11.6.2023 | Svátek má Bruno


Miloslav Bednář1

Miloslav Bednář

SVĚT: Čtvrtá světová válka a Česká republika

19.4.2022
Kdo má přirozený zájem a starost o osud českého státu, měl by mít trvale na paměti, že se v moderní demokratické podobě Československé republiky v r.... více

Ruské napadení Ukrajiny se blíží významu rakouského napadení Srbska.

GLOSA: Nová Evropa vznikla v Kyjevě

22.3.2022
Stalo se 15. března 2022 večer v prezidentském sídle ruskou armádou obleženého hlavního města statečně se bránící Ukrajiny. více

Stalo se 15. března 2022 večer v prezidentském sídle hlavního města Ukrajiny.

ESEJ: Důsledky ruského přepadení Ukrajiny

11.3.2022
Ruská válka proti Ukrajině nezlomila ukrajinský občanský národ s jeho demokratickou státností, naopak jej viditelně semkla a upevnila jako... více

Ruská válka udeřila do ústředního článku víry hlavního ideově-politického proudu EU.

ÚVAHA: Smysl ruského přepadu Ukrajiny

1.3.2022
Každá krize odděluje podstatné od nepodstatného a zavádějícího. Je v tomto smyslu očistnou událostí a zvratem, jejž je vhodné využít k orientaci na... více

Každá krize odděluje podstatné od nepodstatného a zavádějícího.

SVĚT: Výhled na rok 2022

4.1.2022
V českých dějinách se kvůli našemu význačnému geograficky politickému umístění vždy dost výrazně promítaly světové souřadnice a silokřivky. více

Odpor vyvolávají dvě významné nedemokratické složky politicko-ideologického proudu EU.

ESEJ: Temné časy

19.11.2021
Prezident Václav Klaus promluvil letošního 17. listopadu jako hlavní řečník na každoročním shromáždění před pražskou Hlávkovou kolejí připomínajícím... více

Hlavní myšlenkou Klausova projevu bylo, že totalitní hrozba je nyní u nás opět vysoce aktuální.

ESEJ: Dějiny a přítomnost

2.8.2021
Dějiny jsou stále s námi tak, že se v přítomnosti vždy často rýmují a tímto svým pohybem utvářejí dnešek. Platnost uvedeného spojení úvah o dějinách... více

Orwellův termín „myšlenkový zločinec“ náhle povstal z domnělého popela dějin.

SVĚT: Vrbětice a Reaganův odkaz

12.6.2021
Diverzní teroristický přepad muničního skladu v moravských Vrběticích uskutečněný v r. 2014 rozvědkou ruské armády, a teprve nyní objasněný, nebyl... více

Problém vztahu k Rusku se opět stal palčivou výzvou české a evropské politice.

HISTORIE: Sto let totalitní KSČ

20.5.2021
Před sto lety se v květnu r. 1921 od Československé sociálně demokratické strany dělnické její již odtržená část po svém neúspěšném pokusu o státní... více

Před sto lety se ustavila Komunistická strana Československa hlásící se ke Komunistické internacionále.

EVROPA: Naše studená válka

27.4.2021
Tak konečně dorazila i k nám, a to naplno. S několikaletým zpožděním se ukázalo, že exploze ve vrbětickém muničního skladu, a tedy smrt Vratislava... více

Jak se projevuje solidarita s Českou republikou v naší studené válce s Putinovým Ruskem.

EVROPA: Barbaři před branami

20.4.2021
Barbarská neomarxistická totalitní ideologie, jež tupě nařizuje celosvětový totalitní boj proti údajnému rasismu demokratické civilizace, nyní naplno... více

Barbarská neomarxistická totalitní ideologie nyní naplno zasáhla české prostředí.

HISTORIE: Smysl a dějiny českého sváru s Evropou

30.3.2021
Celkový pohled na české dějiny nemůže přehlédnout jejich periodicky vyvstávající polemicko-konfliktní ráz vůči velmocensky a institucionálně... více

Celkový pohled na české dějiny nemůže přehlédnout jejich periodicky vyvstávající polemicko-konfliktní ráz.

