28.9.2023 | Den české státnosti


POLITIKA: Merkelová v Moskvě, BIS na Hradě (2)

27.8.2021

Vraťme se po včerejším úvodu do skutečné reality roku 2021. V době kolem současné návštěvy Merkelové u Putina vypukla u nás aféra, když prezident republiky veřejně prohlásil, že jeho a další vysoké činitele státu odposlouchává naše tajná služba BIS (kontrarozvědná zpravodajská služba s působností na území České republiky).

I vypuklo zděšení a řvaní veliké.

On ovšem byl Miloš Zeman podezřelý už předtím, že?!

Neboť jak už po Zemanově zvolení prezidentem napsal Ondřej Šlechta pro Centrum studia demokracie a kultury v článku „Miloš Zeman a Rusko“: Zdrojem obav je však zejména okruh jeho spolupracovníků. Nezřídka jde o lidi spjaté s ruským byznysem. Fakt, že mnozí z nich budou pracovat v prezidentské kanceláři a nemají patřičnou bezpečnostní prověrku (a vzhledem k jejich podivné minulosti a temným kontaktům by ji prý neměli dostat, jak tvrdí třeba senátor Štětina), vede k názoru, že prezident Zeman představuje bezpečnostní riziko… Těžko si představit, že se právě Miloš Zeman stane trojským koněm ruské geopolitiky ve střední Evropě.

Ovšem, jak se ukazuje, mnoho mediálních borců a náhle zrozených antiRusů a také pracovníci BIS si myslí něco jiného. Zeman je ruský šváb a hotovo! Je třeba ho pořádně hlídat, je drzý a přes veřejná „napomenutí“ stále mele cosi o nutnosti spolupráce s Ruskem. Asi jako francouzský prezident Macron, rakouský kancléř Kurz či americký politolog Fareed Zakaria (viz jeho pravidelné články v Respektu přetiskované z Washington Post). Nemají na ně v BIS taky složku? Co si to vůbec dovoluje, prezident jeden, když obviňuje BIS a jejího šéfa Michala Koudelku? Vždyť, jak pravili odpovědní činitelé, tihle domácí špioni mají právo, ba dokonce povinnost sledovat všechny občany. Prezident neprezident! Všichni jsme si rovni, jak hlásají mluvící hlavy v televizi. A kdo je nevinný, nemá se čeho bát, jak rádi říkali soudruzi z StB.

Ovšem nějak jim ušlo, že BIS může jednat pouze v oblastech vymezenými zákonem o zpravodajských službách (č. 153/1994 Sb.). A že je zřízena a podřízena předsedovi vlády a prezidentovi a má plnit jejich úkoly. A ne to, co si sama vymyslí anebo jí to někdo „poradí“. Jak řekl významný právník Zdeněk Koudelka: „Tajné služby mají sloužit vládě a její předseda musí ve vztahu ke zpravodajcům vždy být ten silnější. Jinak jsme vytunelovanou demokracií a v podstatě můžeme zrušit volby, protože stejně o všem rozhodují zpravodajci.“ A současná role BIS podle něj k takové situaci směřuje.

Vypadá to podle pana Koudelky, že jde o přímý útok BIS na prezidenta a tím i na demokracii jako takovou. „Všechny tajné služby mívají takovouto snahu, jak víme z dějin,“ dodal. Pro čtenáře, aby se v tom trošku vyznali, bych ocitoval ze zákona o zpravodajských službách:

Podle § 5 - Působnost zpravodajských služeb
(1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace:
a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci,
c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

Ředitel Bezpečnostní informační služby je dle Zákona o zpravodajských službách, § 4, odpovědný vládě. Dle § 8 stejného zákona, odstavec 1): „Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti.“

Což znamená, že jsou vládě a presidentovi podřízeny, a nesmí tedy tajně vládu a presidenta sledovat či odposlouchávat!

