4.12.2020 | Svátek má Barbora


POLITIKA: I have a Czech dream

30.5.2016

Na televizní obrazovce se objevila tvář nového ministerského předsedy České republiky. Pohlédla do očí milionů diváků. Ministerský předseda pravil:

„Vážená spoluobčané. Odjíždím do Bruselu na další summit EU s novým stanoviskem ČR:

Naše republika, jako samostatný stát, bude vydávat své zákony a pouze přihlédne k různým nařízením a direktivám EU, a to s ohledem na to, zda nejsou proti zdravému rozumu, základní lidské slušnosti, našim kulturním tradicím a obecně dobrým mravům.

Abychom naznačili, jak budeme do této chvíle postupovat, předem ohlašujeme:

- V ČR se boudou prodávat všechny druhy klasických žárovek, neboť zavedení tzv. úsporných se ukázalo neúsporné, naopak škodlivé. Kdo bude chtít kupovat drahé a vydávající nepřirozené světlo, činí tak na vlastní nebezpečí.

- Co se týče pojmenovávání potravin: Tato nesmyslná a ničemu rozumnému nesloužící direktiva, která poškozuje náš průmysl a obtěžuje spotřebitele, se zásadně změní. Například: Okamžitě vyhlašujeme, že se u nás bude prodávat český alkohol opět pod názvem „Tuzemský rum“. Podobně tak označuje a prodává svůj rum s názvem „Inländer Rum“ rakouská firma Stroh. Považujeme současnou praxi EU zakazující u nás název RUM za diskriminační, pocházející z nadřazené nabubřelosti a potřeby vytvořit náplň práce pro tisíce byrokratů v Bruselu.

Od této chvíle se „Pomazánkové máslo“ opět jmenuje původním názvem. Také tradiční označení piv zůstane, jak jsme zvyklí. Podobně bude zacházeno se všemi výrobky na našem trhu.

Při té příležitosti konstatujeme, že takzvané „potravinářské normy EU“, vynucované na nás, ač je většina starých států nedodržuje, považujeme za záměrnou obstrukci a nepovažujme je za demokratické.

Jsem pro sociální solidaritu, ale podpory v nezaměstnanosti budou vypláceny pouze těm, kteří objektivně nejsou schopni práce. Dlouhodobá nezaměstnanost bude přednostně řešena místo výplatou dávek závaznou nabídkou práce. V obcích, u silnic, v lesích kolem řek atd. je obrovské množství nevykonané práce, kterou budou tito lidé s ohledem na svůj věk, zdravotní a duševní stav atd. moci vykonávat. Nepůjde o komunistickou pracovní povinnost, kdo sdělí, že má dostatek prostředků, pracovat nemusí. Nebude však brát žádnou podporu.

- Stav našich měst se zhoršuje. I ty obecní a městské rady, které by chtěly pracovat a investovat, jsou akcí zvanou „Velká protikorupční revoluce“ - vyvolanou EU a iniciovaná velvyslanectvím USA - vzhledem k vytvoření aktivistických předpisů prakticky znehybněny. Bude ihned uvedeno do zákonné praxe opatření, že policejní zásahy do chodu samospráv jsou nepřípustné a kdo se tak pokusí učinit, bude jeho čin posuzován jako zločin proti demokratické republice. Vyšetřovat, kdo a jak ze zastupitelů hlasoval, vycházet a zahajovat trestní řízení z nepodložených udání atd. bude samo o sobě trestným činem.

Milí občané, lavinu záměrných udání, stížností a kverulantství, často evidentně v cizím zájmu je nutno zastavit. Za posledních 17 let jsme nepostavili prakticky žádný kus dálnice, nedodělali žádný moderní kus železnice, poslanci, místní zastupitelé, a nepohodlní úředníci jsou zatýkáni na pracovištích za asistence České televize. Celá zastupitelstva jsou kriminalizována, takže se prakticky zastavil rozvoj státu, protože každý, kdo cokoliv rozhodne a podepíše, má naději, že bude s velkou pravděpodobností někým udán a vydán trestnímu stíhání, často trvajícímu desetiletí, i když je udání zjevně nepravdivé a podjaté.

