14.8.2022 | Svátek má Alan


ÚVAHA: Imigrace dle Lenina

26.11.2015

Někde, tuším v Reflexu, jsem zahlédl titulek o Leninovi, který prý pravil že „muslim je mladší bratr dělníka a rolníka“. Ta myšlenka mě docela zaujala: že by i Lenin studoval islám?

Shrňme si, co se stalo. Bolševici znárodnili či vyvlastnili prakticky veškerý soukromý majetek, který jim za to stál. Zkráceně řečeno ten majetek ukradli, protože dál o tomto majetku nerozhodoval lid, ale pouze oni sami. A nyní si shrňme, co se děje dnes. Proč islámští emigranti za jakoukoli nabídnutou pomoc ani nepoděkují, naopak balíčky s potravinami a pitím odhazují na nádražích, a o finanční pomoci si myslí, že na ni prostě mají nárok, zákony nezákony? Podle jejich náboženské filosofie ta pomoc není od nás, ale od Alláha, protože všechno na světě je podle nich od Alláha. Vidíte tu paralelu s Leninem? S přivlastňováním si cizích hmotných statků nemají, stejně jako bolševici, žádný morální problém.

Proč se všichni cpou do Německa a Švédska? Protože tam dává Alláh nejvíc. Islámského uprchlíka nezajímá, že český důchodce musí vyžít ve většině případů za zhruba 10 000 korun (tzv. medián, o kterém se mnoho nemluví), oni od nás chtějí dávku, která je přepočtem německé dávky na koruny, což je, pokud se nepletu, více než trojnásobek dávky našeho nezaměstnaného anebo důchodu běžného důchodce. A představte si, že nekompetentní byrokrati z Bruselu vážně uvažují o tom, že nám to nějakým výnosem nařídí. Další příznak toho, že vedení EU na celé čáře selhává.

Na úplný závěr těchto chmur si představte, jaká pohroma nastane, až islámští ideologové objeví, že u nás existuje také hojně skloňované slovo „diskriminace“.

V žádném případě bychom neměli dávat muslimským emigrantům občanství a tím i volební právo předčasně. Všude v Evropě se ukazuje, že tato emigrace je velmi riziková, proto bychom měli striktně dodržovat zákonné lhůty platné pro emigranty z jiných zemí. Navíc by se měla právě v tomto případě posílit podmínka znalosti českého jazyka - a přidal bych k tomu, podobně jako v USA, ještě znalost ústavy. Měli by prokázat pozitivní snahu integrovat se. Dovolit jim volit do místních samospráv před nabytím občanství je cesta do pekel. Jestli se to snad už někde děje, měli bychom to napadnout u ústavního soudu.

Pokud si zde začneme sami vytvářet nekontrolovatelná ghetta a páté kolony džihádistů, rychle dopadneme jako Francie, Velká Británie, Belgie, Německo, Švédsko, Dánsko atd., kde všude skokově roste kriminalita páchaná touto emigrační vlnou na domácím obyvatelstvu.

Spěte klidně, já už tu schopnost skoro ztratil. A až se probudíte, přemýšlejte, jak a kudy z toho všeho ven. A zkuste si vzpomenout, nakonec i pro mne to byla bolestivá korekce, že president Klaus měl svatou pravdu, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu.