14.8.2022 | Svátek má Alan


POLITIKA: Co s rozpočtovým přebytkem

20.1.2017

Jako člen NATO se těšíme příslibu pomoci dalších členů v případě, že bychom nebyli schopni se sami bránit napadení. Jako člen NATO můžeme být požádání přispěchat k obraně jiného člena, pokud by byl napaden. Za současné situace můžeme a jsme také žádáni o účast v misích, které souvisí s bojem proti mezinárodnímu terorismu. Naše vojenská schopnost však není zatím dostatečně silná na to, abychom svoji obranu a případnou pomoc našim spojencům mohli spolehlivě zajistit.

Zdá se nemyslitelné, že bychom v současné době byli přímo napadeni, ale výhrůžek ze strany Ruska se nám již dostalo, stejně jako Polsku, pobaltským republikám a Západu vůbec. Kolektivní obrana v rámci společenství je však také podmíněna plněním povinnosti přispívat na obranu 2 % HDP. To již mnoho let neplníme. Nastupující president USA Donald Trump jasně naznačil, že bude požadovat, aby se tak stalo. Jeho názor je logický a správný, není možné a ani morální, aby Spojené státy nesly dlouhodobě větší část financování obrany svých evropských spojenců.

Nedávno prohlásil pan premiér Sobotka, že nyní by armáda nemohla tak velký objem financí využít. Asi skutečně ne, když početní stav je poddimenzován a kdy ani není úplně jasné a prodiskutované s našimi spojenci, co je potřebné nakoupit. Ale začít je nutné a také možné hned, nejprve intenzivním náborem a výcvikem mnoha tisíc nových profesionálních vojáků a jejich náležitým ubytováním, vyzbrojením a vystrojením. Je také možné ihned zintenzivnit výcvik záloh, vyzbrojit a vystrojit i je na úrovni současných standardů. A co je neméně důležité, finanční ocenění stávajících i nastupujících vojáků i záloh dostat na úroveň jejich spojeneckých kolegů.

Nebude jistě okamžitě dosaženo použitelnosti všech finančních prostředků ve výší 2 %, ale zatím nevyužitelné prostředky můžeme nabídnout velení NATO k posílení společné obrany. Přebytek rozpočtu za minulý rok to umožňuje a přímo k tomu vybízí. Ne tedy přebytek projíst, ale myslet na naše spojenecké závazky a naši bezpečnost.

A co je stejně důležité: vštípit každému jednomu příslušníku armády, že jsme pevnými členy NATO, že jsme součástí Západu.