5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


Emanuel Vejnar2

Emanuel Vejnar

ÚVAHA: Předvánoční

23.12.2021
Tato věta zaznamenaná evangelistou Lukášem poprvé zazněla z úst betlémských pastýřů. Ti jí reagují na andělské sdělení, že se všemu lidu - tedy i jim... více

Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo.

JEŽÍŠ: Zachraň sám sebe a sestup z kříže!

2.4.2021

Zachraň sám sebe a sestup z kříže! (Markovo evg. 15, 29-32a)

SPOLEČNOST: Stavovští mučedníci a současní historici

23.1.2021
„Ta poprava byla naprosto skvěle zorganizovaná.“ Tímto obdivným výrokem zahájil profesor Jiří Mikulec z FF UK třetí část desetidílného cyklu... více

Jak se dívá většina současných akademických historiků na bělohorský dějinný zlom.

ÚVAHA: Pravda a láska, pozor na ně

8.1.2020
Tyto dva pojmy nevymyslel až teprve Václav Havel. Určitě je však vytáhl z hlubin zapomnění a důkladně je oprášil. Než je zakomponoval do svého... více

Polistopadový revoluční patos bohužel zdeformoval původní obsah těchto dvou pojmů.

ÚVAHA: Bůh se stal člověkem

24.12.2015
Když prorok Micheáš psal tato slova, nebyl už Betlém nevýznamnou vesnicí. Šalomounův syn král Roboám dal kolem strategicky položeného sídla postavit... více

Prorok Micheáš přetavuje lidové touhy v jasnou tezi: Vytoužený panovník přijde!

SPOLEČNOST: Nelegální imigrace

24.8.2015
Poprázdninové období nepředznamenává žádná významná událost církevního roku. Proto tento čas vybízí teology k úvahám na aktuální témata. více

Proud migrantů zatím naši zemi buď míjel, nebo jí pouze procházel .

ÚVAHA: Místo naděje

3.4.2015
Všichni čtyři evangelisté končí své spisy zprávou o Ježíšově vzkříšení. Zbožnou duši ovšem mate, že každý z nich líčí tuto událost trochu jinak. více

Všichni čtyři evangelisté končí své spisy zprávou o Ježíšově vzkříšení.

ÚVAHA: Bileámovo proroctví

24.12.2014
Tato poetická výpověď se nezrodila v mysli básníka ani nevzešla z úst nějakého skalního sionisty. Zazněla z úst proroka. V Bibli ovšem nenajdeme... více

Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.

ÚVAHA: Velkopáteční

18.4.2014
Tento výrok apoštola Pavla je slovem do pranice. Proč bychom měli být ubozí, ba dokonce nejubožejší ze všech lidí, když si nedokážeme srovnat v... více

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.

SPOLEČNOST: Adventní čas

18.12.2013
Co se týče proporcí, je náš křesťanský advent podstatně kratší než židovský. Židé čekali na Mesiáše po celá tisíciletí. Nám křesťanům na to... více

Advent je dobou očekávání příchodu lásky. Té opravdové, trpělivé a zachraňující.

GLOSA: Rukou společnou a nerozlučnou

28.3.2013
Lazare, pojď ven! To, co se po tomto Ježíšově zvolání v Betanii odehrálo, zpečetilo jeho úděl. Lazar, ležící už čtyři dny v hrobě, z něj totiž... více

Úvaha velikonoční.

VÁNOCE: Zaslíbený Spasitel

24.12.2012
Děťátko, o jehož příchodu na svět se dozvídáme z evangelií, se nenarodilo do světa vybaveného současnými vymoženostmi. Když jeho maminka Marie... více

Spasitel sestupuje ze svého královského trůnu a přichází k nám v podobě bezbranného dítěte.

GLOSA: Proč?

12.10.2012
Na masopustní úterý roku 1611 zabili rozhněvaní Pražané – mluví se napořád o lůze - čtrnáct františkánských mnichů. Pasovské vojsko Leopolda... více

Otázky nad blahořečením čtrnácti františkánských mnichů.

SPOLEČNOST: Kdo nám odvalí kámen?

7.4.2012
Takto se ptají podle Markova podání tři ženy, které jdou brzy ráno prvního dne po sobotě k Ježíšovu hrobu. Evangelista je identifikuje jako Marii z... více

Takto se ptají Marie z Magdaly, Marie matka Jakubovu a Salome.

VÁNOCE: Betlémské dítě

24.12.2011
Většina z nás se na vánoce těší. Hartusíme sice na shon a nervozitu, které jim předcházejí, když však nastanou chvíle uvolnění, zapomeneme na... více

Většina z nás se na vánoce těší.

OSOBNOST: Jan Roháč z Dubé

8.9.2011
Jana Roháče z Dubé zviditelnily husitské války. Vstoupil do nich jako příslušník rytířského stavu. Jeho povinností bylo doplňovat svými ozbrojenci v... více

Jana Roháče z Dubé zviditelnily husitské války.

ÚVAHA: O demokracii a populismu, prorocích a manipulátorech

15.8.2011
Demokracie je v našem společenském diskursu vynášena do nebe, populismus v ní označuje počínání nanejvýš zavrženíhodné. Ale kde končí dobrá vláda... více

Nejen padesát jedno procento, ale ani dvoutřetinová parlamentní většina pravdu negarantuje.