Zatímco udavači jsou nazýváni hrdiny, státní zástupci si připravují ve spolupráci s cizí mocností zákon, který zavede jejich beztrestnost, a tedy samovládu. Policie nabobtnala do největšího zaměstnavatele ve státě (46 000 lidí!) a je naprosto zdiskreditovaná. Soudci vydávají čím dál tím více rozsudků podle přání – tu státních zástupců, tu podle přání udávajících, jindy politiků a cizích sil.

Milí přátelé, je tedy nutno vrátit se k zásadám evropského právního státu. Obžalovaný není povinen dokazovat svoji nevinu, udávající, policie a soud jsou povinny držet se zásady „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch obviněného), což je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného. Aktivistické zákony vycházející z totalitního myšlení (komunistického a nacistického), kdy obžalovaný je vinen, pokud neprokáže svoji nevinu, se zruší (jako jeho praktické zneužití známe například záměrná udání na neexistující znásilnění či sexuální obtěžování – to jsou zákony o „sexual harassment “, které jdou jako první proti právním zásadám planým již od dob starého Říma).

Je nutno okamžitě skoncovat s manipulací obyvatel i státu záměrnými „úniky“ informací do tisku a tím vědomé manipulování obyvatel. Zveřejňování ukradených anebo zneužitých informací z vyšetřování musí být ihned považováno za závažný trestný čin, a to i v případě takzvaných „investigativních novinářů“. Obchodovat s informacemi o kauzách a pořádat mediální hony na obviněné musí být v současné době trestným činem. Tvrzení, že „občan si to přeje“, nemůže být podklad k beztrestnosti zločinné činnosti policistů, státních zástupců, soudců a novinářů.

Pokud se prokáže, že dotyčný „oznamovatel“ označoval bez jakýchkoli důkazů za trestné činy to, co trestnými činy není, a byl si vědom možných následků svých činů, bude potrestán stejnou sazbou, jaká by mohla padnout na nevinného občana.

- Při té příležitosti se ihned ruší všechny pod tlakem EU a aktivistů přijaté zákony, kde je údajný pachatel povinen dokázat, že čin nespáchal. Je nutno se vrátit k tisíciletími ověřené zásadě, že žalující musí prokázat, že se vůbec čin stal a že jej spáchala osoba či osoby za pachatele označené. Okamžitě je nutno odstoupit od praxe, kterou znají východní státy z dob stalinismu a nacismu a které dnes protlačují skupiny aktivistů do našeho práva.

Abychom se jako stát nepropadali dále do ekonomického a sociálního úpadku, je nutno stanovit předpis, že při napadení plánů a provádění stavby objektů, silnic, továren atd. například tvrzením o administrativních a podobných „chybách“ u dotyčné stavby, musí soud do 30 dnů rozhodnout, zda je napadení důvodné. Po tu dobu nebudou, s výjimkou případů významného nebezpečí, stavba a práce zastaveny.

Protože aktivisté a síly mající prospěch z nedokončené sítě dálnic, silnic, železnic a vodních cest v ČR využívají hlavně tzv. EIA, budeme dále stavět tyto stavby za peníze ze státního rozpočtu. Dotace EU tvoří jen 50 % ceny, postavíme tedy v reálu víc dálnic za své peníze než za peníze EU. Mimo EU nikdo na postavení stavby čehokoliv nepotřebuje EIA (Environmental Impact Assessment, česky: vyhodnocení vlivů na životní prostředí), nám stačí naše vlastní zákony.

