1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


LITERATURA: Z orgasmu ženského orgasmus mužský!

24.2.2012

Anna Geislerová, Michel Houellebecq a Magnesia Litera

"V současné době čtu Houellebecqa – Mapy(!) a území …, tohle mě teď nejvíc bere," prohlásila nedávno Anna Geislerová jakožto mediální tvář literární ceny Magnesia Litera.

Rozšířila snad herečka řady feministek? Některé pasáže z knihy Mapa a území, české to verze Houellebecqova posledního románu, jako by totiž dávaly feministickým tvrzením zapravdu ...

Zda je tamta nedokázala lépe udělat …

"Stejně jako muži často, a někdy příšerně žárlí na bývalé partnery svých milenek, tak i roky a někdy až do smrti úzkostlivě přemítají, zda to nebylo s tamtou lepší, zda je tamta nedokázala lépe udělat …" (s. 35-36, zvýrazněno v české verzi) Překladatel v souvětí ztratil nit; Houellebecq se drží tématu mužské žárlivosti: tedy trýznivých dohadů, zda to nynější partnerka dotyčného neměla lepší "s tamtím" a zda ji lépe nedokázal přivést k orgasmu "tamten". (Dohady, zda "to nebylo lepší s tamtou", jsou bezpředmětné, neboť to si přece dotyčný pamatuje.) Odskokem od tématu ženského orgasmu k tématu orgasmu mužského překladatel bezděčně potvrdil feministické teze o mužském šovinismu ...

Manželka kriminalisty (univerzitní ekonomka) použije v zásadní debatě o zlu a lidské povaze výraz "hrdelní zločin" (s. 212 překladu, v originálu použit výraz "le crime", tj. trestný čin). Ale ouha – v důsledku zrušení trestu smrti už drahně let ve Francii ani v Česku žádný "hrdelní zločin", tj. zločin trestaný smrtí, neexistuje. Překladatel pravděpodobně za definiční znak "hrdelního zločinu" pokládá, že jím přijde o krk čili o život oběť! Dělá tak z vysokoškolské pedagožky "trubku" …

Ptáčátko malé …

Jak vidno, překladatel neovládá dostatečně cílový jazyk, tj. češtinu. To je obzvlášť patrné i tehdy, když se snaží napodobit Houellebecqův styl sklouzávající místy do slangu: "Marilyn se s věkem překvapivě spíš spravila. Trochu zhubla …" (s. 100) Mgr. Veronika Štěpánová z jazykové poradny mi telefonicky potvrdila, že v neformální češtině se výrazem "spravit se" rozumí "přibrat". Překladatel význam uvedeného spojení překrucuje, a to v souladu s reklamními schématy (pojímajícími ženu jako pochodující ramínko na šaty) ...

"Jsi malé, křehké ptáčátko, ale chceš něčeho dosáhnout, máš obrovské ambice, před chvílí jsem ti to viděla na očích …" (s. 36, zvýrazňuji) Takto se podle překladu s hlavním hrdinou (nadaným, leč zatím chudým kumštýřem Jedem) rozchází jinak hodná milenka, když se, poslušna biologických hodin, odchází lukrativně vdát za jiného. Podcenění ženské empatie (vcítění): Dotyčná poznala Jedovy ambice, jakmile jej poprvé spatřila! Ani výraz "ptáčátko" není za daných okolností dvakrát taktní, natož pak pleonasmus (slovní spojení s nadbytečným výrazem) o ptáčátku malém! (Houellebecqova pasáž je bez ptáčátka, zato plná jasnozřivosti: "Tu es tout petit, tout mignon, tout gracile, mais tu as la volonté de faire quelque chose, tu as une ambition énorme, je l´ai vu tout de suite dans ton regard." – s. 58 originálu)

Feministky mohou zaplesat. Všechny čtyři výše uvedené pasáže z knihy Mapa a území, která teď Annu Geislerovou "nejvíc bere", jako by potvrzovaly jejich tradiční důrazy. Nebude snad nakonec tento překladatelsko-vydavatelský skvost v rámci soutěže Magnesia Litera vyhlášen překladovou publikací roku 2011?

Odkazy:

Houellebecq, M.: Mapa a území. Z francouzského originálu La carte et le territoire vydaného nakladatelstvím Flammarion v Paříži roku 2010 přeložil Alan Beguivin. Redigovala Alexandra Pflimpflová. Odpovědný redaktor Jindřich Jůzl. Euromedia Group, k. s. – Odeon Praha 2011

Houellebecq, M.: La carte et le territoire. Flammarion 2010