28.1.2021 | Svátek má Otýlie


GLOSA: Nepřípustné zastrašování hejtmanky Jermanové

3.7.2020

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO opět dokázala, že ve své funkci nemá co dělat. Vyplývá to z dopisu, který nedávno poslala předsedovi vlády Andreji Babišovi a některým ministrům. 

V něm doslova píše: „Výše uvedené složky by měly deklarovat vzájemnou spolupráci, ale zároveň upozornit, že bez dálnice D3 Středočeská nebude vodovodní přivaděč tak, jak je připravován, vybudován. Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3. Pokud začínají mít obce problémy s vodou a volají po opatřeních proti suchu na úrovni státu a chtějí po státu pomoc, pak by i tyto obce měly podpořit pro stát zásadní dálnici.“

Na dokončení dálnice D3 můžeme mít různé názory, ale je nepřípustné takovým stylem, který připomíná neblahé komunistické doby, zastrašovat místní samosprávy. Povolení stavby je složitou operací, která se skládá z územního a stavebního řízení.

Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Jeho účastníky jsou i dotčené obce, jejichž demokraticky zvolené samosprávy mají právo se k navrhovaným stavbám vyjadřovat. Územní řízení zahajuje příslušný stavební úřad na žádost žadatele, což bývají zadavatelé stavby. K jeho kladnému vyřízení je nutný také posudek EIA, který hodnotí vliv stavby na životní prostředí.

Po kladném územním rozhodnutí následuje stavební řízení, které řeší především konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty. Teprve po něm následuje vydání stavbeního povolení, které umožňuje zahájení stavby. Čili se jedná o poměrně složitý postup, jehož jsou obce pouze součástí, vyjadřují se k němu, ale nemají právo veta. Takže konkrtétní stavby zastavit nemohou. O vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení rozhodují orgány státní správy a nikoliv samosprávy. Proto je nátlak paní hejtmanky ve stylu „když nebudete souhlasit s dálnicí, nebudete mít vodovovod“ nejen skandální, ale také hloupý a zbytečný.

Chápu, že mnoha lidem vadí pomalá výstavba dopravní infrastruktury, ale změny dosáhneme pouze změnou současné legislativy, nikoliv obcházením či rovnou porušováním platných zákonů.

Autor je středočeský krajský zastupitel za ODS
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.