VELIKONOCE: Vzkříšení

25.4.2011
Odmalička jsem vyrůstal v teologicky střízlivé evangelické církvi. Vždycky jsem se divil tomu, že co jsem v ní slyšel, nenalézalo mezi lidmi větší... více

S velikonocemi se pojí jeden z klíčových momentů mého zrání.

GLOSA: Modlitba za prezidenta

3.3.2011
V prvním listu Timoteovi apoštol vybízí křesťany k modlitbám za vládce. Moc jsem se toho za ně v životě nenamodlil. Snad párkrát jsem prosil, aby dal... více

K mediální přestřelce mezi panem prezidentem a Tomášem Halíkem.

SPOLEČNOST: Sčítání (duší)

1.3.2011
Každých deset let se z něj o sobě dozvídáme spoustu zajímavých údajů. Zdaleka je netvoří jen celostátní součty jednotlivých vyplněných kolonek.... více

V novodobé historii naší země je letošní sčítání už třetí.

GLOSA: K+M+B+2011

6.1.2011
Nějak mně to s těmi biblickými počty neštymuje. Ale ono to tříkrálové koledování s Biblí nesedí na více místech. Vlastně je těžké nalézt v něčem... více

Tak prý nepůjdou tři, ale bude jich čtyřicet tisíc. Říkali to ve zprávách.

SPOLEČNOST: Party, party, partičky

23.11.2010
Parta asi nejvíc přitahuje svou neformálností. Nevyplňují se v ní dotazníky, nedělají se statistiky. Příslušnost k ní někdy vyvolává až euforii.... více

Všechny instituce jsou ohroženy tím, že se stanou vlivovými zónami zájmových part a partiček.

POLEMIKA: Píše jako Koniáš

1.10.2010
Autor připustí, že „jezuitský řád vznikl jako reakce na rozmáhající se reformaci“. Hned však dodá: „V praxi však nešlo jen o potírání nekatolíků, tím... více

J. A. Novák učinil z Koniáše mimořádně obětavého člověka přísného především na sebe.

SPOLEČNOST: Tajný husita?

4.2.2010
V průvodcích po církevních památkách se často dočteme o tom, jak je kdysi zpustošili husité, případně kolik kněží či mnichů přitom upálili. Kardinál... více

V římskokatolické církvi se dnes Hus těší většímu zájmu než v církvích reformačních.

SPOLEČNOST: Ekumenické mlčení

18.12.2009
Na podporu kubánských disidentů organizujeme konference, pořádáme protestní pochody, konáme bohoslužby a lámeme si hlavu, jak tamní režim podkopat,... více

V Irsku katoličtí kněží zneužívají a znásilňují dívky i chlapce a nás evangelíky to nechává klidné.

SPOLEČNOST: V neděli ve čtvrt na šest

6.10.2009
V neděli ve čtvrt na šest jsem si pustil televizi, abych se podíval na setkání papeže s představiteli Ekumenické rady církví. Nikde neměl papež větší... více

K tomu, abychom všichni jedno byli, má před sebou římskokatolická církev ještě dlouhou cestu.

SPOLEČNOST: Ekumena jako výraz náboženské globalizace

7.8.2009
Globalizace – ani ta biblická – není procesem posvátným, ale praktickým. Má člověku přinést společenskou i hospodářskou prosperitu. Přeneseme-li se z... více

S určitou nadsázkou lze říci, že první globalizační akt se odehrál už v ráji.

MÉDIA: Vajíčka naměkko, husiti načerno

6.6.2009
Aby se snad přece jen někdo neopovážil Husových příznivců zastat, propojí je Steigerwald s fašisty a sytost nanesené černě ještě pojistí... více

Husiti, fašismus a slušní lidé, tak nazval svůj článek v MF Dnes Karel Steigerwald.

SPOLEČNOST: Třetí restituční alternativa

25.7.2008
Ačkoli bylo „dořešení vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi“ součástí programového prohlášení vlády, přesto návrh zákona tři... více

Zdálo se, že restituce církevního majetku projdou Parlamentem bez problému.

PRÁVO: Arcibiskupský mariáš

10.5.2008
30. dubna rozhodl pražský městský soud, že „katedrála sv. Víta s přilehlými nemovitostmi patří definitivně státu“. Potvrdil tak zářijový verdikt... více

Je zarážející, že arcibiskup Vlk nemá nejmenší respekt k výnosu nezávislého soudu.

SPOLEČNOST: Udílení medailí

6.3.2008
“Bojovali jsme proti sadistům,” říká pan Milan Paumer v rozhovoru uveřejněném 1. března v Právu. A čeká, že mu za ten boj udělí premiér Topolánek... více

Vzít to pěkně po mašínovsku, by znamenalo postřílet a podřezat desetinu našeho národa.

PRÁVO: Nejvyšší soude, měj se na pozoru!

24.2.2007
O svatovítské katedrále se bude opět rozhodovat na Ovocném trhu. Právě tam, k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, totiž vrátil Nejvyšší soud po zrušení... více

Patnáct let sporu o katedrálu lze vnímat i jako střet dvou přístupů.