28.11.2023 | Svátek má René


USA: Mat Trumpem

15.11.2016

Motto:
ČT24, otázka na politologa: „Kde jste udělali v odhadech chybu?”
Odpověď: „Možná udělali chybu voliči.”

Svět zůstal bez dechu, svět žasne, svět zírá, svět se nepřestává divit, analýza stíhá hloubavé úvahy, úvahy stíhají expertizy a odborníkům naskakují starostlivé vrásky na čele nad krkolomnými rozbory: „To přece není vůbec možné!“

Dostihla vás vaše vlastní lež, vážení!

Lež a chamtivost. Chamtivost bezohledná, nikdy nekončící, a proto neukojitelná, až k naprosté ignoranci všeho, z čeho vám neplynul okamžitý zisk.

Korunována propagandou čím dál primitivnější, stupidnější a tupou k neuvěření, ale o to víc vlezlou a agresivní!

Ohlupováni vlastní lží, uvěřili jste, že vám projde úplně všechno a že těm lžím budou ostatní věřit s vámi. Přehlíželi jste i všechny varovné signály. A ty lži vás 8.11. 2011 definitivně dostihly. Lež se vymstila vám samotným, protože jste sami nakonec brali vážně průzkumy, které jste zfalšovali, i články, jejichž lži jste iniciovali. Náraz „hubou na realitu“ bývá krutý, jak jste právě měli příležitost se přesvědčit!

Zcela jste zapomněli, kdo je tu pánem a kdo kmánem!

Přestali jste si uvědomovat, že jste byli najati, že jste zaměstnanci těch, kteří svou prací vytvářejí bohatství té které země, kteří vás platí za to, abyste byli úředníky státu a řídili jeho chod pokud možno co nejlépe.

Domnívali jste se, že můžete připravit lidi o střechu nad hlavou jen proto, že jste na tom mohli vydělat, a to hned dvakrát. Poprvé při vnucování úvěrů lidem, o kterých jste předem věděli, že ho nebudou moci splácet, a podruhé, když jste jim nesplacené domy zabavili. Nezabavili jste jim jen dům, ale taky jejich sen, nechali jste jim jen dluhy.

Mysleli jste si, že můžete zavírat továrny a přesouvat výrobu za hranice, aby vaše zisky byly vyšší, a lidem jste namluvili, že budou pracovat ve službách. Jen jste jim zapomněli říci, že to bude za mnohem nižší mzdy (pokud vůbec) a že na to zboží, co dříve vyráběli, už nebudou mít.

Pod podvodnou záminkou globálního oteplení jste prosadili nerentabilní, a proto drahou výrobu energií až na samou mez únosnosti.

Zvyšovali jste daně, abyste mohli zavádět další a další regulace a opatření, které dál a dál škrtily už tak ochabující výrobu.

Roztočili jste rotačky a tiskli nekryté peníze, které znehodnotily všechno, čeho se lidem pilnou prací podařilo dosáhnout.

A konečně poslední kšeft, ten největší, protože zisky převyšují i obchod s drogami! Z daní těch, co ještě pracují, uplácíte obyvatele afrických a arabských zemí, kteří se v touze po lepším a snazším životě dávají na pochod. Z těch peněz si zaplatí převaděče, kteří je nakonec dopraví na místo určení, tj. do Evropy a Severní Ameriky, kde se roztáčí další kolo toho gigantického podvodu. Protože zajištění prostého přežití těch statisíců jdou opět z vybraných daní, horentní sumy na chod všech charitativních a multikulturních organizací, většinou jen příživníků, kterým z toho plyne nemalý výdělek.

A za to, že tohle všechno a také vás bohatě platí, sklízí ti, co na to musí vydělat, nejen nevděk a útlak migrantů, ale i vaše opovržení, despekt a aroganci!

Zničili jste všechno, o co jste jako správní správcové zemí, jejichž vedení vám bylo svěřeno, měli pečovat! Zničili jste právo, zničili jste školství, zničili jste zdravotnictví a zničili jste i obranu a bezpečnost. A do voleb šla vaše kandidátka Hillary Clintonová s poselstvím, že v tom nejen hodláte nadále pokračovat, ale zahrozila i válkou největší!

Kdybyste byli vy sami jen o trochu vzdělanější, patrně byste znali „Maslowovu pyramidu“ základních lidských potřeb. Vy se nejenže nesnažíte ty potřeby naplňovat, ale jdete přímo proti nim!

maslowova pyramida

Zdroj: https://wikisofia.cz

Dobře to vystihl jeden z amerických uživatelů Facebooku a volič DonaldaTrumpa:

Vážení demokraté a liberálové,
Všiml jsem si, že nejste schopni přijmout skutečnost, že váš kandidát prohrál. Zdá se, že postujete ještě nenávistnější věci než kdy dřív - o nás, kteří jsme hlasovali pro Trumpa.
Jak se to stalo, ptáte se?

Vy jste vytvořili „nás“, když jste napadali naši svobodu projevu.
Vytvořili jste „nás“, když jste napadali naše právo nosit zbraně.
Vytvořili jste „nás“, když jste napadali naši křesťanskou víru.
Vytvořili jste „nás“, když jste nás neustále označovali za rasisty.
Vytvořili jste „nás“, když jste nás neustále označovali za xenofoby.
Vytvořili jste „nás“, když jste tvrdili, ať hlasujeme jako vy, nebo ať se ztratíme.

Vytvořili jste „nás“, když jste nás nutili kupovat zdravotní péči a pak nás finančně penalizovali, když jsme to nechtěli.
Vytvořili jste „nás“, když jste napadali naši vlajku.
Vytvořili jste „nás“, když jste zaměňovali práva žen za feminismus.

Vytvořili jste „nás“, když jste změkčovali naše muže.
Vytvořili jste „nás ́ , když jste změkčovali naše děti.
Vytvořili jste „nás“, když jste napadali a zesměšňovali náš způsob života.
Vytvořili jste „nás“, když jste nechali, aby se vládní progresivní reformy vymkly kontrole.

Tak jsme vznikli „my“ - mlčící většina.
A máme toho dost a promluvili jsme.
A nebylo to kulkami, ale hlasovacími lístky.