Při této příležitosti budou do tří měsíců vypracovány základní posudky, kolik financí stálo to které zastavení té které stavby (dálnice D8, stavby rozvodných sítí, stavby objektů) a jaké vznikly škody. Tyto škody budou dány k úhradě jednotlivcům i skupinám, které tyto akce pořádají jak z pomateného přesvědčení, tak na základě ideologie či za cizí peníze. Podá se návrh, aby právníci posoudili, zda bráněním některým stavbám (např. D8) se zvýšila či nesnížila nehodovost, včetně lidských obětí. To bude posuzováno jako záměrné vyvolání obecného ohrožení, nedbalostní anebo záměrný trestný čin při napomáhání vzniku škod a zranění a zabití.

Činnost skupin, halících své činy pod pláštík lidských práv, doslova decimuje a likviduje ekonomiku, politické prostředí i život obyčejných občanů. Nemalá část aktivistů a jejich skupin je spolčena s velkým byznysem (fotovoltaika), případně ideologickým pláštíkem přikrývá přelévání miliard z daní obyvatel na uměle vytvořené potřeby – cyklostezky, rozhledny v rovině, chráněná území, kde není co chránit, či blokuje celé stavebnictví a rozvoj dopravní infrastruktury pod hesly boje proti „betonové lobby“. Velké i malé firmy jsou vydírány, aby pod tlakem výhrůžek, že aktivisté způsobí, že budou mít ve své činnosti problémy, přesouvaly část svých zisků na konta „nevládek“. Tento racketeering (= vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob, politické machinace se státními dotacemi a dotacemi EU, obecně „lidskoprávní politikaření“) dosáhl u nás takového rozsahu, že státu ve skutečnosti vládnou tito nikým nevolení aktivisté - s podporou různých aktivistů a finančních sil z EU a USA a některých dalších států. Jinak nelze vysvětlit, proč po 25 letech není u nás s jednou výjimkou žádná dálnice do starých států EU. Bez kvalitních cest a dopravy se nemůže země ekonomicky rozvinout.

V některých případech také zásadně ovlivňují náš stát síly z Ruska (protiraketový štít) anebo muslimských zemí. V kombinaci potřeb EU, Německa a hlavně agresivních islámských států jsou u nás zakládány „vítací spolky“, dále zde působí organizace pokoušející se dostat wahhábismus, nejkonzervativnější a naší civilizaci nejnepřátelštější odrůdu islámu, do našich škol za pomoci grantu velvyslanectví USA atd.

Vláda si je vědoma, že mnohé dobrovolné skupiny vykonávají záslužnou práci, ty bude podporovat, jiné se však zabývají výlučně bržděním staveb, ničením klasické rodiny, vyvoláváním módní vlny „homosexualismu“ atd.

Vláda ČR tak pod dojmem skutečnosti, že je nutno dbát právních zásad platících v evropské společnosti od římských dob, bude registrovat všechny nátlakové nevládní organizace a regulovat jejich obludnou činnost.

Stát a národ, který má zkušenosti s dvěma totalitami, zjišťuje při zkoumání politické a mediální činnosti nebývalou shodu politiky, kdy „umírnění občané“ musí být přesvědčeni trvalou propagandou. Mistr zločinecké propagandy Goebbels pravil: „Nejlepší propaganda je zcela neviditelná a proniká všemi oblastmi života tak, že si veřejnost vůbec nevšimne, že je vlastně cílem agitace.“ Viz u náš „protikuřácký zákon“, který nemá za cíl nikoho ochránit, ale rozšířit moc aktivistů a byrokratů co nejvíce na všechny stránky života.

V prvé řadě se okamžitě provede inventura všech takovýchto nevládek, neboť evidentně většina z nich je pouze politickým produktem, vykazují se naprostým nedostatkem odbornosti a často i zdravého rozumu. Mnohé jsou jen výrobnou peněz pro své členy, tzv. „aktivisty“. Kladné výsledky jejich činnosti nejsou patrné nebo jsou dokonce negativní. A jejich placení ze státních peněz, ale i od dobrovolných přispěvatelů jen kryje nekontrolovatelné příjmy aktivistů.

Příkladem budiž situace, kdy takzvanou romskou otázku „pomáhá řešit“ v ČR 360, slovy tři sta šedesát organizací, zatímco výsledky nejsou průkazné, situace Romů jako etnika je katastrofální. Tyto skupiny zároveň čerpají milionové dotace, přičemž jejich hlavním výsledkem, z hlediska světa a EU jsou pomlouvačné akce tvrdící, že lidé u nás jsou rasisté a stát Romy utiskuje, je neakceptovatelná.

Co se týče genderismu, prosazování lidí do řídících funkcí podle pohlaví a nikoli podle kvality, považujeme za obdobu nacistických nařízení o vyloučení „neárijců“ z řízení státu a také bolševického hesla propagovaného u nás po roce 1948, že zásadní otázkou při obsazování vedoucích funkcí je, aby dotyčný byl „dělnický kádr“ a nikoli odborník a morálně vhodná osoba. Ukázalo se v praxi všech východních států Evropy, že každá osoba, která se nechá zaměstnat či instalovat do funkce jen na základě toho, že je vhodný politický kádr, je téměř automaticky osoba morálně k výkonu práce nezpůsobilá. Strašlivé výsledky takové kádrové politiky komunismu dopadají na naši společnost a stát dodnes. Odmítáme tedy novou formu tohoto totalitního řízení společnosti.

Mnohé aktivistické skupiny, organizace, sdružení atd. jsou iniciovány, řízeny a placeny ze zahraničí. Proto budou povinně registrovány (podle obdobného zákona platného například v USA) jako agenti cizí mocnosti. Vezmeme si tedy příklad z USA, jak po nás neustále chce aktivistický americký velvyslanec Shapiro, který je pověstný organizováním a placením takovýchto skupinu nás, z „praxe vyspělejšího státu a společnosti“. V USA se jedná o zákon č. 22 U.S.C. § 611, schválený roku 1938 a novelizovaný naposledy v r. 1966. Slovně je dohledatelný jako „ Foreign Agents Act (FARA). Účelem zákona je zajistit, aby americká vláda a veřejnost měla informace o tom, kdo tyto skupiny financuje a kdo tedy může i ovlivňovat jejich prohlášení a politické aktivity.

Také my potřebujeme vědět, kdo koho financuje a proč. Vláda USA správně tvrdí, že bez takovéhoto zákona stát nemůže fungovat. Na druhou stranu je veřejným tajemstvím, že pomocí takto financovaných nevládních organizací ze zahraničí (a to jak z USA, Německa, Francie atd.) byla s různým výsledkem iniciována celá řada tzv. „barevné revolucí“ - změn vlád - i ve východní části Evropy, v Africe i v Asii, a to vždy ve prospěch jiných států.

Tento zákon byl přijat v USA kdysi kvůli enormnímu rozmachu placené nacistické propagandy, ale jeho platnost byla opakovaně presidenty a Senátem potvrzena. Domníváme se, že mnohé „nevládní“ organizace jsou stejně nebezpečné jako shora uvedené totalitní ideologie. Pevně věříme, že USA pochopí svůj omyl a budou opět naším spojencem a my nebudeme muset mít pocit, že se k nám chovají USA jako k banánové republice.

Rusové, kteří takovýto zákon přijali také, dokonce navrhovali, že by se označení „zahraniční agent“ mělo povinně objevit na všech tiskopisech, ale třeba i na vizitkách. To považujeme za zajímavý návrh. Jako příklad by bylo možno vzít organizaci „Jihočeské matky“, bojující údajně proti Temelínu. Tento spolek byl založen-zorganizován z Rakouska, a to vedením politické strany „Svobodní“ požadujících například zrušení Benešových dekretů, rakouským sdružením sudetských Němců a vládou spolkového státu Horní Rakousy – Oberösterreich. Takovéto „nevládky“ a aktivisté by mohli mít na vizitce nápis „z 95 % zahraničním agentem“.

Co by měli na vizitkách třeba lidé z organizace „Auto*mat“, by mne zajímalo. Ovšem je otázka, zda lze firmy žijící z prodeje kol a příslušenství nazvat „cizí mocností“.

Další skupinou politického aktivismu namířeného proti ČR je známé uskupení „Ne základnám“, založené, řízené a placené vládou Ruska. Na vizitkách by pravděpodobně měli „90 % KGB -10 % KSČM“.

Jenže nejen velkými tématy je živ člověk. Naše města a vesnice, které většinou tak rozkvetly v devadesátých letech, začínají zase vypadat ošuměle. Ulice jsou často špinavě a zdi a veřejné i soukromé objekty jsou počmárány tagy, i jen nesmyslnými čmáranicemi. V Praze je to například hned v centru města ulice Jungmannova, otřesné jsou Žitná a Ječná, Hlavní nádraží a podobně.

Místo oslavných filmů o podobných „mladých progresivistech“ ničících vozy metra, tramvaje a fasády sprejerstvím budou peníze věnovány na zjišťování pachatelů a přistiženým osobám budou dány k úhradě všechny náklady. Například oprava celé fasády domu. Jak upadá město, upadají v něm i lidé a společnost. Proto si nová vláda ČR vzala za příklad slavného a úspěšného starosty New Yorku Michaela Rubense Bloomberga, který při svém nástupu vyhlásil „nulovou toleranci“ drobnému zločinu.

U nás budeme muset také vyhlásit nulovou toleranci buzerace majitelů domů od všemožných stavebních a takzvaně památkářských úřadů. Jeden z důvodů, proč ulice tak strašně vypadají, je to, že byla vyhlášena „ochrana městských památek“ a vydány nesrozumitelné stavební a další desítky zákonů a předpisů. Od té doby bez dvaceti razítek, která sháníte dva roky, neopravíte ani okopaný sokl na baráku. O obnovení či přetření fasády přes odporné malůvky nemluvě. Takže bude nutno jak trestat sprejery, tak urychleně nařídit, aby jako v Německu byl majitel povinen udržovat fasády a okolí ve vzorném pořádku. Pokud ne, stát to udělá za něj a pokud by to nechtěl zaplatit, stát mu barák sebere (mnoho italských majitelů domů v Praze asi postihne mozková příhoda, ale to je vláda ČR schopna akceptovat). Běžné opravy až po opravu celé fasády bude dělat majitel jen na ohlášení (a běda úředníkovi anebo jakoby estétovi, který by to chtěl zdržovat, aktivistům by bylo úplně zakázáno do těchto věcí vstupovat, beztak jde většinou buď o blázny, anebo o někým placené skupiny).“

***

Dále by mohl premiér pohovořit o skutečné podpoře řemeslníků, živnostníků a venkovských hospod a pensionů, o zákazu rozšiřování všech možných zelených zón jen na pokyn z Bruselu či vynucených různými lobbisty atd.

Jistěže ten projev doposud žádný český ministerský předseda nepronesl. A ani nevidím žádného ze současných politiků, který by toho byl schopen.

Zde se většinou autor rozepíše, jak se mu to jen zdálo. Mně se to nezdálo. Já jsem jen přemýšlel, jakou ideu a platformu může mít nová politická síla opřená o většinu obyvatel, která by mohla zastavit náš úpadek.

Zhroucení a rozpad celé Evropy, do nějž se pod vlajkou Bruselu a hlavně Berlína, při vzrůstající síle Ruska a za uměle vyvolané muslimské invaze řítíme i my, jinak zastavit nelze.

Pokud nechceme zažít národní, sociální a ekonomickou katastrofu, nějakou takovou politickou sílu, která vygeneruje schopného předsedu vlády, potřebujeme. V Německu, Rakousku, Švédsku, Francii a jinde po Evropě je už hledají.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.