27.11.2022 | Svátek má Xenie


BIG Expert – zahraniční trhy

11.11.2022

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 7. 11. 2022.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

gr

Názory experta:

Jan Berka, Roklen Holding

Velká výhoda Fedu, která však další zvyšování sazeb nezastaví
Globální boj s inflací pokračuje. Některé centrální banky z vyspělých ekonomik sice zvolnily tempo zvyšování sazeb, debaty o jakémkoliv měnověpolitickém obratu ale nejsou namístě. Jedním z nejagresivnějších procesů navyšování úroků si prochází americký Fed. Sílící inflace, která se vyšplhala na nejvyšší hodnoty za posledních čtyřicet let, ho donutila zvýšit sazby až ke 4 %. Jejich růst bude přitom pokračovat, a to dost možná až k hodnotám o minimálně jeden procentní bod vyšším.

Rostoucí sazby jsou klíčovým aspektem utahování podmínek financování. Nejsou to však pouze administrativně nastavené úroky, které domácnostem a firmám zdražují a „znesnadňují“ financování. Podmínky financování ovlivňuje například i vývoj akcií nebo síla dolaru. Pro centrální banku je přitom stěžejní, aby utahování nepolevilo. Jen tak totiž může zkrotit inflaci a udržet inflační očekávání ukotvená na cíli.

Nedávná studie sanfranciské pobočky Fedu ukázala, že dosavadní měnověpolitické utažení je ještě větší, než naznačují úroky centrální banky. Dle jejího měření odpovídalo celkové zpřísnění podmínek financování k září 2022 situaci hlavní sazby překračující úroveň 5,25 %. Na konci září přitom efektivní sazba Fed funds rate dosahovala 3 %.

gr

Důvodem tohoto „rozchodu“ je vliv očekávání díky forward guidance společně se snižováním bilance Fedu. Analýza navazuje na výrok guvernéra Fedu Powella vyřčený během tiskové konference po listopadovém zasedání. Šéf měnového výboru tehdy řekl, že oproti historii jsme svědky mnohem rychlejšího utahování podmínek financování, které funguje právě přes očekávání urychlující propsání sazeb do ekonomiky. Obvykle je uváděno, že úplné propsání zvýšení sazeb do reálné ekonomiky trvá zhruba rok. Na základě výše zmíněného by tedy doba měly být kratší. Konkrétní údaj ale Fed neudává.

Krátké sazby Fedu jsou základ. S ohledem na inflaci a ekonomiku, tedy na spotřebu a investice, je klíčové i další utažení přes střední a delší sazby, ať už se bavíme o státních dluhopisech nebo firemních. Rostoucí sazby se pak ceteris paribus projeví v silnějším dolaru a v poklesu akcií. Výsledkem je rychlejší zpřísnění podmínek financování, a tedy základ pro zkrocení inflace.

I přes rychlejší měnověpolitické zpřísnění nečekáme, že by Fed v dohledné době pozměnil nastavený trend růstu sazeb. Říjnová inflace sice ukázala další meziroční pokles, podle nás však vývoj posledních měsíců stále nepotvrzuje Fedem nastavené podmínky k ukončení zvyšování sazeb. Zde přitom klademe důraz zejména na jádrovou inflaci a jádrový index výdajů na osobní spotřebu, u kterých bude potřeba, aby centrální banka viděla jasné důkazy trvalejšího poklesu. Proinflačně pak působí i nadále silně napjatý trh práce.

I proto bude Fed pokračovat ve zvyšování sazeb. Po říjnové inflaci však došlo k citelnému přecenění tržního výhledu. Trh aktuálně očekává, že měnový výbor zvýší sazby na konci roku o 50 bodů. Klesl i výhled vrcholu sazeb v cyklu, a to z hodnot nad 5 % pod tuto hranici. Dolarové peněžní trhy aktuálně zaceňují vrchol v pásmu 4,75-5 % dosažený v březnu příštího roku. Vzhledem k síle tržních pohybů v souvislosti s reportem o inflaci je v příštích dnech možná jistá korekce. Celkově očekáváme, že se během příštího roku americké sazby dostanou minimálně na 5 %. Investoři by se zároveň měli připravit na scénář, kdy úroky zůstanou zvýšené po delší dobu.

Jan Němeček - BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek – Imperial Finance
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.