3.10.2023 | Svátek má Bohumil


Vratislav Hlubuček1

Vratislav Hlubuček

MÉDIA: V čem spočívá jejich moc?

16.2.2013
Stále více se přesvědčujeme, že vstupujeme do éry mediokracie (nebo spíše už v ní jsme). Nedávná přímá volba prezidenta nám to opět dala znát, a to... více

Stále více se přesvědčujeme, že vstupujeme do éry mediokracie nebo už v ní jsme.

ÚVAHA: Bude tu lidská civilizace za tisíc let?

28.12.2012
Na předvánočním setkání kamarádů nad sklenkou dobrého vína došlo pochopitelně i na filozofické diskuse a někdo nadhodil i tuto otázku. Většina z nás... více

Zamysleme se, co naší civilizaci hrozí.

EVROPA: Proč Amerika nezakazuje žárovky?

15.12.2012
V globále jsem rád, že jsme členy Evropské unie, protože to tak nějak patří k bontonu a přinesla nám řadu užitečných věcí jako schengenský prostor,... více

V globále jsem rád, že jsme členy Evropské unie, jenže...

GLOSA: I problematičtí hrdinové nám něco vzkazují

3.10.2012
Jejich životy ilustrují Čechům až příliš blízkou úvahu: "Když se neobětuji a nepřijmu ten mocenský post, kde mohu mnohé zmírnit, přijde někdo mnohem... více

Co mají společného Mordechai Chaim Rumkowski, Jakob Edelstein nebo Emil Hácha či Alois Eliáš?

GLOSA: Proč jsme tak nepřizpůsobiví?

28.8.2012
Ano, většina technických novinek a vynálezů pocházela z racionálně a individualisticky myslící Evropy a později Ameriky. To nás ukolébalo, že tomu... více

Je zřejmé, že euroatlantická civilizace stále více zaostává.

SPOLEČNOST: Mesiáš – naděje či hrozba?

13.4.2012
Politická kultura je na úrovni čtvrté cenové skupiny. Z původní služby se vyvinulo jen naplňování osobních ambicí. Slušné politiky byste napočítali... více

Situace na naší politické scéně se nelíbí většině občanů.

SPOLEČNOST: Umíme si vládnout sami?

27.1.2012
Několik set let to byla habsburská monarchie, byť poměrně laskavá, osvícená a ne příliš mstivá. Ale nebyla naše a hráli jsme tam jen podružnou roli,... více

Příliš dlouho jsme byli jen malou součástí velkých státních útvarů.

FEJETON: Bořící počátky století

26.11.2011
Jako by počátek století, natož milénia, sváděl k změnám všeho dosavadního a k boření základních pravd. Bylo tomu tak i na začátku minulého století,... více

Jako by počátek století, natož milénia, sváděl k změnám všeho.

ÚVAHA: Princip ekvivalence nahodilosti a svobodné vůle

29.10.2011
Vzpomenete si ještě ze školních let na tzv. Heisenbergův princip neurčitosti? Ten zhruba říká, že nemůžeme u mikročástice předvídat, kde přesně se... více

Vzpomenete si ještě ze školních let na tzv. Heisenbergův princip neurčitosti?

BIG EXPERT: Akcie

28.10.2011
Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 24. 10. 2011. více

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu.

SPOLEČNOST: Posedlost vinou

5.10.2011
Naše současná společnost je posedlá hledáním viníků. Za vše, co se stane, musí být někdo zodpovědný, případně vinen. Pomiňme kriminální činy, tam je... více

Za vše, co se stane, musí být někdo zodpovědný.

ÚVAHA: Společensky vyloučená témata

30.7.2011
Je nám neustále připomínáno, že žijeme ve společnosti s plnou svobodou slova, a to i po projevu. Je tomu však opravdu tak? více

Nezaškodí občas připomenout potřebu obrany před terorem ´politické korektnosti´.

SPOLEČNOST: Proč se hystericky bojíme radioaktivity?

18.7.2011
Máloco vzbudí ve společnosti takové vášně jako radioaktivita. Jak to, že 15 tisíc mrtvých Japonců v důsledku tsunami mediálně zastínila Fukušima,... více

Lidé nemají rádi nebezpečí, které nevidí a na které si nemohou sáhnout.

SPOLEČNOST: U nás je cosi shnilého

16.6.2011
Když se otřete slovem o skupinu obyvatel, natož o rasu, jste popotahováni zákonem. Chraň bůh ještě proti nim něco podniknout, omezit je, usurpovat,... více

Braní rukojmích a ultimata, to už není politika, to jsou teroristické praktiky.

SPOLEČNOST: Století budižkničemů?

11.6.2011
Moderní pracovní postupy způsobily, že ve vlastní výrobě je třeba stále méně lidí. To je patrné i na moderním zemědělství, kdy 4% populace často... více

Tvůrčí lidé jsou stále více zatlačováni do pozadí armádou šedých úředníků.

SPOLEČNOST: Originální myšlení

7.5.2011
Ve své době mysleli jinak než ostatní a dovedli překvapit. Guderian a Rommel svou koncepcí a realizací bleskové války založené na silném soustředění... více

Co mají společného Erwin Rommel, Heinz Guderian, Steve Jobs a Bill Gates?

VĚDA: Záludnost pomalých nenápadných změn

20.4.2011
Poslední roky jsou plné přírodních či hospodářských katastrof, které si vyžádaly desetitisíce až statisíce obětí. Média nás o nich informují takřka v... více

Jak je lidská společnost připravena čelit hrozbám tak pomalým, že je sotva zaznamená?

EKONOMIKA: Sny a můry farmaceutické lobby

30.3.2011
Firmy mají své akcionáře a ti na ně tlačí. Společenské klima posedlé superbezpečností i některé negativní zkušenosti z minulosti způsobily, že... více

Co je hlavním cílem farmaceutického průmyslu? Léčit lidi? Omyl.

SPOLEČNOST: Proč jsme tak zezelenali?

21.3.2011
Jako by klidný občanský život v dostatku nebyl sám o sobě dostatečnou motivací. Jedna totalita plíživě nahrazuje jinou. Předkládané myšlenky totiž... více

Evropa se tak dlouho obávala, aby nezčervenala, až zezelenala.

SVĚT: Arabská revolta

26.2.2011
V arabském světě to vře. Protesty se šíří z jedné země do druhé. To se tak historie někdy zblázní, vzpomeňte na revoluční rok 1848 nebo šedesátá léta... více

Proč revolta propukla právě teď?

FEJETON: Žijeme na smetišti

28.12.2010
Ne, že bychom se topili přímo v páchnoucích odpadcích. Hypermarkety se zbavují "odpadků" slevovými akcemi, výrobci snížili kvalitu a životnost,... více

Vývoj kolem nás probíhá tak překotně,že nás odstavuje do role pasivních konzumentů.

SPOLEČNOST: Budoucí totalita

2.12.2010
Pluralita názorů a priorit vede k bezbřehým diskusím a zpochybňováním již dohodnuté akce. Názorová polarizace v zavedených demokraciích se často... více

Nějaká jistě bude, poklidná demokratická společnost totiž dráždí.

EVROPA: Sebedestrukce osvícenské civilizace

24.11.2010
Evropské osvícenské hnutí vytříbené předchozími četnými válkami a církevní inkvizicí dalo bezesporu vzniknout demokratické euro-americké civilizaci s... více

Euro-americká civilizace si doma zadělala na problém.