25.9.2020 | Svátek má Zlata


EKOLOGIE: Obrácení Michaela Moora

5.5.2020

Michael Moore je osoba, ba možno říct osobnost, velmi dobře známá svou bohatou aktivitou. Je filmař, kritik kapitalismu, provádél to hlavně svými mnoha filmy kupř. Roger and Me, Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine, kritizoval dost ostře George Bushe a podobně. Zjednodušeně řečeno, osoba nepochybně orientovaná levicově, žádný kritik devastující ideologie politické korektnosti.

V letošním roce byl v jeho produkci natočen dokument Planet of the Humans, tedy Planeta lidí. Film jsem si vyslechl… a žasnul jsem! Jiný pan Moore, než jak jsem jej znal! Film pojednává o tendenci nahrazení energie fosilních paliv jinými zdroji, větrnými mlýny a biopalivem. Tu jsem si bezděky připomněl automobily za okupace pracující na dřevoplyn, ještě si to dobře pamatuju! A neznamená vlastně to hnutí za užití nekonvenčních energií (o vztahu této aktivity k varování před globálním oteplováním řečeno jinde dost) poněkud sarkastický návrat do dávné minulosti? Vždyť biopaliva jsou jedním z propagovaných, hlavních bodů kritiků současné situace, tedy konvenčního energetického způsobu, jenž pohybuje automobily po zeměkouli.

Ta bioaktivita se zjevuje ve filmu produkovaném Michaelem Moorem v brutální nahotě, která mrazí! Nespočet dokumentárních záběrů mohutné devastace lesů, dopravy stromů - mladších stejně jako letitých - na pilu, kde jsou proměněny v třísku užitou ke spalování!

Děs se mne zmocnil, stejně jako připomínka, jak před časem, kdy došlo k vykácení mnoha lesů v Jižní Americe, si svět zoufal a běsnil! A co jsem viděl ve filmu Planeta lidí? Jen další důkaz toho, jakým mamlasem je pán tvorstva!

Rostoucí nedostatek vody se stává stále častěji zdrojem obav učenců, ba i prostého pozorovatele. Přibývají období sucha, příhodného klimatu pro kůrovce, jak sděleno v jednom z textů na Neviditelném psu. A lesy zadržují vodu, jejich užitečnost není třeba zdůrazňovat. A teď věrozvěsti řešení záchrany země náhradou tradičních zdrojů energie přechodem na jinou! Elektrifikaci automobilového průmyslu, pokrývání země větrnými mlýny meloucími však nikoli zrno, zabírání velikých ploch půdy vhodné k vhodnému, tedy agrikulturnímu účelu, nikoliv ale na biopalivo!

A technická stránka věci není hodna zapomenutí. Je to, u větrných mlýnů, akumulace energie a stabilizace v případě poklesu rychlosti větru. Zplanýrovaní ohromných lesních ploch, o důsledku jistě rád pohovoří v té věci odborník. Ostatně, už i naše milá Greta doporučovala zalesňování, snad proto, aby se člověkem produkovaný CO2 stal výživou vegetace.

Pan Moore tedy vykonal coby spolutvůrce jmenovaného filmu, který jsem ohodnotil a sledoval s nemalým smutkem stejně jako s pocitem vědomí, jakou koulí absurdity stává se ta naše zeměkoule, velmi záslužné dílo.

A zcela v tendenci dnešní nelogické doby se tzv. environmentalisté dožadují stažení Moorova filmu! Je to vlastně jen jiná verze toho, jak se rozpornost jejich teorií podobá oleji, který vyplouvá na vodní hladinu.

Ne prvně v poslední době si opět připomínám Arthura Schoppenhauera, který sdělil: Na světě je jen jeden tvor, který lže ... člověk.Rychlá zdravá svačinka? Hledáme 40 testerek, které vyzkouší Sunar BIO kapsičky
Rychlá zdravá svačinka? Hledáme 40 testerek, které vyzkouší Sunar BIO kapsičky

Ve spolupráci se Sunarem, tradičním českým výrobcem dětské výživy, jsme si pro vás připravili velké testování BIO kapsiček.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.