My můžeme, my dokonce musíme konat, zní z pokrokových kruhů a BIS. Neb kolem Miloše Zemana je to samý podezřelý ze špionáže a spolupráce s Ruskem! Zvláště jistý Martin Nejedlý. To je extra lump dle BIS a našich médií. Prý je podezřelý, protože je na jedné fotce s Putinem. (Merkelová i Biden jsou asi na tisícovce fotografií s Putinem.) Asi se Bis a naši novináři řídí heslem quod licet Iovi, non licet bovi, doslovně co (je) dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

Jistě, pan Nejedlý obchodoval s Ruskem. Je sice pravda, že nejprve dovážel automobily, ale pak se zapletl s ruskou firmou Lukoil. To je největší ruská firma podnikající v oblasti těžby a zpracování ropy. Firma provozuje ropné rafinérie nejen v Rusku, ale také na Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku, spoluvlastní rafinérii v Nizozemsku a v Itálii. Z hlediska hodnocení odbytu produkce zaujímal Lukoil v letech 2013 a 2014 mezi největšími ruskými společnostmi druhé místo (na prvním místě byl Gazprom, na třetím Rosněfť) No, tedy je to konkurent takového Rosněftu, že. A v Rosněftu je ve vedení kdo? No přeci vedle Rusů také Gerhard Schröder, François Fillon, Karin Kneisslová a další.

To jsou mi náhody!

Tak u nás je nebezpečným ruským švábem Miloš Zeman a jeho poradce Martin Nejedlý, zatímco Angela Merkelová je úspěšnou vůdkyní Evropské unie. Kdyby to v Německu a Francii a Rakousku fungovalo jako u nás, museli by být Gerhard Schröder, François Fillon i Karin Kneisslová už dávno v base. A německý ekvivalent BIS, tedy Spolkový úřad pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) by musel odposlouchávat Merkelovou už desítky let. No, možná to dělá. Ale její šéf ještě nedostal metál od americké CIA. Za zásluhy. Ovšem jaké? Diví se pak někdo, že jej Zeman nechce povýšit do hodnosti generála? Já tedy ne.

Ale v odposlouchávání našich ústavních činitelů mají naši policajti a agenti praxi (už od roku 1947 po příjezdu ruských „poradců“, co připravovali únor 48 a politické procesy). Výmluvy, že to oni sami ne, že jim to musel schválit někdo z Nejvyššího soudu, jsou směšné. Navíc se někdo v tom fofru ukecne. Třeba jako šéf pražského vrchního soudu Luboš Dörfl, který pravil: „Předsedové příslušných senátů v těchto věcech rozhodují pouze v mezích kompetence svěřené jim příslušným zákonem a v pořadí stanoveném rozvrhem práce. Vylučuji, že by předsedové senátů rozhodovali pod politickým tlakem,“ zdůraznil.

No, lidi nejsou blbí a pamatují si. Takže když komando ideově vedené Ištvánem a policejně Šlachtou obsadilo Úřad vlády a zatýkalo jak zběsilé, tak kdopak jim to na soudu „oštemploval“? To dodnes nevíme.

Ovšem pak to celé praskalo jako pokus o policejní státní převrat. Mnozí si pamatují poněkud zoufalé prohlášení tehdejšího předsedy vlády Nečase, že když na něj vlítli Šlachtovi zakuklenci a zatýkali i šéfy vojenských zpravodajství, že se zoufale snažil dovolat telefonem o pomoc. Nikdo mu to nebral. Všichni to tedy asi předem věděli. Anebo se předem báli. Možná věděli proč.

Třeba se i Zeman obává, po zkušenosti Petra Nečase či po své s partou grázlíků, co vyvěsili na Pražský hrad rudé trenýrky, aby Hrad neobsadila nějaké jiné přepadové komando. Jistěže s nějakým soudním razítkem, aby zajistili a odhalili podle informací z BIS... Co? Miliony a zlaté tyče a spojení na politiku by už podruhé neprošlo. Ale zkusit by to mohli. A Zeman by se nikam nedovolal. A tak ten konflikt a přípravy BIS předem raději vyhlásil do světa sám. Já se mu nedivím.

Ostatně, co to máme za ostrahu vlády a vojenských tajných služeb, když při přepadu Šlachtovým komandem ihned nezačala střílet? A ví Miloš Zeman, co by dělala Hradní stráž, až by přišel se zakuklenci nějaký nový Šlachta? Ostatně, má Hradní stráž vůbec nabité flinty, anebo jsou tam jen pro parádu? A nepodělali by se před policejními zakuklenci jako předtím ochrana předsedy vlády a šéfů vojenských zpravodajských služeb?