrozí ani u privatizovaných pojišťoven. Státem určená výše pojistného se bude muset vybírat od všech pojištěnců stejně a dokonce zůstane stejný i systém přerozdělení financí. To znamená, že pojišťovny, které mají větší počet starších klientů a malých dětí, dostávají více peněz. Toto bude mít stát pod kontrolou, ale pojišťovny dostanou větší volnost, jak péči samy organizovat a zavádět si řízené systémy. Například si může pojištěnec zaplatit jenom základní pojištění, a pak je pojišťovnou nasměrován ke smluvnímu lékaři. Klient se však může připojistit, a pak si může zvolit nákladnější péči.

Transformace pojišťoven by měla přinést větší transparentnost a kontrolovatelnost finančních toků ve zdravotnictví. Pojišťovny budou moci vytvářet přiměřený zisk, z něhož si ponechají 15 % a zbytek rozdělí svým pojištěncům. Zárukou stability systému bude dominantní postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny ovládané státem.

V Hradci Králové 20. května 2008

ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové