30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


POLICIE: Zločinci mohou být spokojeni

30.5.2009

Náměstek policejního prezidenta Jiří Houba na mezinárodní konferenci zaměřenou na boj proti praní peněz konané krátce po zrušení Finanční policie (FIPO) v Praze přítomné delegáty výslovně ujistil, že boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice má prioritu a bude pokračovat.

V uplynulých dnech, po dvou letech od vzpomínané události, jsem na konferenci bezpečnostního managementu, konané na Policejní akademii v Praze, jejímž tématem bylo praní špinavých peněz, byl stejně jako pořadatelé a řada přítomných účastníků překvapen tím, že zde není zastoupen nikdo z policistů, kteří se této problematice dnes profesně věnují. To je jen těžko pochopitelné a stěží omluvitelné. V dnešní době jde o zvlášť aktuální téma, do kterého spadá i diskuse nad aktuálními trendy v oblasti akvizic či úpadků společností a řada jiných zajímavých otázek. Stejně jako mnozí jiní jsem si položil otázku, jaký je vlastně dnešní stav na tomto úseku v české policii?

Ivanem Langerem inzerované vytvoření specializovaných týmů pro vyhledávání zločineckých výnosů na jednotlivých útvarech PČR, jež měly být náhradou za zrušenou FIPO, se nepovedlo. Vzniklé týmy později tiše zanikly, na některých útvarech dokonce nebyly vůbec postaveny.

Nejpočetnější a nejzkušenější tým pro tuto problematiku, odbor výnosů a praní peněz, jež čítal bezmála padesát policistů, byl po zrušení FIPO organizačně včleněn na Útvar pro odhalování korupce a krátce poté reorganizován. Reorganizace znamenala zrušení té části odboru, která se specializovala na vyhledávání a dokumentaci výnosů z trestné činnosti, zůstalo zachováno jen oddělení zabývající se bojem proti praní peněz.

Co víc by si dnes mohl jakýkoliv zločinec ještě přát? Nejspíš nic. Z hlediska zločince to vypadá opravdu téměř dokonale. Mohlo by jej zamrzet snad jen to slůvko "téměř". Co tedy zbývá ještě "vylepšit", pokud by si směl přát?

Inu, bylo by dobré, kdyby toto oddělení bylo jen nepočetné a policisté zde zařazení neměli se zpracovávanou problematikou mnoho zkušeností. Vedoucím tohoto pracoviště by měl být někdo s inteligencí nafukovacího delfína, s minimální nebo žádnou znalostí problematiky, nejlépe odněkud z venkova a pokud možno při zaměstnání cokoliv intenzivně studující. Při tom všem by měl mít ale tak málo soudnosti, aby přesto na místo vedoucího oddělení nastoupil. Funkce vedoucího by pak měla být v krátkých intervalech střídána, případně dočasně neobsazována.

A jaká je realita? Bohužel téměř totožná s vysněným ideálem zločinců. Některé věci lze sice zvenčí hodnotit obtížně, faktem ale zůstává, že oddělení je nyní obsazeno pouze pěti policisty, z nichž větší část si doplňuje vzdělání a s problematikou nemá větší zkušenosti. Za poslední dva roky se ve funkci vedoucího oddělení vystřídali tři lidé. První dva měsíce letošního roku nebyla funkce vedoucího obsazena dokonce vůbec. Za daných okolností těch posledních pět detektivů zaslouží dík, že i v takové mizérii dokážou dosahovat dílčích výsledků.

Je li dnešní stav výsledkem tolik vychvalované reformy policie, nezbývá než poznamenat, že tak skvělé podmínky pro praní špinavých peněz jsme v České republice opravdu ještě nikdy neměli. Jestliže pak je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti prioritou vedení české policie, bojím se zeptat, jak vypadá situace na jiných úsecích služby kriminální policie a vyšetřování, které tuto obdivuhodnou prioritu nemají.

Právo, 28.5.2009

Autor je bývalý náčelník bývalé Finanční policie
Více k problematice na webu: www.zimmel.cz