11.7.2020 | Svátek má Olga


USA: Čtyři jezdci americké apokalypsy

18.6.2020

Vybudování civilizace trvá věky a ačkoli je mnohem snazší civilizaci zničit, dá to taky hodně práce. Nyní však máme čtyři kořeny zla, které to zaručeně dokážou.

1. Role oběti

Prvním je role oběti. Čím více lidí se pokládá za oběti - ať jako jednotlivci, nebo jako skupina -, tím je pravděpodobnější, že se dopustí zla. Lidé, kteří se považují za oběti, mají pocit, že poté, co se stali oběťmi, již nejsou vázáni běžnými morálními konvencemi - zejména morálními konvencemi svých údajných nebo skutečných utlačovatelů.

Každý ví, že je to pravda. Ale jen málokdo se této pravdě postaví. Každý rodič například ví, že dítě, které si o sobě myslí, že se mu věčně jen křivdí, nejspíš způsobí potíže nebo se do nich dostane. A kriminologové uvádějí, že téměř každý vrah se považuje za oběť.

Ve společenském měřítku platí totéž - a v takovém zvětšeném měřítku se šance na skutečně zlé následky exponenciálně zvyšují. Jedním z nejzřetelnějších příkladů je Německo po první světové válce. Většina Němců se považovala za oběti - Versailleské smlouvy, německé vlády, která jim „vrazila kudlu do zad“, Britů, Američanů a Francouzů, a samozřejmě Židů. Tento pocit křivdy byl jedním z nejdůležitějších faktorů popularity nacistů, kteří slíbili obnovit německou důstojnost.

To, že se miliony černých Američanů považují za oběti - dnes pravděpodobně více, než kdykoli v posledních 50 letech -, může vést ke katastrofě pro Ameriku obecně a pro černochy zvlášť. Zatímco oběti většinou nemají zábrany vyrazit za pomstou, jdou taky životem naštvané a nešťastné.

2. Démonizace

Druhou ze čtyř ingrediencí toho čarodějnického lektvaru otravujícího civilizaci je démonizace skupiny jako bytostného zla.

To se nyní děje ohledně bílé populace v Americe. Všichni – ano, všichni – běloši jsou prohlášeni za rasisty. Jediný rozdíl mezi nimi je, že někteří to přiznávají a jiní to popírají. Představa, že běloši jsou ze své podstaty zlí, byla dlouho spojována s Louisem Farrakhanem. Ale z poměrně malého hloučku jeho přívrženců se zjevně rozšířila a nakazila mnoho černochů, dokonce i takových, kteří by mohli Farrakhana pokládat za blázna. Bývalý prezident Barack Obama, sotva Farrakhanův následovník, řekl, že Amerika má rasismus ve své DNA. To je k bytostnému a nenapravitelnému zlu tak blízko, jak jen může být; svou DNA nemůžete změnit.

V tomto smyslu jsou démonizováni nejen bílí, ale také Amerika. Na rozdíl od tradičních liberálů považuje levice Ameriku za morální žumpu - nejen rasistickou, ale podle New York Times tak už založenou. The New York Times vybájil historii Ameriky, která deklaruje její založení ne v roce 1776, ale v roce 1619, kdy dorazili první černí otroci. Americká revoluce podle tohoto zhoubného podání bojovala nejen za americkou nezávislost, ale za zachování otroctví jako praxe, kterou by Britové ohrozili. Tato „historie“ se nyní bude učit na tisících amerických škol.

Kombinace role oběti a démonizace je už sama dost nebezpečná. Jsou tu však ještě další dva jezdci, kteří pádí k blížící se apokalypse.

3. Smysl existence

Většina Američanů v americké historii nacházela svůj smysl v tom, že jsou Američané, a ve svém náboženství – zpravidla křesťanském. Od druhé světové války žijeme ve věku post-křesťanském, post-nacionalistickém. Až donedávna by Američané považovali výraz „za Boha a vlast“ za hluboce smysluplný; ten termín zní dnes levici směšně a nechutně.

Lidé však potřebují v něco věřit. Potřeba smyslu je největší potřebou člověka hned po jídle. Levice, všechny její odnože - feminismus, environmentalismus, Black Lives Matter, Antifa - toto vakuum vyplnila. V Evropě zaplnil díru zanechanou zánikem nacionalismu a křesťanství komunismus, fašismus a nacismus. Tady je to levičáctví a jeho odnože.

4. Lži

Čtvrtou a nejdůležitější složkou zla jsou lži. Lež je kořenem zla. Je paradoxní, že samo otrokářství bylo možné pouze díky lži, že černá rasa je podřadnější než bílá. Nacismus byl umožněn díky lži, že Židé nejsou docela lidmi. A komunismus byl na lžích postaven. Lenin, otec sovětského komunismu, pojmenoval sovětské komunistické noviny „Pravda“, protože pravdou bylo to, co řekla a napsala komunistická strana.

New York Times, CNN a ostatní hlavní „zpravodajská“ média se stávají americkou verzí Pravdy.

Pro levici objektivní pravda neexistuje. Univerzity již prohlásily „objektivní pravdu“ za výraz „privilegia bílých“. Podívejte se, co se například stane se studentem, který ve třídě řekne, že „muži nemohou rodit“.

Veřejné pokání vyžadované od každého, kdo nesouhlasí s levicí – jako třeba Drew Brees, střední záložník týmu New Orleans Saints, když řekl, že nepovstat při státní hymně je znesvěcením vlajky a těch, kdo za ni zemřeli – je každodenním zjevem. Od toho, čím si prošli disidenti během Maovy kulturní revoluce, se zdejší sebemrskačství liší jen tím, že je dobrovolné - zatím.

Když jsem minulý týden zahlédl v Santa Monice obchod s nápisem „majitel obchodu je černý“, což ho mělo ochránit před zkázou, vyvolalo to ve mně mrazivé vzpomínky.

Takhle špatně je na tom dnes Amerika.

Původně zveřejněno na Townhall.com, přeložil Pavel Mareš

Dennis Prager Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.