SVĚT: Amerika a svět nad propastí

16.2.2021
„My se amerikanizujeme, ale nezapomeňte, že Amerika se zas čím dál tím víc poevropšťuje,“ říká prezident Tomáš Garrigue Masaryk Karlu Čapkovi a... více

Euroamerické jádro demokratické civilizace je napadeno zevnitř.

SPOLEČNOST: Dva postkomunistické revizionismy dneška

17.11.2020
Nedávno se mediálně dost hlučně připomnělo a dosud v dozvucích připomíná 400. výročí bitvy na Bílé hoře, jejíž výsledek za sto minut jejího průběhu... více

Svá objevná moudra hlásají pokrokoví odborníci s komunistickým pozadím a marxistickým světonázorem.

POLEMIKA: Spor o dějiny

31.7.2020
V nynější vypjaté polemice usiluje představitel neomarxistického revizionistického směru, děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Michael... více

K zásadní neudržitelnosti Pullmannova a Kolářova revizionistického úsilí jsem se vyslovil již před šesti lety.

GLOSA: Sněmovna by se měla vzbouřit

23.7.2020
Podstatou Evropskou radou, tedy šéfy vlád členských států EU, 21. července schváleného plánu evropského hospodářského zotavení („plan for European... více

Jde o očividné německo-francouzské zneužití pandemie koronaviru.

ROZHOVOR: Rozpad EU je nevyhnutelný

29.6.2020
Toto údajné Bismarckovo prohlášení, zřejmě pouze ústní, ale často komentované, mimo jiné i dost obsáhle T. G. Masarykem, a to hlavně v jeho Nové... více

Převážně nedemokraticky řízenou EU čekají další chronické vnitřní problémy a spory.

GLOSA: Komu vadí česká svoboda

21.5.2020
Vždy zásadně vadila, vadí a bude vadit všem, kdo chtějí velmocensky ovládnout klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem. Masaryk mu říkal... více

Rusko, Čína i Evropská unie mají u nás nekritické, zaslepené, ale rovněž i vypočítavé zastánce.

EVROPA: Politologie proti demokracii

30.4.2020
Pokud se u nás do obhajoby a ospravedlňování Evropské unie pouštějí nekriticky uvažující ekonomové, ajťáci, žurnalisté, politici nebo přírodovědci... více

Politolog Havlík zcela bezelstně, bez obalu, a proto velmi poučně uchopil samotnou podstatu EU.

ÚVAHA: Koronavirus jako posel věčnosti

7.4.2020
Světová pandemická pohroma udělala rázem čáru přes každodenní zaběhnuté rozpočty našeho života a světa jako obstarávajícího fungování a přežívání. S... více

Pandemie náhle rozprostřela temná havraní křídla nad životy a jejich rutinně zaběhaným světem.

ROZHOVOR: Až toto skončí, bude se řešit, co dál s EU

23.3.2020
Ideální by ze zpětného pohledu zajisté bylo, kdyby pan premiér začátkem roku prozíravě nakoupil desítky milionů ochranných prostředků a současně... více

Babiš určuje směr navzdory křiku z Unie. Ti měli mlčet a odejít.

EVROPA: Léčba koronavirem

17.3.2020
Epicentrem pandemie koronaviru je Evropa. Nejen ekonomický, ale neméně i politický dopad náhlé globální pohromy bude zejména v Evropě značný. Již... více

Nejdůležitějším politickým dopadem je očividné kolosální selhání Evropské unie.

EVROPA: Czexit

21.1.2020
Jeho příznivá chvíle nastává. Vnější okolnosti mu stále viditelněji nahrávají. Brání mu jen nemístná ustrašenost plynoucí z občanské, tedy politické... více

Brání mu jen nemístná ustrašenost plynoucí z občanské, tedy politické nedospělosti.

EVROPA: Německá kaskáda tří diktatur

17.12.2019
Právem se dosud navrací závažná otázka, jak mohlo v tradičně kulturním německém národě dojít k tomu, že se zde k moci na 12 let dostal totalitní... více

Stále se vrací závažná otázka, jak se mohl v kulturním německém národě dostat k moci totalitní diktátor.

