27.3.2023 | Svátek má Dita


Jitka Marková

Jitka Marková

ŠUMAVA: A co třeba požáry?

16.7.2015
Snahy Brouků Pytlíků o znovuzdivočení Šumavy jsou nebývalé. Zdá se, že kůrovec jim nestačí a tak se chystají „podpalovat“ les. více

aneb Nejnovější vědecké postřehy.

EKOLOGIE: Veřejné finance a šumavský výzkum

16.2.2015
Český stát a Evropská unie věnují nemalé finanční prostředky na přírodovědný výzkum. Státní dotace rozdělují: Grantová agentura ČR, Ministerstvo... více

Zamyšlení nad dotacemi vědeckým institucím a vědcům prosazujícím v NPŠ bezzásahovost proti kůrovci.

GLOSA: Stydím se za česká média

7.11.2014
Prezident Zeman již celá desetiletí upozorňuje na nesoulad mezi realitou a mediálními výstupy popisu této reality, za které by se nemusel stydět ani... více

Zeman již celá desetiletí upozorňuje na nesoulad mezi realitou a mediálními výstupy.

ŠUMAVA: České soudnictví a Modrý sloup

17.7.2013
Vždy jsem se domnívala, že činnost soudů spočívá v hodnocení dostupných důkazů, nikoliv v určování, která z četných hypotéz (myšlenek či nápadů) je... více

Jihočeský krajský soud popřel sebe sama, zpochybnil tvrzení ÚS a špatně vykládá zákon.

ŠUMAVA: Konec kůrovcové apokalypsy

11.3.2013
Rozruch kolem Šumavy utichá. V centrální části Národního parku Šumava kůrovec vyčerpal své potravinové zdroje. Jím napadené stromy odeschly nebo byly... více

Rozruch kolem Šumavy utichá, kůrovec vyčerpal své potravinové zdroje.

AMNESTIE: Česká politika a její praktiky

11.1.2013
Namísto otevřených a čitelných akcí a reakcí politiků jsme neustále svědky podpásových půtek, které mají zakrývat skutečné důvody politického či... více

Namísto otevřených reakcí politiků jsme neustále svědky podpásových půtek.

KNIHA: Smrt v sametu Petra Hájka

2.1.2013
Zajímavá kniha. Pojmenovává věci a události tak – jak je často cítíme, ale bez znalosti faktů nejsme schopni naše pocity převést do verbální roviny.... více

O mediokracii, která je prostředníkem mezi tvůrci světových dějin a ovládanými národy

FEJETON: O čem přemýšlejí bezvěrci

29.12.2012
Málokterý kněz strávil část svého života ve službách velkých mezinárodních obchodních řetězců. Ale pokud náhodou ano, dokáže prodat doslova vše. Od... více

Na církevní půdě lze divadlo jednoho herce spatřit asi jen v sušické farnosti.

EKOLOGIE: Černé hory

30.10.2012
Černá hora Jizerských hor: 1085 m, rozvodí Severního a Baltského moře, prameniště mnohých toků, například Jizerské Kamenice, Jeleního nebo Černého... více

Někde jsem četla, že názvy vrcholků hor odrážejí barvu a prvotní vjem.

ŠUMAVA: Chvála bláznovství po česku

2.10.2012
Chata Klubu turistů u pramenů Vltavy byla vystavěna v roce 1922-23. Díky ní vzniklo mnoho nových turistických cest, které umožnily putování kolem... více

Prameny Vltavy byly Smetanovi inspirací k symfonické básni Vltava...

ŠUMAVA: Rozporuplné aktivity ČIŽP

14.9.2012
Dostane-li se "obyčejný člověk" k některým rozhodnutím vydaným v důsledku porušení Zákona o ochraně přírody a krajiny, žasne. Je to napínavé, často i... více

Správa parku je "trestána" za to, že plní svoje povinnosti.

EKOLOGIE: Šumava nedala spát ČIŽP

4.9.2012
V roce 2007 byly Správou Národního parku Šumava vyhlášeny speciální – tedy bezzásahové - managementy sedmi oblastí na 6,5 tisících hektarech. Už... více

Když se Česká inspekce životního prostředí probudí, stojí to opravdu za to.

