25.3.2023 | Svátek má Marián


FEJETON: Proč mít Židy rád...?

23.7.2007

(Březen 2007)

Ve světě plném antisemitů není snadné upřímně odpovědět na výše uvedenou otázku. Proč tedy mít Židy rád? Nejvíc mě asi fascinuje, že se v Izraeli dožívají tak vysokého věku. Ženy 82 roků, muži 78. Momentálně je zde na 1015 obyvatel židovského původu ve věku nad 100 let, dva mají dokonce 119 roků.

Jak je to možné, když přežili hrůzy hrůz jménem vyhlazovací koncentrační tábory, a dnes aby zase byli neustále ve střehu, jestli se nestanou obětmi sebevražedných atentátů či raketových útoků Hizballáhu nebo Hamásu...?

Můžete si být jisti, že tento jejich věk odpovídá skutečnosti; základní pravidlo, podle něhož se určuje pravost židovství, spočívá v tom, že jediný pravý Žid je ten, který se narodil židovské matce. Otec se nepočítá, ten prý není nikdy jistý. Ke všemu je židovský rok 5767 dán Starým zákonem, podle něho byli Adam s Evou stvořeni v roce 3761 před občanským letopočtem.

Židy mám prostě rád, jelikož mají smysl pro humor a s chutí si dělají legraci sami ze sebe. Tady je několik důkazů:

Angličan má milenku a manželku a miluje manželku. Francouz má milenku a manželku a miluje milenku. Američan má milenku a manželku a miluje svého souseda. Ital má milenku a manželku a miluje pizzu. Žid má milenku a manželku a miluje svoji matku..

Potkají se dva židé a jeden říká tomu druhému: Prosím tě, nemohl bys mi půjčit tisíc šekelů? Nemám u sebe ani šekel! říká dotázaný. A co doma? Doma? Děkuji, všichni zdrávi!

Chucpe je Židy charakterizován asi takto:
"Mladík je souzen pro vraždu svých rodičů a žádá soud o shovívavost, protože je sirotek."

A co se stane, když spadne do kafe moucha...? Angličan - odhodí šálek a odejde. Američan - vyndá mouchu a kafe vypije. Číňan - sní mouchu a kafe vyhodí. Japonec - vypije kafe s mouchou, protože moucha je zdarma. Izraelec - prodá kafe Američanovi, mouchu Číňanovi a koupí si novou kávu. Palestinec - obviní Izraelce z násilného činu hození mouchy do kávy, požádá OSN o pomoc, vezme si půjčku od Evropské unie na koupi nové kávy, peníze však použije k nákupu výbušnin, dá si je na tělo a vyhodí se do vzduchu v kavárně, ve které se Angličan, Američan, Číňan a Japonec snaží vysvětlit Izraelci, že je příliš agresivní …

Společně pouští šli křesťan, muslim a žid, najednou před sebou na zemi spatřili hromadu zlaťáků. Zaradovali a děkovali Bohu za ten dar. Pak se rozhodli, že také Bohu se náleží část jejich pokladu, nakreslili v písku kruh a křesťan řekl:
,,Vyhodíme peníze do vzduchu; ty, které dopadnou dovnitř kruhu, dáme Bohu, zbytek si rozdělíme".
Muslim nesouhlasil: ,,Ty, které dopadnou mimo kruh dáme Bohu a ty uvnitř kruhu si necháme!"
Žid je přerušil a prohlásil: ,,Vyhodíme peníze do vzduchu, Bůh si z nich vezme, co uzná za vhodné, a ty, jež spadnou na zem, si pak rozdělíme!"

Na procházku po Golanských výšinách se spolu vydali Jásir Arafat a Ariel Šaron. Vtom uviděli, jak přes cestu valí svoji kuličku humusu hovnivál.
,,Poslyš, Jásire, když toho brouka sníš, dám ti deset šekelů!" řekl Ariel Šaron.
Arafat bez zaváhání skarabea snědl a Šaron mu dal domluvenou částku. Šli dál a zmovu spatřili hovnivála.
,,Hele, Arieli, když toho brouka sníš, dám ti deset šekelů!" řekl Jásir Arafat.
Šaron nezaváhal, snědl hovnivála a vzal si od Arafata zpátky svých deset šekelů. Pak se zamyslel, zakroutil hlavou a řekl: ,,Poslyš, Jásire, proč jsme vůbec ty brouky jedli...?"

Dohaduje se Sára se svým manželem: ,,Musíš mi slíbit, Moše, že až jednou umřu, udobříš se s mojí matkou a půjdete spolu za mojí rakví...!"
,,Co bych pro tebe neudělal, ale uvědomuješ si, že mi tím zkazíš celý den...?"

Když se dali židé na útěk z egyptského otroctví, jejich původní vyvolenou zemí byla Kanada. Mojžíš ale koktal, a když se cestou vyptával beduínů, kde je Ka-a-na-na-d-a, všichni kolemjdoucí ho poslali i s celým exodem do Kaananu...

Židy mám zkrátka rád. Nejen proto, že objevili pro lidstvo Boha, přinesli nám Desatero a napsali Starý zákon a že nejslavnějším člověkem planety se stal židovský rabín jménem Ježíš Kristus. Židé mě fascinují i tím, že jsou to srandisti a že přesto, že je jich na světě jen něco málo přes 12 miliónů, získali už 170 Nobelových cen, zatímco třeba muslimové se skoro 1,4 miliardami muhammadánů jich mají jen sedm...

Převzato s laskavým svolením autora z Bretislav-Olser.enface.cz