HISTORIE: Smysl Magistrály

26.11.2019
Mám na mysli transsibiřskou magistrálu, kterou od Povolží po Vladivostok od května 1918 po dva roky ovládaly Československé legie. Jejich vrchního... více

Tento globálně šokující čin, vázající nejen bolševické, ale i značné německé vojenské síly.

SVĚT: Geopolitika včera, dnes a zítra

19.11.2019
Zhroucení komunistických totalitních diktatur středovýchodní Evropy jako úspěšný výsledek rozhodné velmocenské ofenzívy amerického prezidenta Ronalda... více

Seskupení V4 je proti nebezpečným velmocenským záměrům EU zdravou a potřebnou opozicí.

ESEJ: Dvojí výročí zrcadlí dnešek

29.10.2019
Letošní stoprvní výročí obnovení státní samostatnosti po její téměř třistaleté habsburské likvidaci a kulaté třicáté výročí její opětovné obnovy po... více

Národní samostatnost a svrchovanost se vnucovanou „politickou korektností“ opět arogantně posílají na smetiště dějin.

GLOSA: Hlavní ohrožení naší svobody

13.8.2019
U hlavních hrozeb naší svobodě je na místě si ujasnit jak eurounijní, tak ruskou a vlastně i komunisticko-čínskou a i jejich geopolitickou spojitost.... více

Hlavní federalistický proud EU se v zásadě shoduje s ruským geopolitickým úsilím.

EVROPA: Co čeká Zemana a Babiše

5.2.2018
Oba naše vrcholné politiky čeká dvojí drsné vystřízlivění, před něž je staví nevyhnutelné řešení dvou spojitých problémů. Jádra západního... více

Jak se oba vyrovnají s probíhající konzervativní revolucí a zejména její evropskou podobou?

POLITIKA: Vůdce Babiš a český národní zájem

15.12.2017
Současný nejsledovanější a nejprožívanější thriller života českých občanů je strhující příběh s možnou literární visačkou Babiška. Odpočátku měl... více

Babiše je postaven před zatěžkávací zkoušku berlínobruselským ohněm takzvané Evropy.

EVROPA: Český národní zájem

21.9.2017
Dnešní oficiální, de facto cenzurní uvažování a chování si takové sousloví do značné míry zakazuje, neboť údajně zavání nacionalismem. Přesněji... více

Nesmírně osvěžující a životodárně nezbytná byla debata mezi Klausem a Robejškem.

POLITIKA: Čelní náraz na EU se blíží

13.6.2017
Co nynější česká vládní politika a hlavní mediální proud, s výjimkou ministra vnitra Chovance a rozpínavého politického oligarchy Babiše, dosud... více

Ke konfliktu mezi Českou republikou a Evropskou unií se v budoucnu zjevně schyluje.

ESEJ: Demokratická civilizace...

18.4.2017
Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je... více

... a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru.

EVROPA: Angloamerickou revoluci nelze izolovat

14.2.2017
Na listopad nedávno započatého roku připadá dvacáté osmé výročí sametového revolučního svržení komunistické totalitní diktatury a začátek poklidné... více

Evropa se pod vlivem angloamerické demokratické nákazy brzy změní k lepšímu.

POLITIKA: Sláva a bída Charty 77

10.1.2017
Zář reflektorů a obstarožní hrdinové přicházejí na mediální scénu. Oslavné řeči, ale podstata nesmazatelného činu odporu proti totalitní diktatuře se... více

Závažné chyby pramenící z nepřipravenosti a problematických rysů Charty 77 se začaly postupně množit...

EVROPA: Rozhodujme o svém osudu

2.1.2017
Svoboda ale není zadarmo, a proto poddanství láká. Náš stát tento základní spor o smysl existence intenzívně prožívá od svého vzniku dodnes. Jaké... více

Je to tak jednoduché. Kdo rozhoduje o svém osudu, je svobodný, a proto žije důstojně.