ŠUMAVA: Zlovůle mocných

14.8.2012
Úřad ombudsmana je často poslední instancí, na kterou se obracejí čeští občané. V roce 2010 upozorňoval Ivo Vicena, lesní inženýr pracující na Šumavě... více

Ani ombudsman a jeho zástupkyně nejsou schopni jednat nezávisle.

EKOLOGIE: Válka kmotrů

18.7.2012
O tématu kmotrů slýcháme stále především ve spojení s politikou. Kmotr Mrázek, Janoušek, Hrdlička, Oulický, Dlouhý…. Anglický překlad slova kmotr... více

Divočina může být i tam, kde nikdy nebyla?

SPOLEČNOST: Eurodotace

27.6.2012
Operační program Životní prostředí (OPŽP) uvolní na již schválené projekty 78 miliard Kč. Jako houby po dešti vyrůstají záchranné stanice nebo... více

aneb Hodnotový systém západní společnosti.

ŠUMAVA: Doba temna

23.5.2012
Nový ministr s minimálními zásahy posvětil diferencované a speciální bezzásahové managementy, které jsou příčinou pokračující kůrovcové katastrofy,... více

S novým vedením NP Šumava každý očekával změny.

ŠUMAVA: Tetřev hlušec

24.3.2012
Nejodolnější lidští jedinci jsou podle egopsychologů, ale i dalších vývojových psychologů, právě ti, kteří vyrůstají od malička v prostředí s... více

aneb Poselství Karla Plaňanského.

GLOSA: Přijde Šumava o národní park?

19.3.2012
Baroch ve svém článku zdůrazňuje především možnost ztráty mezinárodního statutu Národního parku Šumava. Žádný takový statut - stvrzený smluvně nebo... více

Tak se ptá propagátor ekologických neziskovek novinář Pavel Baroch.

EKOLOGIE: Motivace vědců JČU v boji za suchou Šumavu

24.2.2012
Jsme svědky nebývalého rozmachu přírodních věd. Evropská unie financuje svou přírodovědnou armádu, aby ve střední a východní Evropě zakonzervovala... více

Hledá Kalousek penězovody, jimž lze uzavřít kohout? Tady jsou!

EKOLOGIE: Jihočeská vědecká lobby

23.11.2011
Karel Klostermann nedokončil studium medicíny. Z Vídně, kde studoval, odešel v průběhu posledního semestru. Pozorovací talent, jenž by velmi dobře... více

aneb Co zbylo z Klostermannovy Šumavy.

MÉDIA: ČT je jen pavlačovou drbnou

22.9.2011
V době blokády Na Ztraceném a projednávání plzeňské varianty Zákona o Národním parku Šumava (NPŠ) probíhaly v České televizi rozhovory se starosty... více

Nehorázné tvrzení reportérů veřejnoprávní televize o starostce Kašperských Hor.

SPOLEČNOST: Tomáš Halík tehdy a dnes

15.9.2011
Kdo je Tomáš Halík? Je více knězem, filosofem, spisovatelem, kritikem Václava Klause, stádnosti nebo osamělým intelektuálem, jenž se snaží dodržovat... více

aneb Dva kohouti na jednom smetišti.

EKOLOGIE: Jihočeští vědci a šumavská kauza

29.8.2011
Už je čas položit si otázku, co má být výsledkem přírodovědné revoluce, kterou nám na Šumavě předvedly nejen nevládní ekologické neziskové... více

Každá revoluce vede k osobním či mocenským ziskům. I ta šumavská – přírodovědná.

ŠUMAVA: Zelený extrémismus ve zkratce a bez emocí

31.5.2011
Jednoduchým a srozumitelným způsobem - s využitím dostupných internetových zdrojů a literatury - popisuji příčiny zelené apokalypsy na Šumavě. více

Příčiny zelené apokalypsy na Šumavě.

