30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


SVĚT: Nekamenujte proroky?

7.2.2007

aneb Globální oblbování

Těžko soudit, nechodíme v jejich obuvi, co pudilo obyvatele vojenského újezdu v Brdech a (u těch komunistických mezi nimi usoudit lehko) starosty okolních obcí k protestní akci a TV nám ukázala i hezký transparent, požadující NE IMPERIALISMU.

Jen se kapánek opozdili, měli si vzpomenout, když tam Sověti umístili své SS 20 a SS 22, ale zřejmě co tam, to tam.

psáno nezbolševizovanou češtinouPrvé protesty proti vyčlenění části Brd pro armádní potřeby, ostatně nalézáme už v knížce našeho dětství Školák Kája Mařík, což v sedmi dílech sepsaných Marií Wagnerovou pod pseudonymem Felix Háj zmíněno letmo. (Je to ta knížka, co z ní, stejně jako z Karafiátových Broučků, v rámci podpory vědeckého světového názoru, vyškrtával slovo Bůh a jiné podle jeho mínění nevhodné pasáže, vědec, soudruh akademik Kolman, když k nám byl po válce nezištně vypraven z Moskvy). Protest v rámci Káji Maříka je ovšem úměrný své době i svému autorovi, praví se tam, že tomu, vyčlenění části Brd vojákům, snad nemuselo být.

Pokud jde o demonstrace za cosi či proti něčemu, a to tak, aby si jich bylo nutno všimnout, nabral jsem na rozum v Chicagu. To když mi emisaři SDS (Students for Democratic Society) nabídli zájezd do Washingtonu D.C., letecky a za pouhých $ 15 (normální letenka stála tehdy 49), zajisté s podmínkou účastnit se jakési demonstrace. Což spousta mých amerických spolupracovníků brala, neb byli zvyklí využívat nejrůznější slevy.

Sám jsem tomuto trendu ostatně též podlehl, nikoli v rámci výletu do Washingtonu D.C., ale otevřením účtu v chicagské First National Bank ve výši $ 200, za což se zákazníkovi dostalo elektrické žehličky. Do exilu jsme se dostavili bez žehličky a choť soudila, že ji potřebuje. Neberte žehličku zadarmo, nějaký bankovní účet stejně potřebujete, tak jako tak.

Činnost SDS došla svého konce roku 1974. Dotyční „studenti“ přestali usilovat o demokratickou společnost, doslova ze dne na den. To do Bostonu přiletěl zástupce (leninského) Komsomolu, Dimitrij Simes s kufírkem obsahujícím sedmnáct milionů dolarů v hotovosti. Dar Komsomolu (leninského) SDS. Do Bostonu proto, že tam sídlí (či tenkrát sídlil) ÚV KS USA. Komsomolec Simes si ale nějak spletl cestu, ačkoli tam neletěl poprvé, a místo do HQ SDS, došel se svým kufrem plným „špenátu“ na FBI a požádal o asyl. Zradil Komsomol jako Pohanka s Melčákem Paroubka. O „easy job“ zajisté přišli i ti prodavači zájezdů do Washingtonu D.C. a SDS vymizela, nejen z obrazovek. Zcela vymizela.

Carl SaganNutno se však postarat, aby na nich cosi bylo, že? Žijeme sice z reklam, ale nedají se vysílat jen ony. Začal se objevovat Carl Sagan. Muž vědecké pověsti (na rozdíl od Kolmana) věru zasloužené.Taktéž úspěšný autor sci-fi, president Americké společnosti pro vědecký pokrok, držitel Pulitzerovy ceny, universitní profesor, člen NASA (podílel se na projektu Apollo), člen americké Geofysikální unie, atd., atd., atd. Výčet by byl dlouhý. Propagoval u veřejnosti posypání arktických ledovců sazemi. Za účelem urychlení jejich tání, a to za účelem zpomalení ochlazování zeměkoule, jež podle Carla Sagana (1934-1996) a jiných kapacit, tehdy neodvratně nastávalo a hrozilo lidstvu nedozírnými následky. Carl Sagan měl k disposici hezké obrázky těch následků. Například v USA i Kanadě přestane růst obilí. Takže hlad, sociální bouře, sled katastrof. (Co by si bez amerického obilí počala Moskva, však nezmíněno.)

Takové posypávání ledovců arciť není zadarmo, tak jako nejsou zadarmo ty levné lety do Washingtonu a tak jako nebyla zadarmo ona elektrická žehlička. Všecky ty věci zde byly proto, že se od nás cosi chtělo. First National Bank žehličku uhradila z těch dvou stovek, které jsem někde uložit, tak nebo tak, chtěl, a žehlička se nám hodila. Demonstrovat ve Washingtonu se mi zas nechtělo, zde už jsem měl svůj vyhraněný názor. Na demonstraci proti sovětské okupaci Československa bych si byl jistě zaletěl, kdyby ji „studenti“ usilující o demokratickou společnost pořádali. Leč, nepořádali, leninský Komsomol jim na ni nepřispěl.

Obrazovka, či noviny, mi a nám, od té doby sdělily a sdělují přemnoho vědeckých poznatků. Jíst vejce i důvody nejíst je. Pít kávu i důvody nepít ji. Nebezpečí ukrytá v mléce! Prospěšnost kondičních běhů (jogging) i nebezpečí plynoucí z toho, když se na něm staneme závisláky.

Nynčko se vědci shodli na tom, že zeměkoule se neochlazuje, ale otepluje a hrozí nám to opět nedozírnými následky. Skoro jako pro ČR, podle nejnovějšího názoru hlásné trouby ČSSD, americká radarová stanice v Brdech.

First National nám (za naše dvě stovky) poskytla žehličku. Co nám chce poskytnout ČSSD se dozvíme až před volbami (po nich pak, pokud vyhraje, nejspíše dojde k veřejné popravě Melčáka a Pohanky na Staroměstskom rynku). Hlasatelé nedozírných následků, momentálně skrze oteplování, pak jsou na tom stejně jako First National Bank. Chtějí naše peníze, ale neposkytnou nám za ně ani tu žehličku.

Pokud jde o vědecký přístup, dovolím si doplnit o poznatek šamana z nové Papuy, (tudíž mezi Papuány rovněž vědec). jehož kolonisátoři dopravili za poznáním do Anglie a po návratu sděluje poznané. Jsou samozřejmě mnohá, seznámení s odlišnou civilisací ho obohatilo. A co na něj učinilo největší dojem?

Na zelený trávník vyběhlo jedenáct mužů v bílém, jedenáct mužů v červeném a jeden muž v černém. Vyhodil do vzduchu míč a zapískal. V tom okamžiku začalo pršet.