14.5.2021 | Svátek má Bonifác


EKONOMIKA: Děravý měšec MŽP

15.9.2010

Obce Šumavského národního parku už mnoho let požadují socioekonomickou studii, která by definovala potřeby, priority regionu, ale také návštěvnickou únosnost území. Kvalitní socioekonomická studie by byla vítanou pomocí pro nasměrování finančních toků z veřejných i soukromých zdrojů. S nástupem ministryně Rut Bízkové se zdálo, že tento požadavek bude vyslyšen.

Zadání studie

Z odboru ekonomických nástrojů MŽP vzešla výzva k předložení nabídky. Základním požadavkem ministerských úředníků je dodržení metodologie šetření, které používá prof. Dr. Hubert Job z würzburské univerzity. Profesor Job zpracovává analýzy návštěvnosti a ekonomický přínos turistiky v německých národních parcích. Nelze zpochybňovat metodologii ani výsledky jeho výzkumů. Lze však s určitostí říci, že nenaplňují požadavky socioekonomických studií, které musejí mít daleko širší záběr (zaměstnanost, infrastruktura – komunikace, odpadové hospodářství, telekomunikace, dopravní obslužnost).

Šetření dle požadavků ministerstva má být soustředěno do šesti měsíců: srpen 2010 – únor 2011. Aby poskytlo relevantní údaje, musel by však průzkum zahrnovat období dvou hlavních sezón a dvou mimosezón, tedy dvanáct měsíců.

Vítězem nabídky s odměnou 1 500 000 Kč se stala firma DHV ČR, s.r.o.

Je potřebné vědět, že jednatelem této firmy byl celých osm let Ing. V. Bízek, z funkce jednatele odešel v roce 2007 v souvislosti s personálními změnami na ministerstvu životního prostředí. Od roku 2007 se stává DHV ČR vítězem a dodavatelem řady zakázek MŽP, jak je možné dohledat na internetu.

Pokud DHV ČR dodrží podmínky ministerstva, vznikne jakási zpráva o návštěvnosti a jejím ekonomickém dopadu, která se bude týkat jedné mimosezóny a několika vybraných měsíců dvou hlavních sezón.

Informace od německých podnikatelů pracujících v cestovním ruchu, ale také od tamních okresních úřadů dokládají, že stará, kůrovcem zdevastovaná část Národního parku Bavorský les je navštěvována minimálně. Televizní kampaň v české veřejnoprávní televizi opakovaně hovoří o blahodárném vlivu kůrovcové apokalypsy na rozvoj turistického ruchu. Pravdou ale zůstává, že na dřevěné kostlivce není nikdo zvědavý, turistické destinace zejí prázdnotou. Hoteliéři nabízejí pobyty hluboko pod cenou. V zemském okrese Regen je tomu naopak. Zde se nachází tzv. Nová část národního parku Bavorský les, kde se proti kůrovci aktivně se zasahuje a k rozpadu lesa zde nedochází. Problémy s obsazeností tu nemají ani pětihvězdičkové hotely.

Profesor Job toto základní rozlišení na část parku kůrovcem zdevastovanou a na část, kde je možné zasahovat do roku 2027, bohužel ignoruje. O NPBL hovoří jako o jednom celku. I přes výrazně „zelenou“ orientaci uzavírá svá sdělení slovy: „Divočina národních parků nikdy nebude hnacím ekonomickým motorem regionu.“

Jobova zvěst

Rozplétání pavučiny nestandardních vztahů mezi současným vedením NPŠ, ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí je během na dlouhou trať. Jde o jakýsi propletenec vztahů obchodních, příbuzenských, politických a mocenských. I to je důvod pro setrvávání Františka Krejčího ve funkci ředitele NPŠ.

Zakázkou o návštěvnosti a jejím dopadu na turistický ruch Šumavy se spřízněná firma DHV obohatí o 1,5 milionu. Státní rozpočet bude o tutéž částku ochuzen. Údaje, které průzkum vyprodukuje, pravděpodobně nikomu nic neřeknou. A šumavský region bude i nadále postrádat kvalitní socioekonomickou studii.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.