SPOLEČNOST: Ekologie jako byznys

9.5.2011
Natura 2000 „obohatila“ ochranu přírody o myšlenkový projekt zaměřený na ochranu biodiverzity (biologické rozrůzněnosti). Tento hypotetický konstrukt... více

Ekologistické nestátní neziskové organizace - cizopasníci a vyžírkové.

ŠUMAVA: Mobilizace nestátních neziskových organizací

8.4.2011
Nepřijetí Zákona o Národním parku Šumava by předurčilo trvalý právní chaos. Přijetí Zákona o Národním parku je nutností. Je specifický pro danou... více

Na veřejnost pronikl zápis z porady nevládních ekologických organizací.

EKOLOGIE: Ochrana přírody podle pravidel a směrnic EU

5.4.2011
Součástí přístupových smluv států střední a východní Evropy k EU byla i jednání o evropsky významných lokalitách (EVL) a o ptačích oblastech (PO).... více

Nestátní neziskové organizace podporují likvidační ochranářské zájmy EU.

ŠUMAVA: Nový ředitel Národního parku

19.2.2011
Sám Jan Stráský - v souvislosti s devastací parku a stále většími omezeními pro turisty a vodáky - říká: "Co mě drží při aktivním životě, je bojovat... více

Ministr Chalupa vsadil na jistotu. Tou je nestraník Jan Stráský.

EKOLOGIE: Šumavský podzim

16.11.2010
Šumava se pomalu ubírá k zimnímu spánku. Našedlá torza staletých velikánů v nejvyšších polohách se k zemi sklánějí podobně jako hřbitovní náhrobky... více

Šumavu čeká mnoho desítek let obnovy.

EKONOMIKA: Děravý měšec MŽP

15.9.2010
Kvalitní socioekonomická studie by byla vítanou pomocí pro nasměrování finančních toků z veřejných i soukromých zdrojů. S nástupem ministryně Rut... více

Obce Šumavského národního parku už mnoho let požadují socioekonomickou studii.

ŠUMAVA: Jaký bude další osud národního parku?

1.9.2010
V březnu 2007 Martin Bursík prohlásil: „Odteď bude na Šumavě platit pouze vědecký názor.“ V říjnu 2007: „Zapomeňte na všechny dosavadní dohody. Platí... více

Činy Správy i MŽP snesou srovnání s obdobím francouzského absolutismu Ludvíka XIV.

ŠUMAVA: Setkání se stráží národního parku

23.7.2010
Vybrala jsem stinnou túru s malým převýšením a nejmenším možným počtem zákazů – tedy Modrava – Trampusův křížek, odtud po neznačené cestě zkratkou na... více

Minulou sobotu jsme se s Klubem astmatiků vydali do Podroklaní.

ŠUMAVA: Vzpoura deprivantů a NP Šumava

27.5.2010
Často si pokládám otázku, proč je problematika ochrany přírody lidmi tak rozdílně vnímána. Význační čeští ekologové si v odpovědích na podobné dotazy... více

Budeme-li se zabývat aktivitami posledních tří ředitelů parku, dojdeme k zajímavým zjištěním.

EKOLOGIE: Soužití NP Šumava a NP Bavorský les

3.5.2010
Národní park Bavorský les (NPBL) vznikl v roce 1970. V roce 1983 se parkem přehnala vichřice. Zanechala polomy, které nebyly zpracovány a sloužily... více

Necháme zničit poslední zbytky tajemné a tolik inspirující Šumavy?

EKOLOGIE: Zelená politika na Šumavě

8.4.2010
V roce 2004 byl zpečetěn osud postupného umírání Šumavy. Po odvolání posledního lesnického ředitele Národního parku Šumava Ivana Žlábka již... více

Je neuvěřitelné, že vláda tohoto státu nebyla schopna udělat cokoli smysluplného!

EKOLOGIE: Šumavské drama

2.3.2010
Spouštěcím mechanismem byl orkán Kyrill z ledna 2007, při němž padlo minimálně milion kubíků dřeva. Ministerstvo životního prostředí, někteří členové... více

Ochranáři se nám snaží namluvit, že devastace Šumavy je důsledkem přirozených procesů.