20.9.2020 | Svátek má Oleg


EKONOMIKA: 4. průmyslová revoluce za dveřmi

28.1.2020

Volby, jmenování vlád, jejich výměny, teroristické útoky, výbušná prohlášení politiků a s nimi spojené prudké protireakce, to vše na první pohled ovlivňuje zásadním způsobem společnost. Jenže vedle viditelných událostí bublají pod povrchem vědecké objevy a procesy nezávisle na tom, zda je u vesla politik XY, nebo zda volby vyhrála strana Mírného pokroku v mezích zákona.

Jedná se o ten typ vědeckých objevů a zavedení nových technologií, které dokáží společnost posunout obrovským skokem kupředu. Mluvíme pak o pokroku, který mění celou společnost a s ní i dosavadní politicko ekonomické vztahy. V současné době jsme na prahu takovýchto velkých změn.

Velké změny začínají vždy nenápadně

Jde o zavádění umělé inteligence při probíhající 4. průmyslové revoluci. Jedná se o krok směrem kupředu, který zatím v běžném životě nepociťujeme, ale bude mít dalekosáhlé důsledky.

V tomto případě se bude jednat o skutečný pokrok srovnatelný s třemi předchozími průmyslovými revolucemi. Kromě vysoce odborných konferencí se o těchto obřích změnách, které nás čekají, příliš nemluví.

V minulosti tomu nebylo jinak, nástup jednotlivých průmyslových revolucí většinou probíhal za nezájmu tehdejších vládních elit, podíváme-li se na situaci před první a druhou průmyslovou revolucí, v centru pozornosti tehdy byla aristokracie s noblesním chováním (seriály z tohoto období jsou atraktivní) a její nákladný a až na výjimky zahálčivý život přitahující pozornost veřejnosti.

Kdo by tehdy pomyslel, že se děje něco převratného ve špinavé učouzené dílně pana Richarda Trevithicka, který vynalezl roku 1804 první parní lokomotivu na světě. Tu pak dokázal úspěšně zdokonalit inženýr Stevenson, jehož parní lokomotiva dosáhla v roce 1829 neuvěřitelné rychlosti 19 km/hod.

A právě parní stroj je symbolem první průmyslové revoluce, kdy se začala výroba přesouvat od ruční do soustředěných manufaktur (objevy a zavádění dalších strojů).

Když byla parní lokomotiva vynalezena, většina společenské smetánky se nad ní ušklíbala. Lokomotiva smrděla, byla hlučná, vyfukovala ošklivý špinavý kouř, v porovnání s koňmi, krásnými a ušlechtilými zvířaty, neměla v počátku šanci se prosadit. Ale uběhlo pár roků a železnice spolu se zaváděním parních strojů způsobila revoluci ve společnosti (štěstí, že tehdy neměla rozhodující moc bezuhlíková lobby). Železnic začalo přibývat a brzo měla Británie nejhustší železniční síť urychlující prudký ekonomický růst.

Podobné paralely lze vysledovat i v USA. Říká se, že Divoký západ USA dobyly tři věci: kamna, železnice a winchestrovky. Jak železnice, tak puška Winchester byly výsledkem technologického pokroku.

4. průmyslová revoluce a neuvěřitelný posun kupředu

Nyní nastupuje nezadržitelně 4. průmyslová revoluce, kterou většina chápe jako propojení technologických celků, resp. celých továrenřízených přes internet nebo satelit (tzv. průmysl 4.0). Výrobní procesy budou ovládané automatizovanými systémy a roboty a jediná lidská přítomnost bude v řídícím centru těchto továren. Podobná situace se dá očekávat při zdokonaleném vývoji autonomních vozidel bez řidičů, i zde budou jedinými zaměstnanci dispečeři v řídících střediscích těchto firem.

Do umělé inteligence již dnes investují obrovské finanční prostředky průmyslové koncerny. Vědí moc dobře proč. Dokončeným vývojem umělé inteligence se skokově zvyšuje produktivita a s ní spojená ekonomická síla výrobních podniků.

Jenže tím pravým přelomovým objevem bude dokončení vývoje organického čipu (obecněji organický počítač), což bude znamenat obrovský skok kupředu při vývoji umělé inteligence. Úspěšnáimplementace organického čipu znamená, že se umělá inteligence bude schopna učit ze svých chyb.

Říká se, že některé státy už funkční organické čipy mají (pro vojenské účely). Sledovací oko bohužel nemáme. Již nyní jsou vědci schopni vyrobit organický tranzistor, organický počítač, dokončení plně funkčního organického čipu je jen otázkou času.

Proměna a úbytek řady profesí

Představa, že jedinou změnou 4. průmyslové revoluce bude úbytek manuální práce, je příliš zúžené vidění budoucí reality. Čtvrtá průmyslová revoluce pohltí nejen výrobní podniky, továrny a energetické komplexy, ale bude se týkat i inteligentních domů a služeb.

Některé profese vymizí, jiné zase naopak přibudou. V současné době nevíme, jak bude svět za 20 let vypadat, ale jedno víme již dnes, svět kolem nás se změní.

Ke změně má dojíti u některých privilegovaných“ profesí, jako jsou právníci, překladatelé či odhadci, ale změny postihnou i účetní, auditory, kosmetičky, kadeřnice atd. Místo právníka si objednáte on-line právního robota v základním módu nebo v komfortnějším módu, kde vás bude umělá inteligence zastupovat při jednání u soudu. Další příklad za všechny, pomoc při péči o nově narozené děti bude mít robochůva, bez ní si ženy nebudou umět představit zvládání domácnosti po narození dítěte. Robochůva bude vždy při ruce, vše zajistí s pečlivostí a úsměvem. Bude-li chybět, může způsobovat napětí mezi partnery a v extrémním případě může být její absence i jedním z důvodů rozvodu.

Dostáváme se ke klíčovému bodu čtvrté průmyslové revoluce a tou budou bezesporu zvýšené nároky na kvalifikaci v jednotlivých profesích a s nimi spojenéspolečensko-sociální důsledky průmyslu 4.0. Jedná se o samostatné téma, které je samo o sobě ještě důležitější než samotná existence průmyslu 4.0.

I zde bychom měli být schopni se nastupujícímu trendu přizpůsobit a být na přechod směrem k průmyslu 4.0 připraveni, učit se a pružně reagovat.

troška-kniha

Nová kniha nyní v prodeji.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.